IEE (Wikisocion)

Zablokowany
Awatar użytkownika
anaplastyczny
Posty: 381
Rejestracja: czwartek 24 lip 2008, 17:16
Socjotyp: ILE

IEE (Wikisocion)

Post autor: anaplastyczny » poniedziałek 27 lut 2012, 23:00

'''ENFp – IEE (Psycholog)'''

== Blok Ego ==

IEE jest szczególnie wyczulony na przejawy spontanicznej, towarzyskiej niezręczności oraz występowanie psychologicznej kompatybilności lub jej braku. Wynika to z połączenia Ne (dostrzeganie tego, kim ludzie są naprawdę, jaką mają osobowość, motywacje i na ile je ukrywają, a na ile pokazują światu „prawdziwą twarz”) i Fi (wrażliwość na subiektywne opinie różnych osób, ich uczucia i sentymenty). Ten rodzaj wyczulenia sprawia, że IEE zdarza się bardzo grymasić jeśli chodzi o sytuacje towarzyskie – z kim nawiązać kontakt, z którą grupą przebywać, jak dużo czasu spędzać z którymi ludźmi, etc. Są skłonni do otwartego wyrażania krytyki, jeśli odbierają atmosferę panującą w towarzystwie jako wymuszoną, duszną lub nienaturalną. Zdarza im się wygłaszać obszerne komentarze na temat osobowości poszczególnych ludzi, sytuacji społecznych, dociekać potencjalnych przyczyn czyjegoś zachowania, strategii życiowej czy związków, w jakie wchodzi. Robią to nawet wówczas, gdy nikt ich o podobną analizę nie prosi.

IEE znajdują upodobanie w rozmowach w cztery oczy, którym towarzyszy intensywna wymiana przeświadczeń i intuicji wyniesionych z własnych doświadczeń.

'''1. Ekstrawertyczna intuicja [ne]'''

IEE łatwo daje się oczarować nowym ideom czy perspektywom i zaczyna z miejsca nad nimi pracować, prawie impulsywnie. Tendencja do zajmowania się nieurzeczywistnionym jeszcze potencjałem utrudnia im doprowadzenie istniejących projektów do końca, często pozostawiają je niekompletne i nieskonkretyzowane. Bardziej naturalne jest dla nich rozpoczynanie czegoś nowego niż kończenie starego. Jeśli zaszczepi się przedstawicielowi tego typu poczucie nowości i szansy, prędkość z jaką rozpocznie przygotowania do nowego przedsięwzięcia potrafi być przerażająca.

IEE potrzebuje zawsze pewnej ilości wolnego czasu, w którym mógłby badać nowe możliwości, idee, pomysły i ludzi, których spotyka po drodze. Czuje on potrzebę wygospodarowania czasu na tego rodzaju aktywności nawet w momencie, gdy jest przytłoczony pracą i odpowiedzialnością.

Ludzie reprezentujący ten socjotyp preferują rozmyślania nad „dużym obrazem”: łatwo przyswajają sobie ogólne koncepcje i bez wysiłku przekuwają swoje własne obserwacje w generalizacje i trendy. Studiując nowe zagadnienie, koncentrują się na podstawowych zasadach i ich zależnościach; dokładne zapamiętanie wszystkich faktów wydaje im się mniej ważne. Lubią łączyć ze sobą wiele idei i materiał z różnych dziedzin, zamiast podążać tylko jedną ścieżką do logicznej konkluzji. To, czego nienawidzą, to zaprzepaszczenie i utrata jakiejś szansy. Zwykle uwielbiają ironię; to, co nieprzewidywalne, potrafi ich intrygować i ekscytować zarazem.

'''2. Introwertyczna etyka [fi]'''

IEE są naturalnie wrażliwe na nastrój, atmosferę i uczucia. Rzadko robią bądź mówią coś, co mogłoby zranić czyjeś uczucia bądź pogorszyć nastrój, wolą zamiast tego zdystansować się do ludzi i sytuacji, które wywołują negatywne emocje. Potrafią regulować poziom emocjonalnego dystansu ustanawianego między ludźmi, co może oznaczać zarówno bycie poważnym i profesjonalnym (choć jednocześnie grzecznym i uprzejmym), jak i ciepłym i otwartym.

Napotkawszy kogoś smutnego, IEE próbują na ogół zrozumieć, na czym polega jego problem, żeby później wspomóc go miłym słowem i czynem. Reprezentanci tego socjotypu potrafią zachować spokój i przybrać naturalny wyraz twarzy nawet w zetknięciu z silnymi negatywnymi emocjami.

IEE zawsze zastanawia się, jakie nastawienie do czegoś mają jego przyjaciele. Jeśli w danym momencie nie wie, czy ktoś wykazuje dobrą wolę czy niechęć, będzie szturchał go tak długo, aż tamten ujawni swój stosunek.

Ponieważ przedstawiciele tego typu bardzo przejmują się opiniami i uczuciami ludzi, wśród których przebywają, unikają mówienia rzeczy, które mogłyby wywołać kłótnie lub nieprzyjemne uczucia. W gruncie rzeczy mają tendencje do wybierania takiej filozofii życiowej, która będzie dość elastyczna i akceptująca odmienne punkty widzenia, żeby mogli łatwo zgadzać się w swoich poglądach z cudzymi.

Podczas interakcji z innymi, IEE są świadome obustronnego przepływu emocji i dążą do odkrycia znaczenia poszczególnych stanów emocjonalnych. Kiedy wydaje im się, że wystarczająco dobrze przeniknęli przyczyny czyjegoś zachowania, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, żeby potwierdzić swoje zrozumienie drugiej osoby. To, czy wykorzystają to zrozumienie i pomogą komuś odnaleźć pozytywny potencjał jego emocji, zależy od tego, na ile ta osoba jest dla nich ważna (rozważają na przykład, na ile mogą kogoś uznawać za przyjaciela).

== Blok Super-Ego ==

IEE często podchodzą z obawą do wiązania się na dłużej z jakimiś osobami, grupami czy organizacjami, gdyż mogłoby to oznaczać określone obowiązki i ograniczenie ich wolności. Czują się schwytani i osaczeni w relacjach, w których panują reguły i oczekiwania mogące – przynajmniej w ich opinii – powstrzymać ich impulsywne i nieskrępowane poszukiwania nowych, interesujących rzeczy, ludzi, doświadczeń. Mogą ostro reagować nawet w obliczu drobnych reguł w żaden sposób ich nie dotyczących, robią to po prostu dla zasady.

Z tych właśnie przyczyn, IEE wolą wchodzić we wszelkie związki (czy to formalne czy nieformalne) stopniowo. Dają się ponieść przyrodzonej ciekawości i kierują swoimi zainteresowaniami, obserwując przy tym naturalny rozwój relacji. Nie lubią patrzeć na to z perspektywy oczekiwań innych ludzi albo wymogów „systemu”. Nie lubią ścisłego definiowania zależności, odpowiedzialności czy oczekiwań. Często czują się zagrożeni i buntują się przesadnie, gdy inni próbują ustanowić więzi i ograniczenia, które by ich dotykały.

Charakterystyczne dla tego typu unikanie zaangażowania i ogólna atmosfera niepewności oraz nieprzewidywalności potrafi niektórych irytować – szczególnie dotyczy to osób, które próbują zorganizować ludzi do wykonania konkretnego zadania i oczekują od uczestników posłuszeństwa, trzymania się pewnych konwencji i przewidywalnego zachowania. IEE ze swojej natury unikają takich sytuacji i trzymają się z daleka od grupowych wysiłków wymagających zaangażowania i wytrwałości. Czasem potrafią też udawać odpowiedzialnych i zaangażowanych, sprawiając zawód swoim współpracownikom, gdy ich dyscyplina rozluźnia się a ich prawdziwa natura bierze górę.

'''3. Ekstrawertyczna sensoryka [se]'''

IEE potrafią być bezpośrednie i stanowcze w kwestiach takich, jak wydawanie bezpośrednich poleceń lub wygłaszanie kategorycznych stwierdzeń o postrzeganych obiektach. Jednak okresy, w których przybierają taką postawę, są z reguły krótkie. Kiedy tylko IEE zacznie rozważać negatywne konotacje swojej bezpośredniości i stanowczości – na przykład lęk, który może wzbudzić w innych, sprawiając że będą odnosić się do niego ostrożnie i bojaźliwie, rozluźniając istniejące więzi – natychmiast wycofa się ze wszystkiego. Jest to dla przedstawicieli tego typu główna przeszkoda przed wyrażaniem swojego zdania w bardziej kategoryczny sposób, nawet gdy zdają sobie sprawę z korzyści takiego postępowania, na przykład korzyści z bycia bezpośrednim i stanowczym przy wychowywaniu dzieci.

Gdy przedstawicielowi tego typu demonstrowane jest jakieś zadanie do wykonania przez niego lub jego grupę (np. w szkole wykonanie prostego eksperymentu według instrukcji nauczyciela), będzie on chciał pokazać wszystkim, że potrafi zrobić to równie dobrze – jeśli nie lepiej – od demonstrującego, a przynajmniej najlepiej w grupie. Jeśli mu się nie uda, uzna to za swoją osobistą porażkę. Podobnie zachowuje się, kiedy ktoś rzuci mu bezpośrednie wyzwanie. Generalnie chciałby wykazać się biegłością przy każdym zadaniu, nawet wtedy, gdy jest w danej dziedzinie nowicjuszem i słabszy wynik byłby całkowicie zrozumiały. Przyjmowana jest postawa pokazywania światu „potrafię to zrobić”, „mogę to zrobić najlepiej”. Jeżeli coś nie udaje mu się za pierwszym razem i ktoś udziela mu dodatkowych wskazówek, IEE jest zawstydzony, gdyż ma poczucie, że „powinien” odnieść sukces od razu po pierwszym instruktażu.

Problematyczne dla IEE są wszelkie dziedziny wymagające siły woli i silnej wewnętrznej motywacji. Z powodu wahań poziomu zainteresowania, ciężko jest mu utrzymać stałe zaangażowanie w tego typu działania. Dotyczy to kwestii takich, jak regularne ćwiczenia fizyczne, dieta, regularne wykonywanie jakichś czynności o określonej godzinie itp. Jeżeli IEE sam nie znajdzie motywacji, nie da się stworzyć jej sztucznie. Wysiłki innych ludzi, które mają pomóc takiej osobie się „przemóc”, spotykają się zwykle z oporem. Nawet jeśli początkowo odniosą one skutek, nie będzie on trwały; reprezentanci opisywanego typu zawsze znajdą sposób, żeby się jakoś wykręcić, jeśli zewnętrzny nacisk będzie trwały.

'''4. Introwertyczna logika [ti]'''

IEE z reguły mają problemy z opisem zagadnienia lub systemu tak, by uwzględnić jedynie kluczowe fakty, niezbędne do jego zrozumienia. Koncentrują się raczej na tym, jak oni sami doszli do tego zrozumienia i jaki jest ich punkt widzenia na to zagadnienie. W momencie gdy są proszeni o wyjaśnienie czegoś, mają naturalną tendencję do opisywania fragmentów koncepcji, systemów i innych zagadnień odnoszących się do zagadnienia pierwotnego. Traktują je jako swoisty fundament, w oparciu o który budują właściwe wyjaśnienie. Często przy tym przywołują szczegóły bądź aspekty systemu nie mające związku z opisywanymi właściwościami, ale w ich mniemaniu te szczegóły są konieczne, żeby pokazać rzeczywiste funkcjonowanie systemu – nie interesuje ich opisywanie systemu jako niezależnego bytu, w oderwaniu od tego kontekstu. Innymi słowy, szczegół, który dla słuchaczy wydaje się czymś zewnętrznym względem systemu i niezwiązanym z tematem, dla IEE jest bardzo ważnym ogniwem łańcucha, które musi zostać uwzględnione, żeby przedstawić pełny, „właściwy” obraz systemu. Charakterystycznym dla reprezentantów tego typu jest rozpoczynanie bardzo szczegółowych wyjaśnień, z wielkim zapałem i cierpliwością, a następnie przemieszczanie się w stronę bardziej ogólnego opisu w miarę, jak przychodzi znużenie (jeżeli w ogóle przychodzi). Jeśli którekolwiek ogniwo w łańcuchu tych wyjaśnień jest pęknięte lub zakwestionowane, cały opis (w odczuciu IEE) zatrzymuje się lub w ogóle rozpada.

Jeżeli reprezentant tego typu zrozumie jakiś koncept logiczny lub system, zdecydowanie łatwiej przychodzi mu przywoływanie anegdotycznych doświadczeń związanych z tym systemem, które pomagają go zilustrować. Preferują to podejście, od rodzaju wyjaśnień opisanych w poprzednim akapicie – wyszczególniania niezbędnych faktów i koncepcji.

Dla obiektywnego, zewnętrznego obserwatora, zwyczaje IEE mogą się często wydawać niespójne i nielogiczne. Jednak dla samego zainteresowanego są one całkowicie naturalnym rezultatem jego mocno względnego i subiektywnego sposobu podejmowania decyzji. Na przykład może on uparcie unikać realizowania czeków w najbliższym oddziale banku oddalonym o dwa kilometry i jeździć w tym celu do oddziału położonego w odległości dwudziestu pięciu kilometrów od jego miejsca zamieszkania, do którego w dodatku można dojechać wyłącznie okrężną drogą. Dla ludzi patrzących na to z zewnątrz, jego zachowanie pozbawione jest sensu. Dlaczego po prostu nie załatwi sprawy w oddziale, do którego łatwiej mu dotrzeć, skoro oba spełniają te same funkcje? Dla IEE nie ma to znaczenia. Wystarczy, że coś niepokoi go w związku z tym bliższym oddziałem, żeby usprawiedliwić unikanie go przez niego. Być może pracuje tam jakaś osoba, której nie ma ochoty spotykać, być może zrobił tam coś zawstydzającego i nie chce się tam pokazywać. Niezależnie od rzeczywistej przyczyny, IEE tak nagnie okoliczności, żeby uzasadnić swoje zachowanie.

IEE jest wyraźnie świadomy swojej przynależności do określonych struktur społecznych. Mogą to być zarówno małe struktury jak „rodzina”, jak i duże typu „wyborcy partii politycznej”. Opierając się na tym, ma zwyczaj spekulować, jak wyglądałaby interakcja pomiędzy tymi strukturami, gdyby je połączyć ([ne] + [fi]). W połączeniu ze skłonnością do angażowania się w bardzo wiele różnych zainteresowań powoduje to, że IEE stwierdza w pewnym momencie, że członkowie różnych grup, do których należy, zaczęliby ze sobą walczyć, gdyby się spotkali. Czasami skłania to przedstawicieli tego typu do ukrywania swoich związków z pewnymi grupami, w celu uniknięcia ostracyzmu lub krytyki. Nie lubią być oceniani na podstawie przynależności do jakichś kręgów. Ponadto, jeżeli zostaną zaliczeniu do „nieodpowiedniej” kategorii, czują się głęboko zranieni, szczególnie, kiedy nie mogą żywić nadziei, że oceniający zmieni zdanie przy bliższym poznaniu – odpierają to wtedy jako negatywną ocenę ich własnego charakteru.

== Blok Super-Id ==

'''5. Introwertyczna sensoryka [si]'''

IEE są chronicznie nieświadomi procesów zachodzących w ich własnych ciałach, włączając w to doznania fizjologiczne, utrzymywanie równowagi i pozostawanie w zgodzie ze swoimi potrzebami. Czasem wykazują dziwne preferencje smakowe, których sami nie potrafią zrozumieć ani w pełni zaspokoić. Pod względem doświadczeń czuciowych, IEE prawie zawsze przedkładać będzie doświadczenia znajome nad nowe, gdyż w ten sposób może być pewien, że będą to doświadczenia przyjemne (a w przypadku nowych dla niego doznań ciężko mu jest przewidzieć ich charakter). Z tego powodu w konkretnych restauracjach często zamawia konkretne dania – jeśli akurat nie ma na to danie ochoty, nie odwiedza tej restauracji. Uparcie będzie się bronił przed spróbowaniem czegoś, czego nie lubi, odmawiając wypróbowania tej potrawy przyrządzonej według „nowego przepisu”. Podobnie, IEE zdecydowanie woli spać we własnym łóżku niż gdziekolwiek indziej, choć nigdy się nad tym nie zastanawia, kiedy przyjaciel zaprasza go na przyjęcie i proponuje nocleg – często rezultatem jest brak komfortowego wypoczynku i niewyspanie, ale IEE i tak zapomina o tym, kiedy ktoś składa mu kolejną propozycję.

Przedstawiciele tego typu raczej nie podkreślają nadmiernie swojej seksualności i atrakcyjności, zwłaszcza publicznie, ale chcą być przyjemnie odbierani przez stosunkowo wąski krąg przyjaciół. Jako partnerzy romantyczni, potrafią rozwijać i podkreślać swoją seksualność, jeśli zostanie wcześniej stworzona atmosfera zaufania. Czasem wpadają w lekką obsesję na punkcie swojego wyglądu, przeglądając się krytycznie w lustrze, próbując osiągnąć odpowiednią kombinację dbałości i przygotowania oraz zamierzonego wrażenia swobody i komfortu. Nie lubią pokazywać się gdzieś przesadnie wystrojeni, ponieważ lubią sprawiać pozory, jakoby zdecydowali się przyjść w ostatnim momencie, bez wcześniejszych przygotowań. Będą więc marginalizować czas spędzony na tychże przygotowaniach i unikać mówienia o nich.

W czasie choroby, potrafią uparcie odmawiać lub „zapominać” brania leków. Ich metoda radzenia sobie z chorobą i fizycznym dyskomfortem, to ignorowanie ich tak długo, jak tylko się da. IEE często będą zapominać o posiłkach i potrzebie snu, jeśli są podekscytowani pracą nad nowym projektem albo zaangażowani w spotkanie towarzyskie. Wyczerpanie, głód, pragnienie i pełny pęcherz mogą być ignorowane dopóki nie staną się na tyle dokuczliwe, że zaczną wpływać negatywnie na koncentrację.

'''6. Ekstrawertyczna logika [te]'''

IEE lubią zbierać fakty z interesującej ich dziedziny oraz informacje, które pomagają im zwiększać własną efektywność i produktywność, ale często są niepewni swoich kompetencji jeśli chodzi o wyselekcjonowanie właściwych informacji. Z tego powodu lgną do ludzi, którzy wydają im się kompetentni w tej sferze i upewniają się zasięgając ich opinii. IEE cenią efektywność, same oskarżając się skrycie o jej brak. Przykładają uwagę do obszernego wyjaśniania przesłanek, na których opierają swoje działania. Uwielbiają gromadzić informacje w formie ciekawostek i dzielić się nimi, sprawiając w ten sposób wrażenie wszechstronnie wykształconych. Głęboko wierzą, że wszelka wiedza powinna być dostępna dla wszystkich i należy się nią dzielić. Prośba skierowana do IEE o dotrzymanie sekretu jest dla niego ciężarem. Czasem przedstawiciele tego typu potrafią darzyć jakieś źródło informacji nieuzasadnionym zaufaniem, ponieważ nie mieści im się w głowie, że ktoś mógłby świadomie rozpowszechniać fałszywe informacje. Kochają naukowe i matematyczne teorie, ale szczegóły ich praktycznych zastosowań szybko ich nudzą.

== Blok Id ==

'''7. Introwertyczna intuicja [ni]'''

IEE nie ma żadnych problemów ze zrozumieniem dyskusji na temat panujących obecnie trendów i ich możliwych implikacji czy eksploracją złożonych wizji opartych na osobistych wyobrażeniach i skojarzeniach. Rzecz w tym, że woli skupiać się na wielości możliwości, które rozpościerają się przed nim w konkretnym punkcie czasoprzestrzeni, niż podążać jedynie za kilkoma wybranymi wyobrażeniami czy trendami. Choć rozumie, że chwila obecna potrafi być ulotna i może nie być do końca tym, czym się być zdaje, nie myśli o tym zbyt wiele, woląc patrzeć na sprawy z bardziej praktycznego punktu widzenia. Dla niego pytanie „Co by było, gdyby?” odnosi się przeważnie do czegoś, co sam może zmienić w przyszłości, a nie do odległej rzeczywistości alternatywnej. Woli więc pytania w stylu „Co by było, gdybym dojeżdżał do pracy na rowerze zamiast jeździć samochodem?” od „Co by było, gdyby nie było grawitacji?”.

'''8. Ekstrawertyczna etyka [fe]'''

Przedstawiciel opisywanego socjotypu docenia sytuacje, w których ludzie mogą cieszyć się pozytywną emocjonalną atmosferą, rozluźniając się i żartując. Sam potrafi tego rodzaju atmosferę stworzyć, ale nie jest to dla niego priorytetem i nie poszukuje aktywnie ludzi, którzy tego rodzaju atmosferę podtrzymują lub którzy takiej atmosfery bezwzględnie potrzebują. Z punktu widzenia IEE koncentrowanie się na tych aspektach jest przesadą. W stosunkach z przyjaciółmi i znajomymi potrafi być bardzo empatyczny, pociesza ich, kiedy tego potrzebują, pozwala im coś z siebie wyrzucić, oferuje sugestie, jak sobie poradzić z problemem. Zwykle jest przy tym praktyczny. Kiedy pokazuje komuś bardziej optymistyczne spojrzenie na daną sytuację, nie czuje się rozżalony, jeśli jego optymizm zostanie źle przyjęty. Choć zwykle jest szczerze zaniepokojony cudzymi problemami, nie daje się przytłoczyć negatywnym emocjom. Na dłuższą metę może to być dla niego męczące, gdyż zaczyna mieć poczucie winy, że pozostaje wesoły, kiedy wszyscy wokół płaczą. Zdecydowanie nie lubi jakichkolwiek konfliktów między ludźmi; najchętniej pozostałby w dobrych stosunkach z obiema stronami konfliktu. Nie lubi, kiedy ludzie automatycznie stawiają go po którejś stronie na postawie jego przynależności i związków z jakimiś osobami. Ogólnie w takich sytuacjach stara się mówić jak najmniej na temat konfliktu, żeby nie zdradzić po czy jej stronie leży w gruncie rzeczy jego sympatia.

== Postawy społeczne ==

# '''Samozwańczy psycholog''', który interesuje się problemami osobistymi, zawodowymi, kłopotami w związkach innych ludzi, starając się znaleźć ich przyczynę i zaoferować radę.
# '''Osoba łącząca towarzystwa''', ktoś kto poznaje bardzo wielu ludzi w różnych okolicznościach i bez przerwy stara się zetknąć ze sobą osoby, posiadające wspólne zainteresowania.
# '''Bezpartyjny mediator''', który dobrze wie, że każdy ma jakąś rację i potrafi wyjaśniać innym różnice w ich punktach widzenia samemu nie zajmując stanowiska.

Źródło: [http://www.wikisocion.org Wikisocion]

Tłumaczenie: ''Anaplastyczny''

Zablokowany