Badania nad zamianą el. informacyjnych (Eglit, Tumolska)

Zaawansowane, alternatywne bądź niepewne teorie
Regulamin forum
UWAGA! To nie jest forum ekspertów. Każdy użytkownik ma prawo do swojego zdania i innego spojrzenia na zagadnienie.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Sandy
Posty: 134
Rejestracja: poniedziałek 05 maja 2014, 22:19
Lokalizacja: Zabrze

Badania nad zamianą el. informacyjnych (Eglit, Tumolska)

Post autor: Sandy » czwartek 29 sty 2015, 21:56

Eglit I.M., Tumolska V.A.

Badania nad zamianą elementów informacyjnych w Modelu ACel badania: zbadanie procesu reakcji zamiany elementów informacyjnych (RIEC1) w modelu A

Podstawą teoretyczną
tego badania jest interpretacja Modelu A z punktu widzenia teorii kontroli przedstawionej przez V.D. Yermaka.

Zdaniem V.D. Yermaka przekazanie kontroli polega na uruchomieniu funkcji i bloków w określonej kolejności podczas przetwarzania informacji. Nisko-wymiarowe bloki w Modelu A (Super-Ego i Super-Id) są blokami sterującymi, a wysoko-wymiarowe (Ego i i Id) - blokami wykonawczymi. Przekazanie kontroli odbywa się z bloków sterujących w kierunku wykonawczych, pomiędzy super-blokami kręgu witalnego i mentalnego, oraz pomiędzy funkcjami w blokach poziomych.

W naszym przypadku nie można rzetelnie ustalić kolejności, w jakiej funkcje zostały uruchomione, więc wprowadziliśmy pojęcie reakcji zamiany elementu informacyjnego w odpowiedzi (RIEC).

W przypadkach, w których osoba udzielająca wywiadu zadała pytanie w semantyce szczególnego elementu informacyjnego (EI), ale jego odpowiedź pochodzi albo od razu z zakresu semantyki innego elementu informacyjnego, albo przełącza się na różne elementy w trakcie odpowiedzi, możemy rozważyć zamianę elementu informacyjnego w odpowiedzi.

Przykłady:

Hierarchia jest systemem ludzkich relacji, który określa, którzy muszą stosować się do poleceń, a którzy wydawać te polecenia. Myślę, że należy przestrzegać hierarchii... Niestosowanie się do hierarchii szkodzi relacjom międzyludzkim. Zazwyczaj przestrzegam hierarchii, ale staram się zmiękczyć ją poprzez nieformalne kontakty.
RIEC z L i F do R

Zdolność do użycia siły nie jest moją mocną stroną ani moją zaletą, ale jest nią cierpliwość i umiejętność czekania. Mogę się łatwo poddać, jeśli widzę w tym jakąś przyszłą korzyść dla mnie. Kiedyś przyjdzie do mnie znacznie większy dar losu i będę zadowolony.
RIEC z F do T

- Jak byś poprawił moralność społeczeństwa?
- Chciałbym mieć czyste ulice, zwłaszcza trawniki i tereny rekreacyjne. Irytują mnie śmieci, które są wszędzie!
RIEC z R do S


Więc znamy już "wejście" i "wyjście" elementów informacyjnych. A po zakończonej identyfikacji socjotypu jesteśmy w stanie określić, do jakiej funkcji została przekazana kontrola.

Badanie to przeprowadzono przy użyciu standardowych protokołów SSS2, służących do identyfikacji socjotypu. Protokoły SSS zawierają pełny zapis procesu identyfikacji socjotypu: wszystkie pytania i odpowiedzi osoby udzielającej wywiad (z wyjątkiem niektórych części, których osoba nie zechciała ujawnić publicznie), zaznaczone wskaźniki wymiarowości funkcji, komentarze ekspertów, oraz ostateczną decyzję dotyczącą socjotypu osoby. Protokoły są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej SSS (RUS).

Analiza protokołów i wykrywanie RIEC zostały przeprowadzone za pomocą "analizy informacji" przez program komputerowy, który został wyposażony w narzędzia do oznaczania RIEC.

W sumie zanalizowanych zostało 20 protokołów, zawierających 6696 komentarzy ekspertów.
Wiek osób udzielających wywiad wahał się od 21 do 38 lat.
Zostało oznaczonych 1137 przekazów pomiędzy funkcjami. 494 z nich (43,4%) było przekazami w blokach poziomych, a 643 (56,6%) w pionowych i ukośnych.

Należy zauważyć, że V.D. Yermak jako przekazania kontroli nie uwzględnia przekazu pomiędzy funkcjami przetwarzającymi elementy tego samego makroelementu. Ale dla udogodnienia badań odnotowaliśmy wszystkie RIEC, łącznie z tymi w zakresie jednego makroelementu.

Przekazy elementów informacyjnych w obrębie bloków poziomych zostały oznaczone oddzielnie, ponieważ nie zawsze jest to możliwe, aby odróżnić źródłowe i końcowe funkcje w danym bloku, ale wciąż jest możliwe precyzyjne wskazanie bloku jako semantyczną jednostkę.

Oto przykład R i I w bloku:

Szczerość jest wtedy, gdy traktujesz ludzi z szacunkiem (R) i rozpoznajesz ich indywidualne wartości (I), nawet jeśli różnią się one od twoich (I), lub gdy ich nie lubisz (R), nie rozumiesz ich (I), albo nie zgadzasz się z nimi.

Tym samym mamy określony blok funkcji, ale nie sprecyzowaliśmy przekazania kontroli w nim.

W trakcie badań uzyskaliśmy następujące wyniki.

Całkowita liczba RIEC do funkcji i bloków
bez tytułu.JPG
Całkowita liczba RIEC z funkcji i bloków
frdg.JPG
Liczba zaznaczonych przekazów w blokach poziomych
3.JPG
RIEC pomiędzy funkcjami
4.JPG


Podczas badań odnotowano kilka przypadków, kiedy RIEC wystąpiło po przekątnej (ukośny rozkaz), pomiędzy funkcjami: 1–3, 2–4, 5–7, 6–8.

Według T.N. Prokofieva, który używa terminu E.V. Shepetko, ukośny rozkaz jest "parami funkcji znajdujących się w modelu (wersji szkoły kijowskiej) po przekątnej, odpowiadających sobie. Są to funkcje tej samej intro/ekstratyczności i tej samej racjonalności. Po prostu są to dwa możliwe podejścia do podejmowania decyzji i wyboru jej wdrożenia".

N. Shifrina podaje następującą definicję:
Ukośny rozkaz oznacza rozwiązywanie trudnej sytuacji przy użyciu funkcji znajdującej się na ukos od danej.

T.N. Prokofieva sugeruje następujące opcje rozwiązywania problemu. Cytat:

"Cztery dostępne opcje.

1. Droga wyjścia z funkcji czułej poprzez funkcję kreatywną. Jest to bardzo skuteczna metoda "zbawienia", gdy zewnętrzne wymagania przeciążają funkcję czułą (punkt najmniejszego oporu). Funkcja kreatywna jest bardzo zręczna i pomysłowa, może przetwarzać szybko ogromne ilości informacji (nic dziwnego, że jest uważana za trójwymiarową) i znajduje drogi wyjścia z trudnych sytuacji. Więc jeśli funkcja czuła jest narażona na niebezpieczeństwo - jest powód, aby przełączyć się na funkcję kreatywną. Dlaczego nie do funkcji bazowej, która też jest bardzo silna? Funkcja bazowa znajduje się w bezwładnym bloku Modelu A, a kreatywna w kontaktowym. Bloki kontaktowe są mniej podatne na krytykę i wpływy zewnętrzne.

2. Przełączenie z funkcji roli może się odbyć poprzez funkcję bazową. Funkcja roli jest o wiele mniej wrażliwa niż funkcja czuła, ale może znacznie bardziej "pomieszać" różne rzeczy. Przełączenie następuje wtedy, gdy potrzebujemy znaleźć drogę wyjścia poprzez czterowymiarową funkcję, która jest w stanie uwzględnić nie tylko swoją własną rzeczywistość, ale rzeczywistość innych ludzi też.

3. Przełączanie z funkcji sugestywnej odbywa się poprzez funkcję ignorowaną: czasem ograniczanie zbytniej łatwowierności oznacza ocalenie siebie.

4. A z funkcji aktywacyjnej poprzez funkcję demonstracyjną, która pracuje w milczeniu i praktycznie. Dlaczego? Funkcja ta jest nazywana aktywacyjną, ponieważ zapala się pod wpływem działania środowiska. Jeśli ten zapłon przynosi nam pozytywne emocje - dobrze, to jest w porządku. Ale jeśli jest to irytujące - to jest czas, żeby po prostu załatwić sprawę bez rozprawiania o irytujących rzeczach. To jest to, czym ósma funkcja zajmuje się w Modelu A.

Istnieją także sytuacje, gdy słabe funkcje pomagają silnym poprzez dostarczanie im dodatkowej energii.


Wyobraź sobie naukowca wynajdującego broń bądź negatywne metody wywierania wpływu. Kreatywna funkcja pracuje. Wynalazek ten może przynieść wiele smutku, jeśli nic temu nie zapobiega. Funkcja czuła, która wie, jaki lęk hamuje nadmierną kreatywność, przypomina, że inni także mogą się bać. To samo podejście mają inne słabe funkcje. Proponuję czytelnikom wystąpić z własnymi przykładami i rozwiązaniami."

Według wyników tych badań, RIEC z wysokowymiarowych bloków do niskowymiarowych wynosi mniej niż jeden procent (0,8%), więc korzystanie z ukośnych rozkazów 1→3 i 2→4 dla "dostarczania dodatkowej energii" wydaje się nieuzasadnione. RIEC w kierunkach od niskowymiarowych bloków występuje zarówno ukośnie i pionowo. Takie przekazy dokonywane są w kierunku funkcji o większej wymiarowości, niezależnie od introtyczności/ekstratyczności czy racjonalności. To koreluje z teorią przekazania kontroli z niskowymiarowych sterujących bloków do wysokowymiarowych bloków wykonawczych. Według autorów takie przekazy są naturalne dla psychiki i rozwiązanie dla problemów skomplikowanych (nieprzyjemnych, żenujących) sytuacji powinno być wyszukiwane tam w pierwszej kolejności, a użycie ukośnych rozkazów 4→2 i 3→1 jako "środka do rozwiązania trudnej sytuacji" ogranicza obszar możliwych rozwiązań. Świadome przekazanie kontroli do kręgu witalnego nie jest możliwe wcale ze względu na jego automatyczność.

Wnioski

1. Podczas identyfikacji socjotypu, RIEC występuje przeważnie z niskowymiarowych (69,2%) do wysokowymiarowych funkcji (86,8%). Praktycznie nie ma RIEC z bloków Ego i Id do niskowymiarowych bloków (0,8%).

2. Liczba RIEC z bloków kręgu witalnego do bloków kręgu mentalnego wynosi 332, prawie 4 razy więcej niż liczba RIEC z kręgu mentalnego do witalnego - 87 (a 48 z nich to przekazy pomiędzy funkcjami tego samego makroelementu).

3. Najwięcej przekazów występuje w kierunku bloku Ego (około 70%), podczas gdy przekazy z bloku Ego są rzadkie (3,6%) i w większości występują one pomiędzy nim a blokiem Id. Tak więc obecność RIEC w kierunku określonego bloku w połączeniu z brakiem zwrotnego RIEC może wskazywać na to, że to blok Ego.

4. Poziome przekazy w blokach wynoszą 494 (43,4% ogólnej liczby). W porównaniu z przekazami poziomymi, te w kierunku bloku Ego występują najczęściej, a bloku Super-Ego rzadziej. To potwierdza założenie, że blok Ego jest wyraźnie zarysowany.

5. Pionowe przekazy pomiędzy funkcjami jednego makroelementu wyniosły 186 (16,6% ogółu przekazów).

6. Ukośne przekazy (rozkazy) pomiędzy funkcjami 1–3, 2–4, 5–7, 6–8 wyniosły 94 (8,3% wszystkich przekazów pomiędzy funkcjami w Modelu A). Użycie tylko ukośnych rozkazów dla rozwiązania problemu wydaje się bezzasadne z następujących powodów:

a) W praktyce jest bardzo mało ukośnych rozkazów z funkcji pierwszej i drugiej. Jest tak ponieważ pierwsza i druga funkcja, w rzeczywistości, nie potrzebują tego typu przekazów i radzą sobie dobrze z zadaniami przy użyciu swoich odpowiednich elementów informacyjnych.

b) To samo dotyczy siódmej i ósmej funkcji. Ich charakterystyczną cechą jest większa liczba przekazów do funkcji bloku Ego. Dzieje się tak dlatego, że automatyczność funkcji kręgu witalnego nie zawsze pozwala radzić sobie z nietypowymi sytuacjami i w tym przypadku zadanie zostaje przekazane do wysokowymiarowych funkcji bloku Ego.

c) Przekazy z niskowymiarowych funkcji zostały zaobserwowane w wielu przypadkach i niekoniecznie były ukośne. Wymóg ściśle ukośnych przekazów kontroli w celu rozwiązania trudnych problemów wydaje się naciągany.

d) Jak pokazuje uzyskana statystyka, praktycznie nie ma "ukośnych rozkazów" z siódmej i ósmej funkcji.

e) Zalecenie, aby przekazać kontrolę z piątej funkcji do siódmej i z szóstej do ósmej w celu rozwiązania problemu jest całkowicie niewykonalne ze względu na automatyczny charakter funkcjonowania bloków kręgu witalnego.

7. Ponieważ identyfikacja socjotypu polega na wykrywaniu wymiarowości, znaków i parametrów kręgów mentalnego/witalnego, RIEC można uznać za niezależne weryfikacyjne narzędzie do identyfikacji bloku Ego.

8. Wyniki tych badań potwierdzają słuszność interpretacji modelu A w zakresie teorii kontroli.[hr][/hr]
1RIEC - skrót z ang. Response Information Element Change
2protokoły SSS - chodzi tu o ankietę do typowania, taką jak mamy na forum, plus odpowiedzi typowanych i komentarze ekspertów


Tłumaczenie: Sandy
Źródło: http://en.socionicasys.org/biblioteka/s ... v-modeli-a

ODPOWIEDZ