Kierownicy z Delty (socionics.org)

ODPOWIEDZ
Czekolada
Posty: 1403
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:49
Socjotyp: IEE
Poprzedni login: Czekolada

Kierownicy z Delty (socionics.org)

Post autor: Czekolada » wtorek 24 cze 2008, 10:22

SLI (Gabin)

Kierownik - paternalista:

1. Lepszy w taktycznym rozwiązaniu zadań.
2. Hierarchiczny lider ukierunkowania służbowego.
3. Sposób ustalania kontaktu zorientowany na ludzki czynnik.
4. Forma służbowej aktywności jest ukierunkowana na ujawnienie i użycie intelektualnych zasobów.
5. System współdziałania z podwładnymi oparty na zasadzie paternalizmu: "ojcowskiej troski".
6. W stosunku do konfliktowej sytuacji cechuje się wariantywnością — może z powodzeniem konkurować, współpracować, wchodzić w kompromisy w zależności od postawionego zadania.
7. Osiąga duże wyniki dzięki wszechstronnemu zainteresowaniu swojego zespołu, łączącego wspólny cel. Skłonny do autorytarnych metod, ale w miękkiej, "paternalistycznej" formie. Przestrzega służbowej hierarchii.
8. Stosunek do etycznych norm: kierownictwo jest zgodne z ogólnie przyjętymi etycznymi i zawodowymi normami zachowania.
9. Motywy i cel: osiągnięcie sukcesu tylko w granicach etycznych norm. Przestrzega etyki zobowiązań. Dążenie do zysku w granicach dozwolonych prawem.
10. Stosunek do prawa: służbowa aktywność ściśle w ramach prawa z zachowaniem etycznych norm.
11. Strategia: orientacja na tradycyjny system wartości. Kierownicy biorą na siebie rozwiązywanie etycznych problemów swoich pracowników.

IEE (Huxley)

Kierownik — altruista:

1. Skłonny do strategicznego rozwiązywania zadań.
2. Może trafnie realizować się w charakterze frontalnego lidera.
3. Sposób ustalania kontaktu służbowego orientowany na osobowościowy czynnik.
4. Forma rzeczowej aktywności oparta na przezorności, aktualności czynów, widzeniu perspektywy. Skłonność do wzrostu i spadku nastroju — impulsywna zdolność do pracy.
5. System współdziałania z ludźmi ukierunkowany na dogłębne zrozumienie osobowościowego czynnika.
6. Kompromisowy typ zachowania z elementami typu współpracującego.
7. Osiąga duże wyniki dzięki optymalnie dobranemu zespołowi, tworzenia w nim sprzyjającego klimatu, pomyślnego delegowania pełnomocnictw.
8. Przestrzega zasad etyki w biznesie. W tej płaszczyźnie narażony na wpływ partnerów na poważne działalności.
9. Motywy i cel: dobre zamiary połączone z chęcią osobistego sukcesu. Cel - realizacja swoich zdolności, nabranie pewności siebie, materialny sukces.
10. Stosunek do prawa: przestrzega litery prawej, jeśli ta nie ogranicza inicjatywy.
11. Strategia: pełna swoboda zarządzania. Maksymalna uwaga poświęcona ludzkiemu czynnikowi. Może sprawować funkcje lidera przy dopuszczeniu etycznych problemów.

EII (Dostojewski)

Kierownik — wychowawca:

1. Lepszy w strategicznym rozwiązywaniu zadań.
2. Nieskory do przywództwa. W pewnych wypadkach może wziąć na siebie funkcje frontalnego lidera.
3. Sposób ustalenia kontaktu służbowego zorientowany na osobowościowy czynnik.
4. Forma służbowej aktywności zorientowana na przewidywanie i zapobiegliwość.
5. System współdziałania z ludźmi oparty na wzajemnym poznaniu wartości zasad, usuwających wolicjonalny nacisk. Szanuje służbową hierarchię.
6. Charakteryzuje się kompromisowym stylem zachowania.
7. Osiąga wysokie wyniki dzięki ujawnieniu i kultywowaniu potencjalnych możliwości członków zespołu.
8. Stosunek do etycznych norm: kierownictwo ściśle w ramach przyjętych etycznych i zawodowych norm zachowania.
9. Motywy i cel: życzliwe. Osiągnięcie sukcesu tylko w granicach etycznych norm.
10. Stosunek do prawa: służbowa aktywność tylko w granicach prawa.
11. Strategia: orientacja na twarde etyczne normy. Unikanie konfliktowych sytuacji.

LSE (Holmes)

Kierownik — organizator:

1. Lepszy w taktycznym rozwiązywaniu zadań.
2. Lider zawodowy w hierarchicznie zorganizowanym systemie.
3. Sposób ustalania kontaktu ukierunkowany na obiektywne kryteria.
4. Forma służbowej aktywności zorientowana na usunięcie przeszkód i dyskomfortu w roboczej działalności podwładnych.
5. System współdziałania z podwładnymi przewiduje kontrolę i wydawanie instrukcji.
6. Okazuje współpracujący typ zachowania z elementami stylu konkurującego.
7. Ceni wyżej wyniki w pracy od relacji.
8. Stosunek do etycznych norm: uważa, że administracyjne decyzje powinny opierać się na wyraźnych prawach i przyjętych "zasadach gry".
9. Motywy: dobre zamiary, jednak bez uwzględnienia oddziaływania przyjętych decyzji na innych ludzi. Cel: zysk w ramach prawa.
10. Stosunek do prawa: litera prawa stawiana wyżej.
11. Strategia: pełna swoboda zarządzania w ramach prawa.

Od ewutka.

ODPOWIEDZ