Dualizm
 
Duale mają przeciwne dychotomie E/I, T/F i N/S, i taką samą J/P. To skutkuje ich wspólnym rytmem gdy biorą odpowiedzialność za przeciwne aspekty rzeczywistości.
 
Duale mogą współdziałać na wielu poziomach i na wiele sposobów, co tworzy poczucie wypełnienia i zróżnicowania w relacji. Duale zawsze wnoszą coś niespodziewanego dla drugiej osoby do relacji i działają na nich w sposób jakiego się nie spodziewają. To dlatego ponieważ duale widzą pewne zdolności, problemy i cechy innych osób w sposób jaki druga osoba nie widzi. Jednakże duale muszą usunąć psychologiczną barierę by oczekiwania zostały zaspokojone. Inaczej będą nie usatysfakcjonowani.
 
W dwoistej relacji funkcje Ego jednego partnera zaspokajają oczekiwania Super-Id drugiego. Podobnie, bloki Super-Ego i ID z powodu mniejszego znaczenia dla osób działają ze sobą w sposób komplementarny. Duale pomagają sobie w rozwiązywaniu problemów Supr-Ego w zdrowy sposób, zazwyczaj nie bezpośrednio.
 
Opis dualizmu często wskazuje, że jest to romantyczna relacja pomiędzy osobami płci przeciwnej. Oczywiście może ona zdarzyć się w pracy, może być przyjaźnią i między ludźmi którzy nie dzielą wspólnych zainteresowań.
 
 
 
Tekst Mail