Beta (Owczarow)

ODPOWIEDZ
ewutek
Posty: 751
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 11:56
Socjotyp: LSI

Beta (Owczarow)

Post autor: ewutek » piątek 04 lip 2008, 22:10

SLE (Żukow)

Lider

Mocny i zdecydowany. Lubi i potrafi wywierać na innych silne wrażenie. Opanowany lub zapalczywy, mściwy albo dobry - zawsze jest kontrastowy i interesujący. Może mieć znaczący wpływ na ludzi zarówno słowem, jak i czynem. Istnienie dużego, trudno osiągalnego celu podnosi ton jego życia: dąży do niego na nic nie zważając. Dobrze orientuje się w służbowych zdolnościach ludzi i umie z nich korzystać w interesach. Równie dobrze widzi ich słabości i niedociągnięcia - może podać krótką, ale wyczerpującą charakterystykę człowieka.

Chętnie doradza i kieruje działaniami innych, ale sam nie znosi gdy mu się rozkazuje - w takich przypadkach może postąpić dokładnie na odwrót. Nie cierpi, kiedy mu się coś narzuca. W duszy skłonny do wątpliwości, często bywa w złym nastroju, co może źle wpływać na relacje z otoczeniem. Będzie się nudzić jeśli nie znajdzie zastosowania dla swoich sił. Skłonny do popełniania pochopnych czynów.

Doznaje trudności, jeśli trzeba wyrazić swoje uczucia drugiej osobie, jest drażliwy i nieufny. Uparty i nieustępliwy w poglądach, ale dla dobra sprawy może pójść na tymczasowy kompromis. Szanuje wpływowych i przedsiębiorczych ludzi, ale w osobistych relacjach woli uległych.


IEI (Jesienin)

Liryk

Z natury marzyciel i romantyk. Wrażliwy na wszystko, co nowe, piękne i oryginalne. Lubi imponować delikatnością i wytwornością swoich czynów lub wypowiedzi. Męczy się rutyną - pociąga go sztuka, niebanalni ludzie, niezwykłe zjawiska. Chętnie podróżuje, lubi przygody. Z trudem przychodzi mu służbowa aktywność, skłonny jest więcej myśleć niż działać. Często waha się podejmując decyzje, nie lubi zobowiązań. Czasem jest nieprzewidywalny.

Przywiązuje się do ludzi, stara się poprawiać im nastrój. Bardzo tolerancyjny dla ludzkich słabości i niedociągnięć. Jego życzliwość i beztroska pozwalają mu z powodzeniem występować w roli rozjemcy w sporze. Umie korzystać ze swojej elastyczności i wpływać na ludzi, którzy nie potrafią odmówić jego prośbom.

Bardzo uroczy, uśmiecha się nawet kiedy mówi coś nieprzyjemnego. Posiada subtelne poczucie humoru. Trudno się z nim pokłócić. Miewa ostre spadki nastroju - od radości do łez. Dzieli się swoimi problemami z innymi, potrzebuje ich współczucia i wsparcia. Ciężko przeżywa swoje porażki, ale mimo to nigdy nie traci nadziei na lepsze.


EIE (Hamlet)

Mentor

Przezorny i dalekowzroczny. Elokwentny i emocjonalny, posiada silny dar przekonywania. Umie pociągnąć ludzi za swoją ideą. Romantyk w uczuciach. Życzliwy do ludzi, chętnie uczestniczy w rozwiązywaniu ich problemów. Sumienny i odpowiedzialny, chociaż to zależy od nastroju. Może podejmować się bardzo trudnych zadań, swoje niepowodzenia ciężko przeżywa. Skłonny poddawać się wątpliwościom, wahaniom, czasami przesadnie dramatyzuje i potrzebuje moralnego wsparcia. Podejrzliwy, drażliwy i cierpiętniczy. Długo pamięta obrazę, ciężko znosi krytykę, niedowierza komplementom.

Stara się każdego zrozumieć, ale nie jest skłonny zmieniać swoich poglądów i zwyczajów. Robi wrażenie człowieka o złożonej naturze i nieprzewidywalnym charakterze. Z trudem idzie na kompromis, jest zwolennikiem radykalnych środków. Niecierpliwy, źle znosi oczekiwanie i niepewność. Dobrze mobilizuje się w ekstremalnych sytuacjach, bez nich jego życie spuszcza z tonu.

Przy obcych stara się hamować swoje emocje, ale nie zawsze mu się to udaje. Kontroluje swoje maniery. Artystyczny, osobliwy styl ubioru, tworzący obraz oryginalnego albo ekstrawaganckiego człowieka. Interesuje się tematami związanymi z zagadkowymi i niesamowitymi zjawiskami.


LSI (Gorki)

Inspektor

We wszystkim lubi staranność i konkretność. W sprawach i ocenach trzeźwy realista, nie lubi fantazji. Z nieufnością odnosi się do nowych idei, zawsze wymaga faktów i dowodów. Sumienny i wytrwały, dokładnie bada szczegóły każdej sprawy, wszystko doprowadza do końca. Do każdej sprawy przygotowuje się zawczasu, nie znosi pobłażliwości i nieposłuszeństwa. Respektuje prawo i instrukcje, dobrze pracuje z dokumentacją. Oszczędny i racjonalny.

Kontroluje wykonanie swoich poleceń, nie lubi sprzeciwu. Bardzo wolicjonalny, wytrzymały i pracowity. Sprawy załatwia niezależnie od nastroju. Ludzi ocenia według rezultatów ich działalności, niezależnie od żywionej do nich sympatii. Słabo szacuje indywidualne zalety i zdolności ludzi. Lekceważy bodźce materialne, przecenia słowo "musi" i poczucie obowiązku.

Niedostatecznie elastyczny w relacjach. Kiepsko orientuje się w uczuciach i motywach zachowania się innych. Nieufny, skryty, zamknięty w sobie. Swoje problemy przeżywa w milczeniu, nie zwracając się do innych o pomoc i współczucie. Posiada wyjątkowe poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich i kolegów, dla których staje się oparciem w trudnych chwilach.

ODPOWIEDZ