Potencjał osobowości

Dyskusje i materiały dotyczące MBTI
Regulamin forum
UWAGA! To nie jest forum ekspertów. Każdy użytkownik ma prawo do swojego zdania i innego spojrzenia na zagadnienie.
ODPOWIEDZ
czarodziejka
Posty: 1629
Rejestracja: czwartek 17 lut 2011, 12:15
Socjotyp: LSI

Potencjał osobowości

Post autor: czarodziejka » poniedziałek 30 lip 2012, 11:48

ENFJShow
ENFJ
Ciepły, pełen zrozumienia, odpowiedzialny i wrażliwy. Bardzo dobrze „dostrojony” do emocji, potrzeb i motywacji innych. W każdym dostrzega potencjał, pragnie im pomagać, w pełnym wykorzystaniu ich możliwości. Mozę działać jak katalizator rozwoju pojedynczych osób i grup. Lojalny, wrażliwy na aprobatę i krytykę. Towarzyski, ułatwia innym odnalezienie się w grupie. Może być inspirującym liderem.

ENFJ w pracy
Mocne strony
Dążenie do zgody i harmonii w zespole
Szacunek dla osób różnych i innych
Zdolności komunikacyjne – przemawianie/ prezentacje/ wystąpienia
Zachęcanie do przegadywania różnych pomysłów w grupie
Naturalny lider
Zaangażowanie w pracę dla zespołu i organizacji

Obszary do rozwoju
Idealizowanie ludzi
W podejmowaniu decyzji w niewystarczającym stopniu mogą brać pod uwagę racjonalne argumenty
Nieumiejętność rozumienia skomplikowanych koncepcji
Niechęć do konfliktów
Nadwrażliwość na krytykę i odbieranie jej w sposób osobisty
Dzielenie świata na białe i czarne
Niska dokładność
ISTJShow
ISTJ
Cichy, poważny, osiąga sukces dzięki staranności i niezawodności. Praktyczny, konkretny, realistyczny, odpowiedzialny. Decyduje, co należy zrobić na podstawie logicznej analizy i dąży konsekwentnie do celu, nie zważając na przeciwności. Czerpie przyjemność z porządkowania i organizowania swojej pracy, życia domowego i osobistego. Ceni tradycję i lojalność.

ISTJ w pracy
Mocne strony
- Dokładne i precyzyjne wykonywanie zadań
- Postępowanie zgodnie z normami i procedurami
- Zdolności koncentrowania się na wybranym zadaniu
- Samodzielność bez konieczności pracy w zespole
- Lojalność
- Stabilność, wiarygodność, sumienność
- Niezawodność w doprowadzaniu spraw do końca

Obszary do rozwoju
- Wysoka odporność na zmiany i niechęć za ich wdrażaniem
- Czasami zbyt praktyczne podejście do projektów, zadań, wyzwań
- Nieumiejętność rozumienia skomplikowanych koncepcji
- Brak elastyczności i otwartości na nowości
- Brak zrozumienia dla potrzeb innych ludzi
- Dzielenie świata na białe i czarne
- Czasami brak doceniania siebie
...................................................
ENTJShow
ENTJ
Szczery, zdecydowany, chętni przyjmuje na siebie rolę lidera. Szybko dostrzega nielogiczne i nieskuteczne procedury i strategie, opracowuje i wprowadza w życie systemowe i szeroko zakrojone rozwiązania problemów organizacyjnych. Chętnie robi długoterminowe plany i ustala cele. Zazwyczaj jest dobrze poinformowany i oczytany. Czepie satysfakcję z poszerzania swojej wiedzy i przekazywania jej innym. W energiczny sposób przedstawia swoje pomysły.

ENTJ w pracy
Mocne strony
Lider – wizjoner
Sprawdza się w działaniach mających na celu usprawnienia, rozwój organizacji
Realizuje ambitne cele
Pracowity
Twórczo podchodzi do rozwiązywania skomplikowanych problemów
Zdolności komunikowania się i wywieranie wpływu
Planowanie działań w perspektywie krótko i długoterminowej
Determinacja i szybkość w działaniu, myśleniu
Błyskawicznie wyciąga wnioski i uczy się z bieżących sytuacji
Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych

Obszary do rozwoju
Onieśmielanie innych
Wysokie wymagania
Krytycyzm
Pracoholizm
Brak dbałości o szczegóły
Niechętnie mogą udzielać pochwał i zauważać sukcesy innych
Czasami w niewystarczający sposób poświęcają swój czas i uwagę innym
Mogą być niecierpliwi w związku z wolniejszym myśleniem kolegów czy pracowników
Z niechęcią mogą odnosić się do procedur i formalności
ISFJShow
ISFJ
Cichy, przyjazny, odpowiedzialny i sumienny. Oddany i konsekwentny w wypełnianiu zobowiązań. Skrupulatny, dokładny i precyzyjny. Lojalny, taktowny, zauważa i zapamiętuje szczegóły dotyczące osób, które są dla niego ważne, bierze pod uwagę uczucia innych. Stara się stworzyć uporządkowane i harmonijne środowisko w pracy i w domu.

ISFJ w pracy
Mocne strony
- Odpowiedzialność i pracowitość
- Oddanie i lojalność
- Preferowanie rutynowych zadań i czynności
- Dokładność w realizacji celów
- Dbanie o szczegóły, przepisy, procedury
- Chęć wspierania i służenia innym
- Etyka pracy oparta na wartościach
- Wykorzystywanie wcześniejszych doświadczeń przy nowych zadaniach

Obszary do rozwoju
- Czasami brak dbanie o siebie i swoje priorytety
- Stawianie ludzi nad zadaniami
- Wyczerpanie emocjonalne i fizyczne wynikające z nadmiernego poświęcania się dla innych i brania na siebie zbyt wiele obowiązków
- Brak wyciągania wniosków by zmienić swoje strategie działania i myślenia
- Niechęć do zmian
- Przy braku regularnego doceniania czy pochwał mogą się zniechęcać i tracić motywację, zaangażowanie
- Nadwrażliwość na krytykę
.....................................................
ESTPShow
ESTP
Elastyczny, tolerancyjny, przyjmuje pragmatyczne podejście do problemów, nastawiony na natychmiastowy rezultat. Nudzą go teorie i koncepcyjne wyjaśnienia, pragnie rozwiązań problem energicznym działaniem. Skupia się na chwili obecnej, jest spontaniczny i cieszy się z każdej chwili, w której może być aktywny wraz z innymi. Czerpie satysfakcję z komfortu materialnego. Najlepiej uczy się poprzez działanie.

ESTP w pracy
Mocne strony
- Spostrzegawczość i koncentracja na szczegółach
- Uważność na to co trzeba i jest konieczne
- Predyspozycje do działań handlowych
- Umiejętności negocjowania
- Łatwość adaptacji do zmieniających się warunków i wymogów innych ludzi
- Rozpoczynanie nowych projektów i pozyskiwanie dla nich wsparcia, zainteresowania
- Nastawienie na działanie i osiąganie celów
- Poszukiwanie wciąż nowych opcji, możliwości i nowych dróg skutecznego działania

Obszary do rozwoju
- Brak myślenia o konsekwencjach podejmowanych obecnych działań na przyszłość
- Niechęć do planów, tabelek, list „to do” i ściśle określonych reguł
- Czasami brak wrażliwości na potrzeby, emocje i uczucia innych
- Niedotrzymywanie słowa i terminów
- Czasami brak umiejętności społecznych
- Brak strategicznego myślenia
INFPShow
INFP
Idealista, wierny wyznawanym wartościom i ludziom, którzy są dla niego ważni. Pragnie , aby życie zewnętrzne toczyło się zgodnie z jego wartościami. Ciekawy, szybko dostrzega możliwości, może usprawniać wcielanie w życie pomysłów. Pragnie rozumieć ludzi i pomagać im w pełni wykorzystywać ich potencjał. Potrafi się przystosować, jest elastyczny i tolerancyjny, chyba, że zagrożone są wyznawane przez niego wartości.

INFP w pracy
Mocne strony
Praca samodzielna i czasami w samotności
Opracowywanie koncepcji i modeli
Mogą dostarczać przemyślane, kreatywne pomysły dobrej jakości
Lojalni w stosunku do firmy, zespołu
Inspiracja siebie i innych poprzez zaangażowanie w coś, w co wierzą
Traktowanie ludzi w sposób indywidualny
Wrażliwość, empatia, szacunek dla innych pracowników

Obszary do rozwoju
Ich modelom może czasami brakować realizmu
Jeśli nie mają na coś wpływu – mogą stracić dla tego zainteresowanie
Mogą nie chcieć wspierać celów, które są sprzeczne z ich wartościami
Mogą nie umieć odnaleźć się w środowisku, gdzie ma miejsce silna rywalizacja
Mogą mieć kłopot z dowiezieniem celów i wyników na czas

.....................................................
ESFPShow
ESFP
Otwarty, przyjazny, tolerancyjny i żywiołowy. Kocha życie, ludzi i komfort materialny. Lubi pracować z innymi i wprawiać rzeczy w ruch. Kieruje się zdrowym rozsądkiem, ma realistyczne nastawieni e, dobrze się bawi w pracy. Elastyczny i spontaniczny, łatwo przystosowuje się do nowych osób i środowisk. Najlepiej uczy się poprzez wypróbowanie nowych umiejętności wspólnie z innymi.

ESFP w pracy
Mocne strony
- Realizm
- Rozsądek i praktyczne podejście do zadań
- Podejmowanie różnych/ różnorodnych aktywności w miejscu pracy
- Współtworzenie radosnej atmosfery pracy
- Dostępność w budowaniu relacji i komunikacji z innymi
- Wzbudzanie sympatii u innych
- Logiczne podejście do rozwiązywania problemów
- Elastyczność w reakcji na zmiany
- Praca zespołowa

Obszary do rozwoju
- Brak umiejętności planowania
- Nieumiejętność rozpoznawania priorytetów
- Impulsywność
- Rozpraszanie się wieloma tematami pobocznymi
- Brak umiejętności koncentracji się na samodzielnych zadaniach
- Trudności w stosowaniu się reguł i zasad dyscyplinujących
- Nieumiejętność odczytywania komunikatów nie wprost (metafora, porównanie itp.)
INTPShow
INTP
Poszukuje logicznego wyjaśnienia dla wszystkiego, co go interesuje. Nastawiony teoretycznie i abstrakcyjnie, bardziej zajmują go pomysły, niż interakcje społeczne. Cichy, powściągliwy, elastyczny oraz natury potrafiący się przystosować od sytuacji. Posiada nadzwyczajną umiejętność głębokiego skupienia, pozwalającą mu na rozwiązywanie problemów leżących w obszarze jego zainteresowań. Sceptyczny, czasem nastawiony krytycznie, zazwyczaj podchodzi do spraw w sposób analityczny.

INTP w pracy
Mocne strony
Analiza problemów i bardzo sprawne wyciąganie z nich wniosków na przyszłość
Tworzenie nowych modeli i koncepcji biznesowych
Nastawienie na rozwój umiejętności i pozyskiwanie nowej wiedzy
Wysoka koncentracja na zadaniach, celach i wynikach
Myślenie długoterminowe
Samodzielność w działaniu

Obszary do rozwoju
Brak możliwości zastosowania niektórych koncepcji w praktyce
Komunikacja czasami na zbyt ogólnym poziomie
Niechęć do procedur i myślenia szczegółami
Tracenie zaangażowania na dalszych etapach projektów („najfajniejszy jest początek”)
Brak systematyczności
Niskie umiejętności społeczne
Czasami brak zainteresowania drugim człowiekiem
....................................................
ESFJShow
ESFJ
Serdeczny i sumienny, chętnie współpracuje z innymi. Pragnie harmonii w otaczającym go świecie i z determinacją do niej dąży. Lubi pracować z innymi, aby dokładnie i na czas ukończyć zadanie. Lojalny, nawet w najdrobniejszych sprawach. Zauważa codzienne potrzeby innych i stara się wychodzić im naprzeciw. Pragnie być doceniany za to, kim jest i za, to co robi.

ESFJ w pracy
Mocne strony
Nastawienie na współpracę
Tworzenie partnerskich relacji z innymi
Dbanie o harmonię, zgodę i zrozumienie w grupie
Osobiste zaangażowanie w zadania
Pracowitość i lojalność
Sprawne radzenie sobie z czynnościami/ zadaniami powtarzalnymi
Wysokie umiejętności organizacyjne
Dbałość o szczegóły, schematy i procedury

Obszary do rozwoju
Nadwrażliwość na krytykę
Unikanie konfrontacji w sytuacjach konfliktowych
Stawianie ludzi nad zadaniami
Podejmowanie decyzji bez uwzględniania szerszej perspektywy lub konsekwencji w przyszłości
Brak elastyczności w reakcji na zmiany
Nadmierna emocjonalność
Brak otwartości na nowe opcje i możliwości
INTJShow
INTJ
Cechuje się oryginalnym umysłem i ma sobie wielkie pragnienie wprowadzenia w życie swoich pomysłów oraz zrealizowania swoich celów. Szybko dostrzega wzory w wydarzeniach zewnętrznych i opracowuje ich wyjaśnienia w oparciu o szeroką perspektywę. Jeśli zaangażuje się w jakiś projekt, to w zorganizowany sposób doprowadza go do końca. Sceptyczny i niezależny, wymaga wysokich standardów, kompetencji i wykonania, zarówno od siebie, jak i od innych.

INTJ w pracy:
Mocne strony
- Wizjonerzy tworzący skuteczne rozwiania systemowe
- Umiejętności analityczne i logicznego rozwiązywania problemów
- Samodzielna praca – szczególnie skutecznie w trudnych warunkach
- Rozumienie skomplikowanych teorii i modeli
- Szukanie okazji do podejmowania decyzji
- Stawianie sobie i innym ambitnych celów
- Planowanie krótko i długoterminowe
- Dążenie do uczciwości i sprawiedliwości
- Wysoka sprawność intelektualna

Obszary do rozwoju
- Brak koncentracji na szczegółach po wypracowaniu idealnego rozwiązania
- Niska tolerancja dla niedoskonałości innych, wolniejszego uczenia się
- Czasami zbyt wysoka niezależność i niechęć do kontrolo, raportowania, procedur
- Brak elastyczności w rozstawaniu się ze swoimi planami czy koncepcjami
....................................................
ESTJShow
ESTJ
Praktyczny, realistyczny, konkretny i zdecydowany. Szybko przechodzi do wprowadzania w życie swoich decyzji. Organizuje projekty i ludzi tak, aby sprawy szły do przodu. Koncentruje się na osiąganiu wyników, ceni skuteczność. Zwraca uwagę na szczegóły postępowania. Posiada jasno określone standardy logiczne, konsekwentnie ich przestrzega i wymaga tego od innych. Energicznie wprowadza swoje plany w życie.

ESTJ w pracy
Mocne strony
Nastawienie na wynik i działanie
Praktyczność w podchodzeniu do zdań
Szukanie różnorodności ( musi się cały czas coś dziać)
Wysoka skuteczność w realizacji celów biznesowych
Zdolności organizacyjne
Planowanie
Dbałość o procedury, normy i zasady
Samodzielność w podejmowaniu szybkich decyzji
Wysoka odporność psychiczna
Poszukiwanie sprawdzonych rozwiązań
Opieranie się na logicznych argumentach i faktach

Obszary do rozwoju
Niecierpliwość
Czasami stawianie wyników nad ludźmi
Często brak umiejętności społecznych
Brak tolerancji dla wolniejszego działania czy rozumienia różnych rzeczy
Brak myślenia o szerszej perspektywie i działań strategicznych
Niechęć do akceptowania poglądów i opinii różnych lub sprzecznych z jego
Ostrość wypowiedzi
INFJShow
INFJ
Poszukuje znaczeń i skojarzeń w pomysłach, związkach i rzeczach materialnych. Pragnie zrozumieć motywację osób. Wnikliwie obserwuje innych. Sumienny i wierny wyznawanym wartościom. Ma jasną wizję, w jaki sposób najlepiej służyć wspólnemu dobru. W zorganizowany i zdecydowany sposób wprowadza tę wizję w życie.

INFJ w pracy
Mocne strony
- Twórcze podchodzenie do problemów i wyzwań
- Umiejętność rozumienia złożonych modeli i koncepcji
- Dbanie o harmonię w relacjach z innymi
- Wspieranie innych w rozwoju
- Wysokie zaangażowanie się w to, co bliskie sercu

Obszary do rozwoju
- Brak wystarczającej elastyczności w dopasowywaniu się do zmieniających się warunków
- Czasami brak realizmu w wymyślanych koncepcjach, które nie zawsze dadzą się przełożyć na praktykę
- Zbyt wysoka niezależność
- Perfekcjonizm
- Zbyt złożona komunikacja do innych
- Krytykę mogą odbierać zbyt personalnie
...................................................
ENTPShow
ENTP
Szybki, pomysłowy, stymulujący, bystry, „mówiący bez ogródek”. Zaradny w rozwiązywaniu nowych, stanowiących wyzwanie problemów. Znakomicie formułuje teoretyczne i koncepcyjne możliwości, a następnie analizuje je pod względem strategicznym. W przenikliwy sposób obserwuje innych. Nudzi go rutyna, rzadko zastosuje identyczne rozwiązania po raz drugi, ma tendencje do podejmowania coraz to nowych działań.

ENTP w pracy
Mocne strony
Pomysłowość, innowacyjność
Poszukiwanie nowych rozwiązań i ulepszeń procesów, produktów
Strategiczne myślenie
Wysokie umiejętności improwizowania w sytuacjach kryzysowych lub nieprzewidzianych
Stymulowanie otoczenie do rozwoju i podchodzenia do nowych wyzwań
Zdolności inspirującego przemawiania do ludzi i przekonywania ich do pomysłów
Logiczne myślenie
Błyskawiczne wyciąganie wniosków o kierunkach, trendach, możliwych rozwiązaniach
Osiąganie niemożliwego

Obszary do rozwoju
Brak zaangażowania w wykonywanie projektów po wcześniejszym ich stworzeniu
Niedbałość o szczegóły i procedury
Niechęć w stosunku do powtarzalnych i nudnych działań
Trudność w pracy ze słabszymi od siebie szefami (intelekt, pomysłowość, wiedza, itp.)
Nadmierna pewność siebie
Brak wiarygodności ze względu na niedotrzymywanie słowa lub terminów
Czasami nierealna ocena własnych umiejętności i kompetencji
ISFPShow
ISFP
Cichy, przyjazny, wrażliwy i uprzejmy. Cieszy się chwilą, czerpie satysfakcję z tego, co dzieje się wokół. Pragnie mieć własną przestrzeń i pracować według własnego planu. Lojalny i wierny wyznawanym wartościom oraz ludziom, którzy są dla niego ważni. Nie lubi konfliktów i różnicy zdań, nie narzuca innym swoich wartości i opinii.

ISFP w pracy
Mocne strony
Zdolności manualne
Predyspozycje do pracy wspierającej innych
Łatwość w dopasowywaniu się do zmian
Oddanie i zaangażowanie w pracę – która jest dla nich ważna
Lojalność
Sprawne stosowanie się do poleceń szefów
Tworzący atmosferę doceniania i chwalenia innych
Skoncentrowanie na tu i teraz

Obszary do rozwoju
Brak dostrzegania różnych okazji w przyszłości
Nieumiejętność wyciągania wniosków na podstawie wielu elementów
Kłopoty z micro zarządzaniem i priorytetyzacją zadań
Niechęć do planowania i przygotowywania się do zadań przed przystąpieniem do ich realizacji
Niechęć do biurokracji
...................................................
ENFPShow
ENFP
Ciepły, entuzjastyczny, obdarzony wyobraźnią. Postrzega życie – jako pełne możliwości. Bardzo szybko zauważa powiązania pomiędzy wydarzeniami i informacjami, pewnie działa na podstawie zaobserwowanych wzorów. Pragnie akceptacji, chętnie wspiera i docenia innych. Spontaniczny i elastyczny, zazwyczaj polega na swoich umiejętnościach improwizacji i biegłości językowej.

ENFP w pracy
Mocne strony
Myślenie w kategoriach innowacji, ulepszeń
Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
Łączenie pasji, zainteresowań z pracą zawodową
Sukcesy w podejmowanych działaniach
Entuzjazm
Skuteczne wywieranie wpływu, pozyskiwanie dla pomysłów innych
Elastyczność w dopasowywaniu się do zmian
Dbanie o ludzi i relacje z nimi

Obszary do rozwoju
Kłopoty z organizacją pracy własnej i innych
Zagubienie w ustalaniu priorytetów i koncentracji na tu i teraz
Brak dbałości o szczegóły
Może szybko się nudzić i szukać coraz to nowych ekscytacji w pracy
Może nie kończyć projektów do których się wcześniej zobowiązuje
Może nie być efektywnym pracownikiem bez zespołu
Niechęć do działań rutynowych
ISTPShow
ISTP
Tolerancyjny i elastyczny, w ciszy obserwuje wydarzenia, aż do pojawienia się problemu. Wtedy podejmuje energiczne działania, aby znaleźć skuteczne rozwiązanie. Zagłębia się w istotę rzeczy i chętnie analizuje duże ilości danych, aby znaleźć w nich sedno praktycznych problemów. Interesują go przyczyny i skutki, strukturalizuje fakty, korzystając z logicznych zasad, ceni skuteczność.

ISTP w pracy
Mocne strony
Koncentrowanie się na realnych i wymiernych zadaniach
Umiejętność odnajdowania się chaosie organizacyjnym, produktowym, dużej ilości danych
Sprawność w posługiwaniu się różnymi narzędziami urządzeniami
Samodzielność w wykonywaniu zadań
Praca z zaangażowaniem dla autorytetów
Logiczne podejście do wyzwań
Koncentracja na tu i teraz

Obszary do rozwoju
Brak zdolności lub zainteresowania rozwijaniem swoim umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi
Brak zrozumienia dla abstrakcyjnych teorii lub skomplikowanych modeli biznesowych
Szybkie nudzenie się zadaniami, gdy brakuje w nich otwartości na nowe opcje
Czasami brak wrażliwości na potrzeby innych i dbania o jakość relacji
Nieprzewidywalność
Brak wiarygodności dla tych, którzy cenią dotrzymywanie słowa i terminów
źródło: http://potencjalosobowosci.com/

eszpe
Posty: 125
Rejestracja: sobota 26 maja 2012, 02:23
Socjotyp: SLE

Re: Potencjał osobowości

Post autor: eszpe » poniedziałek 30 lip 2012, 13:16

Duale w MBTI nie istnieją, a raczej nie w sensie socjonicznym, są modele romantyczne. Funkcje jungowskie w MBTI są w innej kolejności, i w inny sposób opisane, i uporządkowane do typów.

czarodziejka
Posty: 1629
Rejestracja: czwartek 17 lut 2011, 12:15
Socjotyp: LSI

Re: Potencjał osobowości

Post autor: czarodziejka » poniedziałek 30 lip 2012, 18:43

eszpe pisze:Duale w MBTI nie istnieją, a raczej nie w sensie socjonicznym, są modele romantyczne. Funkcje jungowskie w MBTI są w innej kolejności, i w inny sposób opisane, i uporządkowane do typów.
A kto powiedział, że istnieją? Tak po prostu pogrupowałam. Chodzi raczej o treść.

eszpe
Posty: 125
Rejestracja: sobota 26 maja 2012, 02:23
Socjotyp: SLE

Re: Potencjał osobowości

Post autor: eszpe » poniedziałek 30 lip 2012, 19:07

Tak to wyglądało

Jura
Posty: 447
Rejestracja: czwartek 19 lip 2007, 13:41
Poprzedni login: Błędne Koło

Re: Potencjał osobowości

Post autor: Jura » poniedziałek 30 lip 2012, 19:16

to jak horoskop. zawsze wychodziło mi istj w mbti, zawsze. ale... jak przeczytam isfj to czemu nie?

co ma na celu twój temat. to forum socjologiczne. o mbti nieraz czytaliśmy, słyszeliśmy. nawet na studiach robią, a wielu tu dzieciuchów jest po studiach.

eszpe
Posty: 125
Rejestracja: sobota 26 maja 2012, 02:23
Socjotyp: SLE

Re: Potencjał osobowości

Post autor: eszpe » poniedziałek 30 lip 2012, 19:18

Bo robisz testy, zamiast ustalić funkcje.
Zresztą ISTJ i ISFJ mają tą samą dominującą funkcje Si. Pozostałe funkcje już w całkowicie innej konfiguracji.

czarodziejka
Posty: 1629
Rejestracja: czwartek 17 lut 2011, 12:15
Socjotyp: LSI

Re: Potencjał osobowości

Post autor: czarodziejka » poniedziałek 30 lip 2012, 19:40

Jura pisze:co ma na celu twój temat. to forum socjologiczne. o mbti nieraz czytaliśmy, słyszeliśmy. nawet na studiach robią, a wielu tu dzieciuchów jest po studiach.
przecież to dział innych teorii osobowości, nie marudź.

Jura
Posty: 447
Rejestracja: czwartek 19 lip 2007, 13:41
Poprzedni login: Błędne Koło

Re: Potencjał osobowości

Post autor: Jura » poniedziałek 30 lip 2012, 21:52

mbti to nie funkcje. to 4 oddzielne elementy I S [to jestem pewna przecież, bo wiadomo...] T?F i J


ja tlyko uważam, ze postepuje racjonalnie, ejstem powazna, myslaca, rozwazna. rozsądna. takze nie F

eszpe
Posty: 125
Rejestracja: sobota 26 maja 2012, 02:23
Socjotyp: SLE

Re: Potencjał osobowości

Post autor: eszpe » poniedziałek 30 lip 2012, 21:58

Nie wiesz nic o MBTI, przestań się kompromitować już.

Szura
Posty: 2786
Rejestracja: poniedziałek 02 cze 2008, 08:02
Socjotyp: SEI
Poprzedni login: Szura
Lokalizacja: Warszawa

Re: Potencjał osobowości

Post autor: Szura » wtorek 31 lip 2012, 17:38

mbti to nie funkcje.
Proszę Cię, zanim takie rzeczy będziesz pisać, dowiedz się czegoś o MBTI. Owszem, mają funkcje, tylko inne niż u nas i inaczej 'ułożone' (W MBTI INTJ ma Ni Te Fi Se, a w socjo INTj ma Ne Ti Fi Se), do tego ja się w MBTI spotkałam tylko z opisem 4 funkcji u typów (ale nie wiem, czy tak jest zawsze, ponieważ nigdy się w to nie wgłębiałam).

Tu masz coś o MBTIowych funkcjach (niestety wszystko po angielsku): http://jamesbkim.com/content/definition ... -functions
http://www.cognitiveprocesses.com/index.cfm
http://www.cognitiveprocesses.com/16Types/16Types.cfm
Tu masz na przykładzie ENTPa: http://en.wikipedia.org/wiki/ENTP#Domin ... n_.28Ne.29

Awatar użytkownika
Tau
Posty: 90
Rejestracja: wtorek 13 maja 2014, 18:51
Socjotyp: ESI
Lokalizacja: Tam, gdzie gromadzi się dobro wśród ludzi

Re: Potencjał osobowości

Post autor: Tau » środa 04 cze 2014, 14:42

Jura pisze:mbti to nie funkcje. to 4 oddzielne elementy I S [to jestem pewna przecież, bo wiadomo...] T?F i J
ja tlyko uważam, ze postepuje racjonalnie, ejstem powazna, myslaca, rozwazna. rozsądna. takze nie F
Dość zabawne, bo mi też testy MTBI mówiły głównie, że jestem ISTJ (a zrobiłem ich ponad 10 na różnych stronach), a socjonika wskazuje na ISFj (ESI) z czym się zgadzam.
Tu chodzi pewnie głównie kolejność działania i układ funkcji (jeśli MTBI je ma - ktoś pisał, że ma).
Nie wiem czy to dobrze napiszę, ale zauważam, że osoby myślące, rozważne i rozsądne mają w socjonice właśnie F zamiast T, bo widzą nadrabianie swoich słabych funkcji, które by chciały posiadać (blok super-ego), a nie widzą tych oczywistych (z ego).
Słowa bez czynów to mord na ideach

Awatar użytkownika
Agon
Posty: 421
Rejestracja: wtorek 06 sty 2015, 23:13

Re: Potencjał osobowości

Post autor: Agon » sobota 26 wrz 2015, 20:37

http://www.quixoteconsulting.com/News_a ... iving.html

Judging and Perceving,
Ma ktoś pomysł jakby to mogło wyglądać w socjonice, tzn. które socjotypy używałyby Judging, a które Perceving?

Awatar użytkownika
diabeu
Posty: 1725
Rejestracja: czwartek 05 sty 2012, 17:40
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: diabeuek

Re: Potencjał osobowości

Post autor: diabeu » sobota 26 wrz 2015, 20:48

Agon pisze: Ma ktoś pomysł jakby to mogło wyglądać w socjonice, tzn. które socjotypy używałyby Judging, a które Perceving?
J
- trochę sensorycy
- trochę Te1
- trochę racjonałowie
- trochę irracjonałowie
- trochę stanowczy

P
- trochę intuicjoniści
- trochę Te1
- trochę Ej


- powodzenia
LIE-2Ni

Awatar użytkownika
mignonne
Posty: 1114
Rejestracja: poniedziałek 05 sty 2009, 22:27
Socjotyp: IEE
Lokalizacja: Warszawa

Re: Potencjał osobowości

Post autor: mignonne » niedziela 18 gru 2016, 12:37

Fajnie to zostało rozpisane, ale nie zgadzam się z kategorią "Obszary do rozwoju". Czasem nie warto "pracować" nad słabościami, często lepiej (jeśli można) skupić się na tym, co wychodzi, a w kwestii rzeczy, które nie wychodzą odpuścić, oddelegować je innym albo opanować na tyle, na ile to absolutnie konieczne. :D
Ponoć ENFp :D

krolewski_as
Posty: 31
Rejestracja: niedziela 19 lut 2017, 21:49
Socjotyp: LIE

Re: Potencjał osobowości

Post autor: krolewski_as » poniedziałek 20 lut 2017, 22:56

U mnie pasują zarówno cechy ENTJ i INTJ. Czy można mieć dwa typy MBTI albo osobowość rozłożoną na strukturę procentową typów?

Awatar użytkownika
Nana
Posty: 748
Rejestracja: sobota 18 cze 2011, 06:07
Socjotyp: ESI
Poprzedni login: Nana

Re: Potencjał osobowości

Post autor: Nana » piątek 17 mar 2017, 21:06

___
Tylko ten, kto kocha, widzi, co jest prawdziwe w człowieku.

krolewski_as
Posty: 31
Rejestracja: niedziela 19 lut 2017, 21:49
Socjotyp: LIE

Re: Potencjał osobowości

Post autor: krolewski_as » sobota 01 kwie 2017, 09:07

Ogólnie to chciałem podzielić się taką obserwacją, że funkcje kognitywne z MBTI (pierwsza, druga, trzecia, czwarta - nie pamiętam nazw, wiem że dwie pierwsze to silne a dwie to słabe) są funkcjami cenionymi w socjotypach.

Zakładając takiego ESTJ'a , który ma cztery dominujące funkcje kognitywne Te -> Si -> Ne -> Fi , socjoniczny LSE ma te same funkcje w Ego i Super-ID. :v

U typów z Ixxx jest inna zależność, np. ISFJ: Si -> Fe -> Ti -> Ne , co wskazuje na SEI w socjonie.

Założyć więc można, że:
ESTJ -> ESTj
ENTJ -> ENTj
ENFJ -> ENFj
ESFJ -> ESFj

ISTJ -> ISTp
INTJ -> INTp
INFJ -> INFp
ISFJ -> ISFp

ESTP -> ESTp
ENTP -> ENTp
ENFP -> ENFp
ESFP -> ESFp

ISTP -> ISTj
INTP -> INTj
INFP -> INFj
ISFP -> ISFj

Pewnie zaraz ktoś wyskoczy z "nie, tak nie może być" itp. :v

Awatar użytkownika
Agon
Posty: 421
Rejestracja: wtorek 06 sty 2015, 23:13

Re: Potencjał osobowości

Post autor: Agon » czwartek 21 wrz 2017, 15:38

Typowanie na szybko w MBTI xD
http://i.imgur.com/IQv4b9S.png

ODPOWIEDZ