EII - z translatora

Zablokowany
Awatar użytkownika
Kemal
Posty: 407
Rejestracja: środa 30 sty 2008, 00:20
Socjotyp: ESI
Poprzedni login: Kemal

EII - z translatora

Post autor: Kemal » sobota 31 maja 2008, 22:28

Dyskusja

Bystritsky

INFJ (Dostojewski)

Wasze myślenie nosi emocjonalni-zmysłowy charakter. Przy przyjęciu rozwiązań Wy, z zasady, kierujecie się wyprodukowanymi w procesie życia moralnymi normami. Samodzielni w sądach, opierając się na dużej ilości informacji, staracie się sformować swój punkt widzenia na każde pytanie. Dla odbioru potrzebnej informacji dążycie do wykorzystania wszystkich dostępnych dla zrozumienia źródeł.

Dobrze orientujecie się w ludziach, widzicie jak ich pozytywne, tak i negatywne strony. Uważacie to za jedną ze swoich największych zalet. Możecie prognozować cudze zachowanie się przy pomocy wiedzy na temat charakteru i poprzednich postępków człowieka. W swoim zachowaniu kierujecie się w zasadzie nie rozumem, a sercem. Często wygłaszacie hasła o braterstwie, miłości, przyjaźni i wzajemnemu zrozumieniu, jesteście przeciwnikiem przemocy w każdych jego przejawach. Dzięki licznym zaletom, jesteście zdolni pomagać ludziom rozwijać ich mocne strony. Planując i dokonując działania, zawsze obliczacie, jaki wpływ będą miały na uczucia i stosunki wzajemne. W procesie osiągnięcia celu zdolni współpracować tylko z tymi ludźmi, którzy podzielają Wasze moralne przekonania. Nie możecie pracować w nieprzyjemnej psychologicznej atmosferze. Wam właściwa jest solidność i nie pośpiech przy realizacji , nie kochacie krzątaniny. Zazwyczaj zaczynacie działać tylko jeżeli jesteście do końca pewni swojej gotowości i kompetencji. Źle odnosicie się do tego, kto zabiera się za pracę, nie będąc w stanie jakościowo spełnić ją.

W obcowaniu z ludźmi wykazujecie beznamiętność, nieemocjonalnośc , miękcy i skromni, poświęcacie dużą uwagę mało widocznym gestom, intonacjom rozmówcy wszystkiemu temu, na co inne mogą nie zwrócić uwagi. Unikacie negatywnych emocji. Wszystko to pozwala rozmieścić ludzi do siebie, dobrze pojąć ich. Dobrze orientujecie się we współzależnościach między ludźmi. Odczuwacie silny wewnętrzny wpływ uczuć do partnera. Ale na zewnątrz możecie w żaden sposób nie wykazywać tego. Tak, na przykład, jednakowo spokojnie będziecie rozmawiać z przyjemnym Wam człowiekiem, tak i z tym, kogo nie lubicie.

Staracie się być twardym i upartym w rozwijaniu swoich zainteresowań, lecz to nie udaje się Wam. W takich wypadkach wszystko zazwyczaj ogranicza się pasywną obroną. Nie umiecie bronic swoich materialnych interesów. Często dokonujecie bezinteresownych postępków. Otoczenie nierzadko korzysta z tego we własnych interesach. Robiąc cokolwiek ze względu na innych, czujecie swój potrzebność, pożytek, społeczną ważność. Nie możecie wykazać surowość w odniesieniu do ludzi, unikacie sytuacji, które tego wymagają. Chorobliwie przyjmujecie krytykę po tym powodzie, będziecie liczyć, że zrobili wszystko możliwe na ten moment. Przekładacie nie obcować z tymi, na kogo trzeba okazywać wolewoje ciśnienie. Jeżeli jednakże wypada mieć sprawa z takimi ludźmi, to żądania spełnić potrzebni Wam działania wyrażają się w życzliwej formie.

Dla osiągnięcia psychicznego spokoju Wy musicie zdawać sobie sprawę, że Wasze postępki są logiczne i skierowane na osiągnięcie określonych życiowych celów. W tym mogą powstawać pewne trudności, t.k. Wy często nie możecie opracować plan działań na perspektywę. Wraz z tym Wam właściwie stałość w wyborze punktów orientacyjnych. Macie dobre pojęcie o najbliższych perspektywach. Przy analizie więcej dalekiego będącego wykazujecie niepewność. We wszystkim kochacie stałość, niespodzianki wybijają Was z koleiny. Z dużą pracą wychodzicie z kryzysowych sytuacji, wywołanych przez zakłócenie zwykłego biegu zdarzeń. W takie momenty często nie możecie obejść się bez pomocy ze strony.

Harmonia i komfort świata zewnętrznego aktywizują Was, rodzą przypływ emocjonalnych i sił fizycznych, sprzyjają najbardziej efektywnej pracy. Samych nie zawsze możecie stworzyć komfortnyje umowy, lecz dokładnie śledzicie za swój wygląd zewnętrzny, uważni w wyborze odzieży, akuratni, czyści. Dążycie być punktualni we wszystkim: nie spóźniacie się, zawsze wykonujecie obietnice. Wy jesteście pewnym człowiekiem, na Was można polegać w płynących pytaniach.

Wasze mocne strony:

* dobre zrozumienie ludzkiej natury, ludskich współzależności;
* czujność i uwaga do ludzi.

Wasze słabe strony:

* niedostatek stanowczości i inicyatiwnosti;
* nadmierna staranność i przesadna dietalizacyja przy projektowaniu.

Owczarow

Główna linia — humanizm i uwaga do ludzi. Pracowity i punktualny, staranny w prorabotkie szczegółów każdej sprawy. Nie kocha pośpiechy i krzątaniny, dlatego do wszystkiego przygotowuje się zawczasu. Umie rozdzielać przedsięwzięcia w czasie i uspiewajet wykonywać ich do wyznaczonego terminu. Wykazuje współczucie i czynną dobroć do bliskiego. Jego poświęcenia często nadużywają, ponieważ. mu trudno odmówić człowiekowi w prośbie.

Niedużo niepewny w sobie, skromny i niedemonstracyjny. Nieśmiały i małoinicyatiwien w społeczeństwie {towarzystwie}. Do przemocy i autorytatywność odnosi się odmownie, przeciwstawiając nimi spokojny upór i opanowanie. Unikając sporów, może ustąpić, lecz swoich przekonań nie zmienia. Nie przebacza niesprawiedliwościom i zdradom, nieustępliwy w pytaniach moralności i moralności. W pozostałych pytaniach ustępliwy i tolerancyjny.

Przekłada skrywać swoje emocje, równy i opanowany w stosunkach. Szczery tylko z bliskimi ludźmi. Wrażliwy i ranimy, ciężki będzie przenosić kłótnie, stara się pogodzić wrażdujuszczije strony, lecz przy tym być obiektywnym. Źle będzie przenosić samotność, lecz swoje społeczeństwo {towarzystwo} nikomu nie narzuca.

Szulman
“Cudzego paląc się nie bywa”. Ból każdego człowieka jak swój własna. Lecz: “Ból, który nie widzę – nie istnieje” (N. Miedwiediew). Aktywna dobroć. Miękkość. Serdeczność. Zdolność i umiejętność pojąć każdego, — utożsamienie z “sokontaktnikom”. Obowiązkowość. Racjonalność. Dogrzebać do prawdy. Nic – “na wiarę”. Bardzo silna intuicja, lecz zza racjonalności Tima, skierowana w przeszłość, w już swierszywszejesia, — dlatego szczegółowa analiza proisszedszych sytuacji, charakterów, kontaktów, szczegółowy opis wszystkich szczegółów wszystkiego opisywanego. Widocznie, właśnie w tym kryje się zrozumienie faktu tej popularności, tej podwyższonej uwagi do twórczości F. M. Dostojewskiego, które zaznaczone w USA, tej, w licznym racjonalnemu krajowi obecnego pokoju {świata}. I. jednocześnie, dominująca funkcja Tima Dostojewski – intuicja. Irracjonalna funkcja w racjonalnym Tima! Ubóstwienie piękna: “Piękno uratuje pokój {świat}”.

Często w dojrzałym i starszym wieku – zdolność dziwnie ściśle i cienko wynajdywać u dobrze znajomych ludzi najnieprzyjemniejsi w życiu tych ludzi ich (i dla nich) postępki i wypadki i są patologicznie natrętnie przypominać nimi o tym przy każdym wygodnym i niewygodnym wypadku. Natrętna demonstracja wielkich ilości błota (we wszystkich jej przejawach) w celu walki z tym błotem.

Slinko
PSYCHOLOG (Dostojewski, INFJ)

Świetnie orientuje się w ludskich współzależnościach, szacuje oni cienko i obiektywnie. Przekłada obcowanie na krótkim psychologicznym dystansie ("kameralny" człowiek). Niestrudzony sozidatiel dobrych, ciepłych ludzkich kontaktów, długotrwałych przywiązań. Unika wprostą wykazywać niechęć do kogo by to ani było. Konsekwentny w swoich etycznych zasadach, którzy bliscy do chrześcijańskiej moralności.

Wszystkich ludzi przyjmuje takimi, jak oni są. Widzi oni indywidualność, silne i słabe strony, skłonności na będące. Praktycznie zawsze "otworzony" naprzeciw ludziom, "wpuszcza" ich do siebie w duszę, dlatego bardzo nieobroniony. Pozostawia człowiekowi maksymalna psychologiczna przestrzeń, że sprzyja najbardziej pełnemu i wolnemu przejawowi osobowości rozmówcy. Umie uważnie wysłuchać, w radach wykazuje delikatność.

Dąży pojmować pierwopricziny, mechanizm zjawisk: dlaczego wszystkie odbywa się tak, a nie inaczej. Wypróbowuje potrzeba w logicznym uporządkowaniu, strukturirowanii okrążenia. Ciąży do naukowego sposobu myślenia.

Nie prijemlet przemocy, ostro odczuwa cudzy ból. W wypadkach, kiedy wypada okazywać wolewoje ciśnienie, wysuwać srogie żądania, wypróbowuje niepewność: trzeba to robić, w takim formie i t.p. Dlatego prawie zawsze ustępuje, lecz również wtedy nie może uniknąć udręk, ponieważ okazują się przyciętymi on samego, lub jego bliskie, lub jego sprawa.

Potrzebuje w konstruktywnych rad po pytaniach rzeczowej celowości. Wypróbowuje wdzięczność do ludzi, którzy pomagają poprawić dobrobyt.

W odzieży przekłada klasyczny styl i pastelowe tony. Estetyce dodaje szczególne znaczenie. Każde zjawisko "wierzy" harmonią. Piękno dla niego — źródło natchnienia.

Psychologa, do niedawna, w socyonikie przyjęte było liczyć "słabym" typem. Ale, to błędnie.

Jeżeli liczyć "słabością" zwyczajne dla tego socyoniczeskogo typu powstrzymywanie wolewoj ekspansji, to druga z "siłowych" funkcji energetyka Psychologa — prześciga taką samą u wszystkich innych typów.

To znaczy, że przy dobrej woli Psycholog potężnym skierowanym oddziaływaniem może eniergieticzeski przygnębić agresywne przejawy każdego człowieka. W zwyczajnych zaś sytuacjach Psycholog — samo spokój, tylko jego wewnętrzny eniergieticzeskaja napołniennost′ daje się odczuje wciąż.

Wiemy niemało Psychologów — wzorów męskości: to, w szczególności, supiergieroj karate Czak Norris, "kowboj wszystkich czasów i ludów" Klint Istwud.

Bardzo istotnie przy tym, że Psycholog posiada wyczulone uczucie sprawiedliwości i siły swoje kieruje w obronie dobra.

Powinniśmy byli zaznaczyć, że kobiety-Psycholodzy często z dużą lekkością i polowaniem wykazują niemiłość (to Psycholog też umie, i jego niemiłość w takim stopniu ciężkie, że daje się odczuje nawet fizycznie). Tymczasem mężczyźni-Psycholodzy, z zasady, są prawdziwie dobre. Oni niosą w sobie obraz Jezusa Christa, ponieważ Jezus Chrystus (raczej {słuszniej}, ludzka ipostaś Go) należał do socyoniczeskomu do typu Psycholog. Wnikliwa analiza Pisania jednoznacznie przekonuje w tym. Próby "szukać Christa w żeńskiej twarzy" są nie że inne, jak niemądre abstrakcyjne dygi wiary po-miecztatielski.

Lecz, oczywiście, nie każdy mężczyzna-Psycholog — Jezus. Wśród nich jest niemało osobowości, w których chrześcijańska moralność tylko drzemie.

Oczywiście, że nikt dobrego, czym Psycholog, nie podchodzi dla badania ludzkiej duszy {natrysku} i miłości. To przekonująco udowodniły Dostojewski i Aleksandr Grin.

Będąc, ponadto, po powołaniu naukowym, Psycholog - jedyny, kto otrzymuje wyższy stopień w fachowych zajęciach psychologią. Najlepszym uzupełnieniem w tej sferze Psychologowi służy Gracz.

Artysta (Gietie, Czechów) i Kommunikator po swojemu nieźle orientują się w ludzkiej przyrodzie, lecz w psychologii jednakże powinni byli być postawieni przez stopień poniżej.

Zajęcia innymi naukami Psychologowi też po siłach, lecz nie prawi tych z przedstawicieli tego typu, których widzą swoje proste powołanie, dla przykładu, w matematyce.

Psycholog doskonale pojmuje sztukę, muzykę, umie oddać najcieńsze uczucia (Andriej Tarkowskij, Sting, Nina Matwijenko).

Ci z Psychologów, których utrwalają się na temacie przemocy, zazwyczaj źle kończą (Igor′ Talków).

Psycholog — nadzwyczajny lekarz-internista i nieprześcigniony psychoterapeuta (mężczyzna, nie kobieta!). Chirurgia zaś, jak i w ogóle praca rękoma, mu podległa mało.

Nauczywszy się wykorzystać swoich eniergieticzeskije możliwości (tu już jawną przewagę mają kobiety), Psycholog, przy jego dobroci i zrozumieniu dziecięcej psychologii, jak również teraźniejszości dydaktycznym talencie, okazuje się lepszego z pedagogów. Niestety, on pozostaje wrażliwym dla samodurstwa szkolnych władz. Kierownikowi działu nauczania-Sibaritu, na przykład, nic nie stoi "zżreć" nauczyciela-Psychologa.

W produkcję i biznes Psychologowi dobremu nie pchać się. To tu, to tam powstają dyrektora-Psycholodzy, lecz, uczciwie mówiąc, autorowi długo wypadłoby objaśniać, jak oni trzymają się przy komercyjnej naiwności i nieumiejętności targować się, tak organicznych dla Psychologa.

W tym samym czasie Psycholog — najlepszy kadrowik. Nawet niedyplomowany Psycholog, specjalizujący się na problemach, skrępowanych z personelem, ma ogromną przewagę przed doktorami psychologicznych nauk — nie Psychologami.

Dobry Psycholog i na innych posadach, bezpośrednio skrępowanych z ludźmi (społeczne związki, praca z klientami).

Szef-Psycholog — to, na ogół, dobry szef. Lecz tu jest i powrotna strona medalu: jeżeli już on zdecydował "władzę użyć", to wygląda to jak nierozumny i niestosowny nacisk.

W ten sposób, można jeszcze podyskutować w związku mądrości powiedzenia, że-die "władzą trzeba obdzielać tych, kto nią odczuwa jako ciężar"...

Tajger
(Wzorowo 1% amerykańskiej ludności)

INFJ — to mieszkańcy kraju idei. Oni niezależne, oni oryginalnie myślą, silnie czują, posiadają twarde zasady i jednolitą natura.

INFJ wierzą w swoje własne idee i wyprowadzenia, mimo sceptycznego stosunku innych. Oni podlegają swojemu wewnętrznemu węchowi, które oceniają wyżej poglądy większości lub uznanego autorytetu. Intuicja i bystrość INFJ pozwala nimi widzieć w rzeczach i działaniach głębinowy sens. Oni wysoko oceniają i swoje olśnienia, nawet jeżeli otoczenia nie rozdzielają ich entuzjazmu.

INFJ odróżniają się idealizmem i oddaniem idei. Ze spokojnym uporem oni starają się tego, by ich idee była przyjęci i otrzymali praktyczne ucieleśnienie. W ludziach oni szanują jednolitość natury. Ich zdecydowanie osiąga czasem taki stopień, że przechodzi w upór. Dzięki sile swoich przekonań i dążeniu działać dla dobra innych INFJ może zacząć wybitnymi liderami. Ich działalność często otrzymuje uznania społeczeństwa {towarzystwa} i różnych pohonorów.

INFJ dążą do harmonii i zgody i starają się przekonywać ludzi w swojej słuszności. Oni pozyskują nie krzykiem i groźbami, a aprobatą i pochwałą. INFJ gotowi wielu ofiarować, by przechować przyjacielskie stosunki i uniknąć konfliktów.

Z zasady, INFJ z przyjemnością rozwiązują trudne zadania. Czym trudnieje zadanie, tym więcej ona ich porywa. Zazwyczaj oni dokładnie przemyślają swoje działania i tak pogłębiają się w jakiś problem, że pewien czas nie w stanie więcej niczym zajmować się.

INFJ zdolni zprzeżywać i współczuć innym, nimi porusza silne życzenie wnieść swój wkład w ogólną sprawę. Oni czujnie odnoszą się do zainteresowań okrążających i często bardzo dobrze żyją w zgodzie nawet z nieużytymi ludźmi. Sami INFJ też mogą być głębokimi, złożonymi osobowościami. Oni mogą jednocześnie być zamkniętymi i zawsze gotowymi otworzyć swoją perfumuję tym, kogo ufają {powierzają}; być bardzo ranionymi i posiadać silnym charakterem. Z zasady, tylko niedużemu kręgowi starych przyjaciół oni darują ciepło i miłość.

Możliwe słabe strony

Ponieważ INFJ skłonni z głową odchodzić w swoje idee, czasem oni bywają niepraktyczni lub lekceważą znudzonych, lecz żądającymi uwagi drobnymi szczegółami. Poświęcając więcej uwagi realnym drobnym {drobnostkom}, INFJ szybciej będą mogły realizować swoje twórcze idee.

Oddanie swoim zasadom może rozwinąć u nich «tunnielnoje przywidzenie». Oni mogą uparcie przeciwstawiać się zmianom i rezygnować zmienić {zdradzić} pewnego razu przyjęte rozwiązanie. Czasem oni skłonne ignorować fakty, które nie potwierdzają ich pozycję, lub opierać się ideom, którzy przeczą im kosztownościom. Oni mogą okazać się głusi do sprzeciwów innych tylko dlatego, że swoją pozycję będą liczyć bezsprzecznej. INFJ byłoby pożytecznie spojrzeć na siebie i na swoją działalność ze strony, niejako innymi oczyma.

Czasem INFJ bywają zbyt nieprzejednanymi, odstając swój punkt widzenia. Oni wszystkimi siłami dążą do doskonałości i niekiedy zbyt chorobliwie odnoszą się do krytyki. Mimo to że ludzi tego typu z silną wolą, często oni nie umieją zachowywać się w konfliktnych sytuacjach i, jeżeli konflikt zgasić nie udaje się, bywają silnie rozczarowani, aż do katastrofy nadziei. Czym objektiwnieje będą podchodzić INFJ do samego sobie i swoim kontaktom z otoczeniami, tym więcej oni uchronią siebie od podobnych przykrości.
Ostatnio zmieniony sobota 31 maja 2008, 23:26 przez Kemal, łącznie zmieniany 2 razy.

Zablokowany