INFj
INFj - EII - Humanista - Empatyk - Dostojewski -
Gulenko
 
INFj mają charakterystyczny beznamiętny wyraz twarzy. Często przypominają świętych i męczenników przedstawionych na dawnych ikonach Chrześcijańskich. Ich twarze przekazują uczucie że ich dusze cierpią, nawet gdy tak nie jest. Twarze INFj są często doskonale owalne ale mogą być również prostokątne. Ich nosy są zazwyczaj proste i trochę wydłużone, ale nieznacznie.
 
INFj nie pokazują silnych pozytywnych emocji, zamiast tego po prostu się uśmiechają. Każdy ich wyraz twarzy otwarcie wyraża nadejście złych wydarzeń. Jednak nie można tego usłyszeć w intonacji. W wielu przypadkach INFj mają szczupłą, ascetyczną figurę. Ich ruchy są często dość "ostre" chociaż poruszają się dobrze. INFj z pełniejszą figurą są mniej mobilni i aktywni. Gdy INFj chodzą mogą trzymać swoje stopy razem i równolegle do podłoża, utrzymując krótki dystans pomiędzy krokami.
 
INFj są ogólnie bardzo skromni, co jest również widoczne w wyborze ubrań. Jednakże od czasu do czasu mogą ubrać coś bardzo krzykliwego według tego co jest ostatnio modne - jest to zauważalne szczególnie wśród mężczyzn. INFj wolą obserwować ludzi zanim nawiążą kontakt aby rozpoznać towarzyską hierarchię w grupie. Normalnie INFj nie wykazują się inicjatywą kiedy nawiązują pierwszy kontakt.
 
INFj może być przewrażliwiony i to może obciążać swobodną atmosferę rozmowy. Czasem mogą przyjąć monotonny styl wymowy, co może zgasić żartobliwość w innych. INFj ma szczególny dar słuchania ludzi, co skutkuje tym że często są proszone o poradę lub współczucie. Nigdy nie odpychają ludzi i są zawsze przygotowani do słuchania tak długo jak to tylko potrzebne by ktoś poczuł się lepiej, nawet jeśli teoretycznie mają lepsze rzeczy do zrobienia. INFj są zawsze gotowi pomóc przyjaciołom w trudnych sytuacjach życiowych. Troszczą się nie słowami lecz działaniami.
 
INFj nie są dobrymi oszustami. To jednak nie powstrzymuje ich od próbowania czasami. I nawet jeśli się uda czują się oni po tym źle. To daje INFj reputację naiwnych i niepraktycznych ludzi. INFj są bardzo sumienni w swojej pracy. Robią wszystko dokładnie, przykładając dużą uwagę do jakości pracy. INFj wymaga czystości i porządku. W domu utrzymują wszystko w czystości, starannie przechowują swoje rzeczy, szczególnie kobiety INFj. Lubią spokojny i wyważony styl życia i dlatego starają się przygotowywać i przewidywać wszystko z wyprzedzeniem, co często skutkuje tym że są uważani za solidnych.
 
INFj wiedzą jak doprowadzić do pokoju między dwiema walczącymi stronami. Przyjmują neutralną pozycję w konflikcie, często będąc ostrzeliwani z obu stron. Rzadko naciskają, krzyczą lub okazują agresję. Zamiast tego karzą agresorów przez kompletną ignorancję zanim nie zrozumieją swoich błędów i nie przeproszą. INFj nie wychylają się: jeśli wszyscy pracują to oni też, jeśli wszyscy odpoczywają to oni również. INFj nie znoszą przemocy, konfliktów i graficznego przedstawienia ran.
 
Plusy
 
Twoja największą zaletą jest bardzo dobre zrozumienie prawdziwych uczuć innych ludzi i relacji międzyludzkich. Chcesz mieć ciepłe i przyjacielskie relacje z innymi. Nie znosisz niegrzeczności i przemocy. Jesteś osobą delikatną, uprzejmą i pełną uwagi dla innych. Okazujesz współczucie dla innych zarówno w słowach jak i działaniach. Twoje zrozumienie ludzi i doświadczenia życiowe zawsze pomagają ci znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Jesteś przygotowany by poświęcić czas, energię i wysiłek pomagając ludziom w rzeczywistych potrzebach. Twoim celem jest stworzenie spokojnego, harmonijnego, wolnego od konfliktów otoczenia, w którym inni mogą łatwo pokazywać swoje talenty. Dobrze doradzasz i rozwiązujesz konflikty. Wybaczasz innym negatywne zachowanie, zamiast tego apelujesz do ludzkiego sumienia w którym etyczne wybory są dokonywane.
 
Minusy
 
Nadmiernie analizujesz wszystko co cię martwi w otoczeniu. Rezultaty tego nie zawsze dają satysfakcję, często zostawiają uczucie depresji i pesymizmu, szczególnie jeśli to odkrywa nieetyczne zachowanie w innych. Twoje współczucie jest często silniejsze od chęci sprawiedliwości. Często brak ci zdecydowania, inicjatywy i zdolności by stanowczo określić czego chcesz. Nie chcesz by ukazano cię jako wścibskiego, a twoja skromność musi być na wierzchu. Często wahasz się reagować na prowokacje, wolisz zamykać swoje uczucia wewnątrz. Często jesteś przewrażliwiony i zbyt dokładny. Za dużą uwagę przywiązujesz do szczegółów i jakości w swojej pracy.
 
Filatova
 
Umieszczenie świadomości w wiodącym bloku: EII postrzagają jakość swojego życia poprzez harmonię w relacjach między-ludzkich, obserwacji norm etyki, moralności i uwagi względem tradycji. Dlatego uważa za konieczne zajmowanie się doskonaleniem w sensie moralnym, odkrycie swojej duchowości i poszukiwaniu prawdziwych wartości w innych ludziach.
 
Opis aktywności silnych funkcji:
 
Fi
 
- Introwertyczna etyka przesądza o tym, że EII skupia swoją uwagę na sądach dotyczących dobra i zła, moralności i demoralizacji, niewinności i niehonorowości. Dokładnie wyczuwa normy zachowania, które kierują różnymi grupami ludzi i dlatego stara się podążać za owymi normami, aby nie urazić uczuć, oraz moralności osób go otaczjących . Gdy po raz pierwszy pojawia się pośród danej grupy ludzi trzyma się z boku. Kiedy tylko określi stopień kontroli dotyczący psychologicznej atmosfery, która istnieje w grupie i tylko wtedy, gdy dostosuje się do tej atmosfery, wówczas może rozważać zostanie pełnoprawnym członkiem tej zbiorowości.
 
EII często zawiera znajomości z osobami słabymi lub nieszczęśliwymi. Osoby tego pokroju służą swoim pragnieniem niesienia pomocy, oparciem i pociechą. Często INFj zdarza się, że osoby zwracają się do nich o pomoc, nie odmawiają im wysłuchując ich wyznań aż do samego końca. Próbują przyzwyczajać do pschologicznych trudności, których się doświadczyło i stara się wspierać i brać ich stronę.
 
EII często łatwo jest zranić i zawsze jest emocjonalny, jednakże wszystkie swoje nieprzyjemne doświadczenia przeżywa wewnątrz siebie; dlatego te właściwości są ciężkie do zaobserwowania z zewnątrz. Czasami sprawia wrażenie opanowanej, a nawet zimnej osoby, to wrażnie jest jednak tylko pozorne. Każde zdarzenie, nawet te przez większość uznawanych za mało istotne, pozostawia w jego duszy głęboki ślad, który utrzymuje się przez długi czas. Zasadą tego typu jest tłumienie w sobie gniewu, irytacji i pragnienia zemsty. Jednym z jego swoistych przejawów obrony jest stworzenie psychicznej bariery oddzielającej go od oprawcy. W takiej sytuacji prezentuje postawę przejawiającą napięcie, chłodność, uprzejmość. INFj będzie odpowiadał na pytania pojedyńczymi wyrazami. Taki styl zachowania charakteryzujący ten typ psychologiczny jest dla niektórych ludzi trudny do poradzenia sobie z nim; woleliby aby EII krzyczał albo w jakiś inny sposób wyrażał swoje oburzenie. Dla INFj także jest trudno żyć w takim stanie. Jedank jeśli oprawca poprosi o przebaczenie i wykaże chęć zmiany zaistniałej sytuacji wtedy ta metoda obrony szybko zostanie przez EII porzucona.
 
Wysoki emocjonalizm w połączeniu z racjonalnością często powoduje u EII powtarzanie na okrągło swojej roli z przeszłych wydarzeń. Ośrodek pobudzenia w jego świadomości zaciemnia inne aspekty życia, kiedy zaistnieje. INFj znajduje trudność w skupieniu się na czymś innym. Mentalnie naokrągło powraca ciągle do tego samego, może mówić o tym bez przerwy do momentu, gdy dla innych stanie się to nie do zniesienia.
 
Ne
 
- EII poszukuje prawdziwych wartości w życiu i odnajduje sens w harmonijnych relacjach z innymi ludźmi. Szczególnie ceni sobie dużą duchowość i wysoką moralność. Zwłaszcza w młodości INFj używał swojej wyobrażni w celu sformułowania pewnego moralnego ideału, który próbował osiągnąć. U podstaw tej funkcji często leży rozwój poczucia obowiązku. Dlatego najmniejsze rozbieżności w zachowaniu, oddalające od ideału, są przez EII poważnie traktowane, wewnętrznie. Opisane tendencje w kierunku własnego ideału mogą stać się tyranią. Tyrania obowiązku w swoim najbardziej ekstremalnym przejawie, może doprowadzić EII do stanu pogardy dla samego siebie. Może także przyczynić się do obwiniania innych za ich zachowanie, które nie przedstawia wspomnianej niewinności. Przegięcie tego typu, który bardzo często jest charakterystyczny dla EII w okresie ich młodości może prowadzić do problemów w dalszym życiu. Taka konfrontacja jest trudnym testem, który ciąży na nim.
 
Kiedy moralne normy, które uważa za wręcz obowiązkowe są ekstremalnie wysokie i ciężkie w obyciu, może zareagować na to stopniowo rosnącym stałym poczuciem winy, który wynika z jego niemożności podołania tym normom. Z trudnością odnajduje się względem tych praw. Wszystkie porażki życiowe traktuje jako karę za swoją nieuwagę. To poczucie winy może towarzyszyć EII przez całe ich życie.
 
Nadmiar wartości materialnych i sukcesy w karierze nigdy nie zastąpią INFj celu egzystencji: znalezienie swojego celu, wykorzystanie życia w pełni zanim przeminie, odkrycie swoich talentów. Dla swojego moralnego ideału chętnie zaczną korzystać z "bloku oprawcy". W najbardziej psychologicznie ekstremalnej sytuacji trzymają się mocno swoich ideałów. Jednak w zwykłych, codziennych zdarzeniach EII preferuje opuszczanie miejsca konfliktu, dochodząc do wniosku, że uprzejmość i niewinność są najlepszym sposobem w zaradzeniu wszelkim nieporozumieniom.
 
Opis aktywności najsłabszych funkcji:
 
Se
 
- Wszystko co łączy się z przemocą, bez względu na jej formę, oddziałowuje bardzo negatywnie na EII. Efektem rozwinięcia tej funkcji u EII jest niemożność obserwowania walk i kar oraz przeżywajnie wewnątrznych reakcji na tematy dotyczące morderstwa, nawet na te serwowane przez prezenterów w TV. Obraz tego inicjuje w EII chęć zaprzestania wszystkiego. Ta reakcja może być nawet ostrzejsza jeżeli w swoim własnym życiu EII cierpieli z powodu prześladowania związanego z przemocą, zwłaszcza tyczyć się to może kar zaznanych w dzieciństwie.
 
EII uważa, że każda osoba powinna dążyć do wznoszenia się co raz wyżej, ale ten rygor pozostaje nieosiągalny nawet dla niego, zwłaszcza, że jest nieadekwatny do rzeczywistego życia. Właśnie w tym ukazuje się jego wrażliwość słabego umysłu . Warto zauważyć, iż reakcje EII mogą wcale nie być powiązane z okolicznościami: może być bez uzasadnienia za silny bądź za słaby.
 
EII jest bardzo wrażliwy na wszelki dominujący ton względem niego. Często nie jest zadowolnoy z pracy nad zadaniem podlegającym sile jego słabo rozwiniętej logice biznesowej. Jeśli jest zmuszany do zrobienie czegoś, może to zinterpretować jako niedocenienie jego entuzjazmu i może zwyczajnie odmówić dalszej pracy, mimo to odwołanie do jego poczucia obowiązku może utrzymać INFj w stanie stresu w pracy przez długi okres czasu.
 
Tendencje w stronę osiągnięcia ideału, stała praca nad sobą, z jednej strony i problemy z emocjonlanym bólem z drugiej strony mogą prowadzić do sytuacji, w której INFj jest już sobą najnormalniej w świecie zmęczony. To znowóż często pozwala na zaistnienie zachwiania w jego systemie nerwowym. Kontakt z naturą doskonale pomaga mu w relaksacji; instynktownie dążą do osiągnięcia zdrowego trybu życia.
 
Postrzeganie domowych problemów u EII często bywa niesprawne. Kupić coś adekwatne jakościowo do innych ubrań, pralnia... z tymi problemami, oraz z jeszcze innymi należy się zmieżyć. Jednak EII nigdy nie zaprzestaje marnować zbyt dużo czasu i energi na poszczególnych zadaniach. Zgodnie ze swoim zmysłem porządku nie może żyć w bałaganie, który może ciążyć nad nim; także uważa za wielki wstyd, gdy ktoś inny uświadczy w jego domu bałaganu. Periodyczny brak pieniędzy sukcesywnie "gasi" INFj. Problemy w gospodarstwie domowym są dla niego istotne, dlatego usiłuje oszczędzać pieniądze "na czarną godzinę". Słabość EII tkwi także w fakcie, że dla niego jest trudne podjęcie decyzji czy coś będzie potrzebne w przyszłości, czy też nie. Dlatego ma skłonność to przetrzymywania przez lata rzeczy, których większość ludzi już dawno by się pozbyła.
 
Ti
 
- EII stara się rozważać wszystkie działania z wyprzedzeniem. Określa konkretne priorytety dla siebie, które mają służyć realizacji planu. Takie podejście nie zawsze prowadzi do sukcesu, zwłaszcza kiedy emocjonlaizm często popycha albo odciąga go od orginalnego kierunku, którym palnował podążać. Pomimo tego próbuje planować swoje działania według okreśłnoego sytemu, w celu organizowania kolejności i to wymaga od EII dużego wysiłku.
 
Próbuje pracować jak najbardziej sumiennie, EII nie zawsze potrafi pracować efektywnie. Dlatego, że spędza za dużo czasu na nieproduktywnym działaniu. Czasami rekompensuje to sobie pracą od światu do zmierzchu. Trudność sprawia mu trzymanie się dnia pracy w rozsądnej strukturze: zawsze znajdzie się coś co jest nieskończone. Konsekwencją perfekcjonizmu jest to, że czasami poświęca się na rzecz pracy. Co jest sprzeczne z jego naturą; poczucie obowiązku spycha na dalszy plan inne potrzeby INFj.
 
Potencjalna praca:
 
Ich umiejętności mają zastosowanie do sfery wiedzy duchowej, oświecenia i religii. Może również nauczać, INFj czuje szczególną skłonność w kierunku psychologii. Wielu reprezentantów tego psychotypu spełnia się w sztuce, ale tylko jeśli nie jest wymagane występowanie przed dużą widownią - może również nauczać przedmiotów humanistycznych lub sztuki.
 
 
EII w pracy i w domu:
 
Jeżeli EII jest za coś odpowiedzialny, to nie tylko zaakceptuje brzemię swoich obowiązków, ale także brzemię obowiązków swoich pracowników. Bardzo mocno zamartwiają się perspektywą karygodnego błędu. Starają się wykorzystać źródła, które posiadają, aby ukończyć wyznaczoną im pracę w najlepszy sposób. Chociaż mogą wchodzić w konflikt z nierozważnymi współpracownikami albo egocentrycznymi autorytetami w miejscu pracy to poczucie obowiązku względem pracy zmusza ich do unikania konfliktowych sytuacji.
 
W relacjach z podwładnymi EII woli szczerość i bezpośrednioć: znacznie częściej coś odrzuci zamiast składania niewykonlanych obietnic. Idealną sytuacją dla nich jest gdy podwładni są jednocześnie ich poplecznikami, z którymi EII może współnie pracować nad zwykłymi sprawami. Wartościuje osoby nie według tego jake stanowisko zajmują, ale w jakim stopniu spełniają jego moralne kryteria.
 
Ciepłe relacje, pewność, atmosfera miłości i wzajemnego zrozumienia. To są elementy, które składają się na doskonlałe środowisko, które EII chciałby zapewnić swojej rodzinie, co zajmuje mu to dużą część życia. Na nieszczęście relacje często okazują się dalekie od ideału i z tą sytuacją EII nie radzi sobie dobrze.
 
EII nie jest zdolny do oszukiwania dla własnej korzyści, nie dlatego że boi się być na tym przyłapany, ale dlatego iż przeciwstawia się to jego moralnym prawom. Nawet jeśli jego znajomości nie są zbyt dobre, będzie starał się utrzymać atmosferę życzliwości i ciepła; EII poświęci się dla stabilności swoich dzieci.
 
Maikki Satu
 
Powszechne role w społeczeństwie
 
1. Osoba która jest zawsze przykładna i idealna we wszystkim co robi, ale jest bardziej skupiona na osiaganiu wewnętrznego ideału lub perfekcji niż konkretnych celów w życiu.
 
2. Poswięcajacy się męczennik który nie znalazł schronienia w życiu i stał się sługa wadliwej i beznadziejnej sprawy.
 
Nastrój i przesłanie
 
łagodny ale z twardymi zasadami, okazuje pozytywne nastawienie, chęć udziału w twoim swiecie Bycie przykładnymi i wzbudzanie idealistycznych wartosci.
 
Relacje:
 
 • Potencjalnie korzystne:

 • LSE (ESTj), LIE (ENTj), ESE (ESFj), SLI (ISTp)
   
 • Potencjalnie niekorzystne:

 • SLE (ESTp), SEE (ESFp), ILE (ENTp), EIE (ENFj)
   
   
  Tekst Mail