Ekstrawertyczna zmysłowość
Charakterystyka [Rozmiar: 866 bajtów]

 • Ocenianie zewnętrznych cech ludzkich (siła fizyczna, wygląd) i siły woli, konsekwencji
 • Umiejętność stawania w obronie swoich interesów, działanie bez wahania, wytrwałość, pewność siebie
 • Umiejętność pobudzania siebie i współpracowników do osiągania celów, użycie taktyk nacisku dla osiągania celów
 • Dążenie do władzy, przywództwa, umiejętność oszacowania jak mają być ustawione siły
 • Dokładne wyczucie otoczenia, wyczucie ułożenia obiektów w przestrzeni, ich pozycji i granic między nimi. Skłonność do podróży
Jako funkcja dominująca (ESTp i ESFp)
 
Ta zmysłowa funkcja jest skierowana n zajęcie przestrzeni. Ludzie mający tą funkcję silną są zazwyczaj wymagający i lubią jak ktoś spełnia ich życzenia i żądania. Czasami zostają managerami, czasami dobrymi sprzedawcami którzy umieją sprzedać nawet niepotrzebne innym rzeczy. Często, ale nie zawsze mają atletyczną, nieco zaokrągloną figurę, szybkie i żądające oczy. Są bardzo wytrwali w życiu: „Jeśli ja chcę, to powinienem to osiągnąć”, i często ochoczo pomagają ludziom, tym którzy zaakceptują ich przywództwo. Ich wybuch gniewu może przerażać niektórych, ale jest krótki i w ciągu kilku minut stają się znowu spokojni i powracają do dobrego nastroju.
 
 • Abstrakcyjna (ESTp):
 • Osoba decyzyjna, zdolna naciskać siłą jeśli sytuacja tego wymaga. Jest nastawiony na zwycięstwo za wszelką cenę. Im więcej przeszkód napotyka, tym odważniejszy i aktywniejszy zaczyna być. Jest pewny w swojej nieomylności, wątpliwości i wahanie jest dla niego obce. Jest kategoryczny w swoich opiniach. Ostatnie słowo zawsze zostawia dla siebie. Stawia ultimatum: wybrałeś mnie, więc się podporządkuj. Wie jak znaleźć najsłabszy punkt przeciwnika. Jeśli bezpośredni atak nie daje sukcesu to zaczyna uderzać z boku lub z tyłu. Często działa przez trzecie osoby.
   
 • Konkretna (ESFp):
 • Dobrze wyczuwa ustawienie sił. Szybko odkrywa kto jest silny, a kto słaby, kogo można naciskać, a kogo lepiej nie ruszać. Szuka słabych miejsc w ludziach, które znajduje przez znaki. Wpływa na bolesne punkty, zmienia swoje zachowanie w zależności od korzyści. Sam nie chce próbować bezpośredniej presji. Reaguje gwałtownie, gdy ktoś mu ogranicza wybór. Dowodzi tymi którzy są mniej decyzyjni i pewni siebie. Ze silniejszym partnerem działa jak równy z równym. Zawsze znajdzie sposób by skupić na sobie uwagę.
   
  Według Augusty
   
  [Rozmiar: 866 bajtów] - Percepcja wyglądu i kształtu obiektu
   
  [Rozmiar: 866 bajtów] Czarna sensoryka
  Postrzega informacje na temat czegoś co mogło by być nazwane "energią kinetyczną" obiektów - np. informacje na temat tego jak bardzo zorganizowana/zmobilizowana jest dana osoba, jej fizycznej energii i siły oraz jej zdolności wykorzystywania swojej siły woli lub pozycji i wykonywania swojej woli w opozycji do innych. Ta percepcja oznacza zdolność powiedzenia jakie rezerwy "energii" kinetycznej mają ludzie i jak użyteczni mogą być w doprowadzeniu rzeczy do końca. On określa indywidualną zdolność lub niezdolność wykonywania swojej woli i energii w opozycji do woli i energii innych ludzi.
   
  Tekst Mail