Introwertyczna intuicja
Charakterystyka [Rozmiar: 866 bajtów]

 • Umiejętność zrozumienia powiązań w czasie, widzenia tendencji, przewidywania serii możliwości, widzenia perspektyw. Skłonność do przewidywań.
 • Pojmowanie czasu jako pewnej substancji, "fizyczne czucie" czasu. Posiadanie "wewnętrznego zegara".
 • Umiejętność posługiwania się interwałami czasowymi, do oszacowywania czasu potrzebnego do zrobienia czegoś, do obliczania czasu wymaganego do wykonania czyjegoś działania, wyznaczania tempa, operowania swoim i czyimś czasem
 • Postrzeganie zdarzeń jako pewnych procesów. Zrozumienie zalet sytuacji w konkretnym momencie, faktyczności, znaczenia pewnych momentów.
 • Dążenie do harmonii., równowagi, odpowiedniości w zewnętrznym i wewnętrznym świecie. Mistyczne uczucia.
 • Funkcja akceptująca (INTp i INFp)
   
  Ta funkcja, zamiast wielu możliwości (Ne), rozpatruje ludzi i świat jak gdyby płynęli w potężnym, nie do zatrzymania strumieniu czasu. Co znaczy ludzki potencjał jeśli nie może zostać zrealizowany? Los rządzi światem. Ich zwykły stan jest czymś w rodzaju medytacji. Jednakże, pomimo takiej "Buddystycznej " filozofii życiowej, oni są bardzo sprytni w adaptacji do różnych kryzysów które zdarzają się w życiu i stoicko tolerują nawet czyjąś drobną tyranię. Oni są intelektualistami, ale nie często chcą demonstrować swe poglądy, myśląc że inni ludzie będą zwracali uwagę na nich i z tego powodu często wydają się być bierni. Tak naprawdę to oni nie myślą, że są bierni - tylko "czekają na dobry moment".
   
 • Forma Abstrakcyjna (INFp):
 •  
  Intuicja czasu w swoim postępowaniu jest prowadzona przez intuicyjne przeczucia. Z powodu tej cechy osobnik ją posiadający jest zdolny, by utrzymać się przy życiu w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ bardzo szybko rozróżnia sztuczność, fałsz, hipokryzje, degradacje. Swobodnie zarządza czasem zarówno swoim jak i innych . Zawsze działa w taki sposób, jak gdyby miał rezerwę czasu. Odkłada dużo na jutro. Ma wielce marzycielską i liryczną naturę. Obrazy , które nakreślają jego wyobraźnię, jasną i ożywioną, są dużo bardziej atrakcyjne niż codzienne życie. Wierzy w dobrą przyszłość. Ucisza ludzi, napędzając w nich nadzieję przez frazy o szybkich zmianach do czegoś najlepszego. Nie koncentruje swej uwagi na błędach przeszłości.
   
 • Forma konkretna (INTp):
 •  
  Posiadający intuicje czasu bacznie obserwuje jak przepływa życie. Ledwie zauważa szczegóły i zaplanowane tendencje. Wyjaśnia, jakie powody doprowadziły do istniejących konsekwencji. Jest zanurzony w przeszłości, powtarzające się zjawiska są studiowane przez niego. Z powodu skojarzeniowo zorganizowanej pamięci i miłości do wiedzy jest często naukowcem. Zaprzeczenia i faktyczne błędy w stanowiskach i opiniach są dobrze odsłaniane. Posiadając filozoficzny umysł, wie jak wytwarzać wrażenie kogoś mądrego i człowieka wizji. Jest ostrożny w decyzjach. To wynika z faktu, że to jest konieczne by nieznacznie przewidzieć wydarzenia. Zawsze wybiera bezpieczną wersje działań . Gulenko
   
  Funkcja produkująca (ENTj i ENFj)
   
  Jej posiadacze mogą zostać błędnie pomyleni z quasi identycznymi typami (Poszukiwaczem (ENTp) i Psychologiem (ENFp) z dominującą intuicją ekstrawertyczną) z powodu ich intelektualizmu i pomysłowości, abstrakcyjnego sposobu wyjaśniania ich poglądów, mówienia bardzo dużo o możliwościach i przyszłych perspektywach, posiadania dużo pomysłów dotyczących jak rzeczy powinny poprawnie pójść dalej. Aby zrozumieć różnicę, rozważmy rząd ludzi reprezentujących Przedsiębiorców (ENTj) i Mentorów (ENFj), z introwertyczną intuicją jako drugą funkcją. Ta funkcja powoduje pewien rodzaj zachowania "jakby proroka" albo "jakby kaznodziei". Tacy ludzie wierzą we wspaniałe perspektywy i próbują przenieść ich wiarę na innych ludzi, nawet kiedy sytuacja jest naprawdę zła i ponura. Hitler, Reagan, Martin Luther King, Ceausescu, Trotsky, Goebbels, John F. Kennedy, Boris Yeltsin, Tony Blair, Che Guevara; wielu tych polityków miało złą reputację, niektórzy są uwielbiani i podziwiani, ale oni wszyscy mieli coś ważnego, wspólną cechę, która ich wszystkich łączyła, zachowywali się jak prorocy, mieli zdolność do zakażania ludzi wiarą w przyszłość, nawet jeśli kiedy kilka minut wcześniej ludzie byli z nich niezadowoleni.
   
 • Forma abstrakcyjna (ENFj):
 •  
  Ma dobre zrozumienie rozwoju sytuacji w czasie. Wyczuwając niebezpieczeństwo myśli o wypatrzonej pozycji. Ostrzega ludzi o niebezpieczeństwie im zagrażającym. Ludzie stale rozmyślają i są zwątpieni. Nie łatwo dla niego podjąć decyzje bardzo ważną. Jednakże, gdy decyzja jest podjęta, już nie rozważa i nie zawraca. Jego światopogląd z biegiem czasu może zostać zmieniony na diametralnie przeciwny. Jest wewnętrznie bardzo sprzeczny. Wydobywa fałsz i niezgodność wśród słów i prawdziwym zachowaniem ludzi. Jest zwykle zainteresowany tematami połączonymi z losem i innymi tajemniczymi zjawiskami. Kocha odosobnić się i zastanowić nad sensem życia, przeszłymi przyszłym. Wszystkie problemy są zbadane z globalnego, filozoficznego punktu widzenia.
   
 • Forma konkretna (ENTj):
 •  
  Intuicyjnie wydobywa podstawowe tendencje czasu. Nie boi się zaryzykować, polegając na swojej intuicji. Zawsze pracuje kierując, ponieważ wie że jutro będzie za późno. Jeden z pierwszy ludzi do uzbrojenia się w nowe technologie i tworzenia organizacji. W myślach stale to jest zwrócony do przeszłości, analizowania przeszłych wydarzeń i wyciąganie z nich lekcji na przyszłość. Analizując czas, usiłuje znaleźć podstawowe prawa rządzące losem. Interesują go niezwykłe, tajemnicze zjawiska . Próbuje zweryfikować je i znaleźć przez to logiczne udowodnienie.
   
  Według Augusty
   
  [Rozmiar: 866 bajtów] - Percepcja czasu
   
  [Rozmiar: 866 bajtów] Biała intuicja
  Wszystkie procesy mają miejsce w czasie; mają swoje korzenie w przeszłości i swoją kontynuacje w przyszłości. Czas jest powiązaniem między zdarzeniami następującymi po sobie. Ten element percepcyjny dostarcza informacji o kolejności zdarzeń i ludzkich uczynków, o ich przyczynach i skutkach relacji, a także postawach uczestników wobec nich, to jest na temat ludzkich odczuć jakie te relacje powodują.

  Tak więc osoba postrzega informacje z zewnątrz jako odczucia o przyszłości, przeszłości i teraźniejszości. Na przykład poczucie pośpiechu, spokoju lub ożywienia, poczucie terminowości lub pochopności, poczucie właściwego lub niewłaściwego rytmu życia, poczucie zbliżającego się niebezpieczeństwa lub bezpieczeństwa, przewidywanie, strach przed spóźnieniem, odczucie widzenia przyszłości, lęk przed tym co nastąpi, itd. W każdym momencie swojego życia posiadanie takiego odczucia czasu. Nie może żyć na zewnątrz czasu lub być na niego obojętnym. Tak więc, w pewne odczucie czasu jest integralną częścią indywidualnego stanu psychologicznego w danym momencie. Ten element percepcyjny określa zdolność lub niezdolność osoby do przewidywania i planowania przyszłości, unikania wszelkich kłopotów, unikania podejmowania złych działań i uczenia się z przeszłych doświadczeń.
   
  Tekst Mail