Wyspecjalizowane funkcje logiczne (Gulenko)

Zaawansowane, alternatywne bądź niepewne teorie
Regulamin forum
UWAGA! To nie jest forum ekspertów. Każdy użytkownik ma prawo do swojego zdania i innego spojrzenia na zagadnienie.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Wyspecjalizowane funkcje logiczne (Gulenko)

Post autor: carlos » piątek 14 lis 2014, 21:00

Jest to wczesny artykuł Gulenki, poprzedzający artykuł o formach myślenia, który mamy już opracowany na forum
oryginalny artykuł


Wprowadzenie

Logika strukturalna w ogólności będzie zapisywana jako L. Jej odmiany nazwiemy wyspecjalizowanymi funkcjami logicznymi. Jeśli weźmie się pod uwagę, że żaden z socjotypów nie jest identyczny z innym w dziedzinie myślenia logicznego, z tego wynika, że musi być wiele wyspecjalizowanych funkcji logicznych, ponieważ istnieje 16 różnych socjotypów. Specjalistyczne funkcje będziemy oznaczać znakami + i -, oraz operatorami z rachunku zdań. W tym artykule, gdy użyte jest słowo "logika", chodzi o logikę strukturalną, a nie logikę biznesową.


1. Dychotomie znakowe

Z początku przypisałem znaki funkcji komunikatywnych, w tym L, do dychotomii "proces/rezultat". "Procesową" logikę oznaczałem symbolem +L, a "rezultatową" logikę symbolem -L. Jaka jest różnica między tymi dwoma rodzajami logiki?
 • Prawa/Procesowa/ewolucyjna logika: działa w przód i jest absolutna, nie posiada sprzężenia zwrotnego. Ten rodzaj logiki to jakby malować kolejne warstwy na jakimś tle, które jest następnie odrzucane jako nieistotne. Charakteryzuje się brakiem kontekstu i jest kategoryczna, jednoznaczna w swoich wyrokach.

  Lewa/Wynikowa/Inwolucyjna logika: zwrotna, otrzymywana z logiki prostej za pomocą operacji odejmowania. Ta logika posiada sprzężenie zwrotne i przykłada uwagę do początkowych warstw nawet bardziej niż dalszych. Podkreśla tło, zależność orzeczeń końcowych od kontekstu.
Prawa logika (proces): ILE, SEI, EIE, LSI, SEE, ILI, LSE, EII
Lewa logika (rezultat): ESE, LII, SLE, IEI, LIE, ESI, IEE, SLI

Istnieje jednak inny sposób by przypisać znaki + i -, równie zasadny: używając dychotomii negatywizm / pozytywizm. Teraz +L będzie oznaczać logikę pozytywistów, natomiast -L będzie oznaczać logikę negatywistów.
 • Pozytywistyczna logika: Jednolita, zgodna we wszystkich częściach. Ten rodzaj logiki jest najbliżej tego, co znamy pod pojęciem logiki formalnej. Przykładem tego rodzaju logiki jest sylogizm - uporządkowany ciąg argumentów opisany przez Arystotelesa w "Organonie".

  Negatywistyczna logika: logika sprzeczności. Dialektyczna, zawierająca w sobie przeciwieństwa i sprzeczności. Ten instrument logiczny sprawdza się najlepiej w analizie skomplikowanych systemów wielowarstwowych.
Pozytywiści: ILE, ESE, LSI, IEI, SEE, LIE, EII, SLI
Negatywiści: SEI, LII, EIE, SLE, ILI, ESI, LSE, IEE

Dla głębszej analizy procesów logicznych różnych typów, będziemy również potrzebować innej dychotomii, która odróżnia logikę statyczną, od logiki dynamicznej.
 • Logika statyczna: logika konstrukcji stałych, zamrożona. Logika ostatecznego, wyewoluowanego stanu systemu.

  Logika dynamiczna: logika stawania się. Ten rodzaj logiki zajmuje się przejściami, które zachodzą w procesie transformacji struktur.
Typy statyczne: ILE, LII, SLE, LSI, SEE, ESI, IEE, EII
Typy dynamiczne: SEI, ESE, IEI, EIE, ILI, LIE, SLI, LSE

2. Cztery klasy logiki

Uznając, że obie możliwości przypisania znaków plus i minus są równie ważne, spróbujmy je połączyć. Jeśli połączymy dychotomię lewo / prawo z dychotomią pozytywizmu / negatywizmu, będziemy mieli cztery grupy sociotypów, każda posiadająca własną wyspecjalizowaną logikę. Pomińmy czynnik statyka / dynamika w notacji plus minus.
 • Procesowi statyczni pozytywiści: Ich logice przypisane są dwa znaki plus ++L. Pierwszy znak plus odpowiada "procesowości", drugi - "pozytywizmowi". Deterministyczna logika. Jest ucieleśnieniem klasycznego pojęcia logiki. Logika jeśli-to. Logika podporządkowania, ścisłej hierarchii. Ta logika jest charakterystyczna dla pisemnych instrukcji, przepisów, uchwał. Ta logika jest charakterystyczna dla sociotypów ILE, LSI, SEE, EII.

  Procesowi dynamiczni negatywiści: Logika plus minus +-L. Logika narodzin, genezy. Analizuje poczęcie, inicjowanie jednej funkcji drugą. Odzwierciedla ciągły rozwój, jedność i walkę przeciwieństw. Logika i-lub. Ma najbardziej zaciemniony styl wypowiedzi. Ta logika jest charakterystyczna dla sociotypów SEI, EIE, ILI, LSE.

  Rezultatowi dynamiczni pozytywiści: Logika minus plus -+L. Stochastyczna logika. Logika prawdopodobieństwa, nieprzewidywalności i wyjątków. Logika sum mechanicznych bardziej niż pochodnych. Wyłamanie się z hierarchii. Jej ekspresja jest eklektyczna, jakby sztucznie złożona z różnych stylów. Ta logika jest charakterystyczna dla sociotypów ESE, IEI, LIE, SLI.

  Rezultatowi statyczni negatywiści: Logika minus minus --L. Logika holograficzna. Typy, które myślą holograficznie są w stanie objąć całą strukturę jako całość, ale bez szczegółów. Ta logika jest wyrównawcza - wypełnia brakujące ogniwa w strukturze. Logika rozwiązania sprzeczności i korekcji błędów, podczas gdy system pozostaje nienaruszonym. Ta logika jest charakterystyczna dla sociotypów LII, SLE, ESI, IEE.
Podsumowując:
Logika procesowa (+) pozytywistyczna (+) - logika deterministyczna
Logika procesowa (+) negatywistyczna (-) - logika genezy
Logika wynikowa (-) pozytywistyczna (+) - logika stochastyczna
Logika wynikowa (-) negatywistyczna (-) - logika holograficzna

Grupy te pokrywają się ze znanymi już w socjonice pierścieniami nadzoru. Fakt ten potwierdza założenie, że relcje nadzoru mają maksymalną zdolność formowania struktury.


3. Analiza poszczególnych funkcji logicznych

Logika deterministyczna:
- ILE: Logika izomorfizmu, analogii, transferu struktur z jednego obszaru do drugiego. Oznaczmy tę funkcję logiczną znakiem tożsamości: =
- LSI: Logika podporządkowania, ścisłej hierarchii. Logika rozwoju, implikacji: jeśli A, to musi być B. Oznaczmy tę funkcję logiczną strzałką skierowaną w prawo: ->
- SEE: Logika współ-podporządkowania. Odpowiada równoważności dwóch obiektów: jeżeli A, to musi być B i odwrotnie. Oznaczmy tę funkcję logiczną strzałką skierowaną w obie strony: <->
- EII: Logika bycia podporządkowanym. Włączenie niektórych elementów do pewnej klasy. Realizacja celów nadsystemu. Logika odwrotnej implikacji: A zachodzi, ponieważ B. Oznaczmy tę funkcję logiczną ze strzałką skierowaną w lewo: <-

Logika genezy:
- SEI: Logika syntezy. Wygasza różnice i podkreśla podobieństwa. Unia przeciwieństw. Koniunkcja. Oznaczmy tę logikę znakiem / \
[Koniunkcja: Zdanie A /\ B jest prawdziwe, tylko jeśli A i B są oba prawdziwe, w innym przypadku jest fałszywe.]
- EIE: logika różniczkowania, odkrycia funkcji pochodnej. Zbieżność do granicy. Pomiar szybkości zmiany zmiennej. Wyodrębnienie stałej w tym co się zmienia. Oznaczmy tę logikę ze znakiem >-
- ILI: Logika równoległego rozwoju. Rozgałęzienia. Logika dysjunkcji, która oddziela przeciwieństwa. Logika zabezpieczeń, zapasowych wyjść. Oznaczmy tę logikę znakiem \/
[Alternatywa: Stwierdzenie A \/ B jest prawdziwe, jeśli A lub B (lub oba) są prawdziwe; jeśli oba są fałszywe, zdanie jest fałszywe.]
- LSE: Logika całkowania, odkrycia funkcji pierwotnej, archetypowej. Logika napędu. Nieustannej zmiany. Oznaczmy tę logikę znakiem -<


Logika stochastyczna:
- ESE: logika nierówności, braku analogii i odpowiedników. Logika heterogeniczności, która wyraża odrębność dwóch klas zjawisk. Oznaczmy tę funkcję logiczną znakiem przekreślonej tożsamości =/=
- IEI: Logika szans, braku przyczynowości. Anty-determinizm. Naturalne złamanie hierarchii. Logika połączeń. Funkcja anty-implikacji. Oznaczmy ją jako +>
- LIE: Logika wyboru pomiędzy dwoma alternatywami. Wzajemne wykluczenie. Ryzyko, które prowadzi do sukcesu. Logika znalezienia drogi do nadsystemu, tworzenia tam nowych właściwości. Logika lub-lub. Ścisła alternatywa. Oznaczmy tę logikę znakiem <+>
- SLI: Logika niesubordynacji, braku włączenia do systemu. Wyjście z podporządkowania. Naruszenie hierarchii od dołu. Logika niepodległości. Oznaczmy tę funkcję logiczną znakiem przekreślonej odwrotnej implikacji <+

Logika holograficzna:
- LII: Logika antysyntezy, skończonych stabilnych systemów. Znalezienie przeciwwagi, przeciwnego bieguna. Wyodrębnienie "czystych", nie pokrywających się części. Antykoniunkcja. Logika i-nie. Oznaczmy ją poprzez strzałkę w górę ↑
- SLE: logika negacji różniczkowania. Pokonanie limitu, bariery. Koncentracja, skupienie. Skupia się na tym, co jest najmniej stabilne, najbardziej kruche. Logika eliminacji, zniszczenia. Oznaczamy tę logikę znakiem >+
- ESI: logika samozachowawczości, unikania kolizji. Poruszanie się poprzez unikanie kursów kolizyjnych. Logika lub-nie . Oznaczmy tę logikę przez strzałkę w dół ↓
- IEE: Logika anty-całkowania, anty-intergracji. Dysfunkcjonalność (nieistnienie funkcji pierwotnej - przyp. tł.). Oznaczamy tę logikę przez +<

__________________________________________
[...]
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

Awatar użytkownika
miskoala
Posty: 484
Rejestracja: piątek 10 lip 2009, 08:27
Socjotyp: ILI

Re: Wyspecjalizowane funkcje logiczne (Gulenko)

Post autor: miskoala » sobota 15 lis 2014, 10:18

Moje kolejne problemy prezentują się następująco:

W punkcie 2. w logice stochastycznej lista socjotypów przedstawia się tak: "ESE, LIE, SLI, IEI.", natomiast w pozostałych logikach lista socjotypów ułożona jest w kolejności kwadrowej dlatego postuluje ulokowanie IEI pomiędzy ESE a LIE.

W podsumowaniu punktu drugiego kolejność logik stochastycznej i genezy nie odpowiada kolejności opisów logik znajdujących się wyżej dlatego proponuję w podsumowaniu przenieść logikę genezy nad logikę stochastyczną.

Jednym z największych problemów jakie napotkałem przy czytaniu punktu drugiego było to, że w logice stochastycznej pomiędzy znakami -+ a literą L jest spacja, natomiast w pozostałych logikach pomiędzy znakami +i/lub- a literą L nie ma spacji. Nie rozumiem tego.

Przypuszczam, że w punkcie 3. socjotypy w dwóch pierwszych logikach, czyli deterministycznej i genezy, ułożone są kolejności kwadrowej, natomiast nie wiem na jakiej zasadzie ułożone są socjotypy w dwóch ostatnich logikach. Nie rozumiem tego. W logice stochastycznej proponuję przenieść IEI pod ESE i SLI pod LIE, natomiast w logice holograficznej zamienić miejscami ESI i LII

Zauważyłem, że poprawiliście już pozytywistów/negatywistów, natomiast w statykach/dynamikach nadal brakuje LIE, stąd moje obawy, że możecie o tym zapomnieć. Również kwadrowa kolejność w statykach/dynamikach pozostawia wiele do życzenia, nie będę już się nad tym rozwodził. Proponuje następujące rozwiązanie:

Typy statyczne: ILE, LII, SLE, LSI, SEE, ESI, IEE, EII
Typy dynamiczne: SEI, ESE, IEI, EIE, ILI, LIE, SLI, LSE

Nie mam dzisiaj komu zawracać głowy dlatego zawracam ją wam, doceńcie to.

Jak będę miał jeszcze jakiś problem to wam o nim powiem.

Na koniec refleksja odnośnie jednej z logik *
Autor tych słów zaczyna myśleć logiką odwrotną do logiki charakterystycznej dla jego socjotypu. Okazuje się to tragiczne w skutkach.
“przeinaczasz moje słowa w taką bezkształtną mase nonsensu, że to sie w ogóle w głowie nie mieści”

Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Wyspecjalizowane funkcje logiczne (Gulenko)

Post autor: carlos » sobota 15 lis 2014, 10:39

yo koala, co mogłem to poprawiłem według przepisu. To teraz trochę przemyśleń:

Moje pierwsze spostrzeżenie jest takie, że logiki aktywatorów są dialektyczne względem siebie tzn. przeciwne
np. SEI - synteza, łączenie przeciwieństw za pomocą części wspólnej; LII - antysynteza, ostateczny wywoluowany stan z wyizolowanymi czystymi niepokrywającymi się częściami. Myślę, że te logiki mogą współpracować i pomimo sprzeczności mają potencjał np. wzajemnej korekcji.

Logika duali jest też w jakiś sposób i sprzeczna i komplementarna tzn. dobra do współpracy:
w alfie mamy np. SEI - synteza, szukanie części wspólnej; ILE - analogia, transfer strukur z jednego systemu do innego. Można więc powiedzieć, że SEI posiada nadmiernie optymistyczną chęć syntezy przeciwieństw, natomiast ILE operuje na podobieństwach. Te logiki są z pozoru sprzeczne. Ale połączone we współpracy, pozwalają na wzajemną korekcję i wypełnianie "dziur" w budowanej strukturze.

Logika konfliktorów, np. SEI - LIE, - totalnie niedająca się połączyć. SEI - podkreślanie podobieństw, wygaszanie różnic, część wspólna. LIE - nie ma części wspólnej, ścisła alternatywa - albo to, albo tamto. Nie możesz wziąc po trochu z obu, musisz wybrać jedno. Mortal kombat
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

Awatar użytkownika
Εμπαθεων
Posty: 61
Rejestracja: niedziela 12 paź 2014, 17:24
Socjotyp: IEI
Lokalizacja: Górny/Dolny Śląsk

Re: Wyspecjalizowane funkcje logiczne (Gulenko)

Post autor: Εμπαθεων » środa 04 lut 2015, 16:32

carlos pisze:3. Analiza poszczególnych funkcji logicznych

Logika deterministyczna:
- ILE: Logika izomorfizmu, analogii, transferu struktur z jednego obszaru do drugiego. Oznaczmy tę funkcję logiczną znakiem tożsamości: =
- LSI: Logika podporządkowania, ścisłej hierarchii. Logika rozwoju, implikacji: jeśli A, to musi być B. Oznaczmy tę funkcję logiczną strzałką skierowaną w prawo: ->
- SEE: Logika współ-podporządkowania. Odpowiada równoważności dwóch obiektów: jeżeli A, to musi być B i odwrotnie. Oznaczmy tę funkcję logiczną strzałką skierowaną w obie strony: <->
- EII: Logika bycia podporządkowanym. Włączenie niektórych elementów do pewnej klasy. Realizacja celów nadsystemu. Logika odwrotnej implikacji: A zachodzi, ponieważ B. Oznaczmy tę funkcję logiczną ze strzałką skierowaną w lewo: <-

Logika genezy:
- SEI: Logika syntezy. Wygasza różnice i podkreśla podobieństwa. Unia przeciwieństw. Koniunkcja. Oznaczmy tę logikę znakiem / \
[Koniunkcja: Zdanie A /\ B jest prawdziwe, tylko jeśli A i B są oba prawdziwe, w innym przypadku jest fałszywe.]
- EIE: logika różniczkowania, odkrycia funkcji pochodnej. Zbieżność do granicy. Pomiar szybkości zmiany zmiennej. Wyodrębnienie stałej w tym co się zmienia. Oznaczmy tę logikę ze znakiem >-
- ILI: Logika równoległego rozwoju. Rozgałęzienia. Logika dysjunkcji, która oddziela przeciwieństwa. Logika zabezpieczeń, zapasowych wyjść. Oznaczmy tę logikę znakiem \/
[Alternatywa: Stwierdzenie A \/ B jest prawdziwe, jeśli A lub B (lub oba) są prawdziwe; jeśli oba są fałszywe, zdanie jest fałszywe.]
- LSE: Logika całkowania, odkrycia funkcji pierwotnej, archetypowej. Logika napędu. Nieustannej zmiany. Oznaczmy tę logikę znakiem -<


Logika stochastyczna:
- ESE: logika nierówności, braku analogii i odpowiedników. Logika heterogeniczności, która wyraża odrębność dwóch klas zjawisk. Oznaczmy tę funkcję logiczną znakiem przekreślonej tożsamości =/=
- IEI: Logika szans, braku przyczynowości. Anty-determinizm. Naturalne złamanie hierarchii. Logika połączeń. Funkcja anty-implikacji. Oznaczmy ją jako +>
- LIE: Logika wyboru pomiędzy dwoma alternatywami. Wzajemne wykluczenie. Ryzyko, które prowadzi do sukcesu. Logika znalezienia drogi do nadsystemu, tworzenia tam nowych właściwości. Logika lub-lub. Ścisła alternatywa. Oznaczmy tę logikę znakiem <+>
- SLI: Logika niesubordynacji, braku włączenia do systemu. Wyjście z podporządkowania. Naruszenie hierarchii od dołu. Logika niepodległości. Oznaczmy tę funkcję logiczną znakiem przekreślonej odwrotnej implikacji <+

Logika holograficzna:
- LII: Logika antysyntezy, skończonych stabilnych systemów. Znalezienie przeciwwagi, przeciwnego bieguna. Wyodrębnienie "czystych", nie pokrywających się części. Antykoniunkcja. Logika i-nie. Oznaczmy ją poprzez strzałkę w górę ↑
- SLE: logika negacji różniczkowania. Pokonanie limitu, bariery. Koncentracja, skupienie. Skupia się na tym, co jest najmniej stabilne, najbardziej kruche. Logika eliminacji, zniszczenia. Oznaczamy tę logikę znakiem >+
- ESI: logika samozachowawczości, unikania kolizji. Poruszanie się poprzez unikanie kursów kolizyjnych. Logika lub-nie . Oznaczmy tę logikę przez strzałkę w dół ↓
- IEE: Logika anty-całkowania, anty-intergracji. Dysfunkcjonalność (nieistnienie funkcji pierwotnej - przyp. tł.). Oznaczamy tę logikę przez +<
Mam jedną uwagę - a mianowicie brak jasnych definicji funkcji. Zwłaszcza, gdy chodzi o te rozpoczynające się od przedrostka "anty-". Sugeruje on jakąś odmianę przeciwstawienia / negacji, ale nie do końca wiadomo którą. Może w różnych przypadkach różną? Przez to osiąga się bełkotliwy efekt pseudonaukowego żargonu.

Polecam zresztą ten krótki tekścik:
Nie ma również wskazania, gdzie można znaleźć wyjaśnienia, czy terminy spotykane gdzie indziej, również w takim KRZ, należy rozumieć po klasycznemu, czy jednak tu się czymś od nich różnią, chociaż mają wspólną nazwę. W niektórych przypadkach, gdy stosujesz analogie, coś się wyjaśnia, w innych nie. Widzę również odwołania do cybernetyki (nadsystem), czy więc wszystkie logiczne pojęcia z tego opisu mam traktować w jej rozumieniu?

Krótko mówiąc: czym jest całkowanie wiem - ale czym jest antycałkowanie, to tu już mogę mieć kilka opcji. Czy to jest negacja wyniku całkowania czy całego procesu? Co oznacza determinizm, również wiem. Ale co masz na myśli przez swój antydeterminizm, tego nie wiem - indeterminizm? Jeszcze coś innego?

Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Wyspecjalizowane funkcje logiczne (Gulenko)

Post autor: carlos » czwartek 05 lut 2015, 08:14

Hej, mam podobne odczucia jak Ty co do IEE i antycałkowania. Ale, podałem tam pewien hint jak należy to rozumieć.

Całkowanie polega na szukaniu funkcji pierwotnej
Logika antycałkowania oznacza, że dany typ, swoim zachowaniem, stara się zaprzeczyć istnieniu funkcji pierwotnej, stara się działać w sposób determinowany przez "wrażenie" nieistnienia funkcji pierwotnej. Wrażenie to bierze się z jego sposobu percepcji rzeczywistości.

Pytanie tylko jak to przełożyć na prostszy język i pokazać np przykłady takich dwu logik w działaniu. Ja mam pewne intuicje jak to może działać. Pomaga także przeanalizowanie jakie dychotomie prawo/lewo pozytywizm/negatywizm i statyka/dynamika tworzą daną logikę.
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Wyspecjalizowane funkcje logiczne (Gulenko)

Post autor: carlos » niedziela 01 mar 2015, 21:05

Przykłady różnych typów myślenia w praktyce:-) (nieraz naciągane, ale widać o co chodzi)

1. Rezultatowość. Rezultatowość to myślenie tak jakby wstecz - od rezultatów do przyczyn. Takie myślenie przez odejmowanie.
 • "Osoba jest piękna wtedy, gdy nie ma nieproporcjonalnych części ciała i nie czyni zła"
2. Pozytywizm. Pozytywizm oznacza, że jest to ścisła logika. Albo to, albo tamto - nie ma części wspólnych i wyciągania wniosków ze sprzeczności. Np.:
 • "Można być albo pięknym, albo brzydkim - nie można być obydwoma naraz."
3. Dynamika. Myślenie dynamiczne skupia się na zmianach, a nie stabilnych stanach. Np.:
 • "Będziesz piękna, jeśli zmniejszysz sobie cycki"
4. Procesowość. Myślenie wprost, od przyczyn do rezultatów. Np.:
 • "Jesteś dobra, wrażliwa i szlachetna, a do tego Twoje ciało jest miłe dla oka - wygląda na to, że jesteś piękna."
5. Negatywizm. Myślenie rozmyte, korzysta z analizy przeciwieństw i nie musi posiadać jasno wydzielonych części.

 • "Zdrowie możesz odzyskać poprzez wystawianie się na działanie zarazków - wtedy Twój system immunologiczny będzie miał dużo praktyki i się wzmocni. Ale także, powinieneś zachować umiar w hartowaniu, żeby nie przesadzić."


6. Statyka. Myślenie statyczne skupia się na stanach stabilnych, nie zaś na zmianach. Np.
 • "Owady nie posiadają kręgosłupa, więc to bezkręgowce, natomiast borsuki są kręgowcami, bo mają kręgosłup."


Żeby dostać odpowiednie style myślenia dla poszczególnych typów, składamy odpowiednie z powyższych :)
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Wyspecjalizowane funkcje logiczne (Gulenko)

Post autor: kamilri » niedziela 17 maja 2015, 14:54

Ciekawe, artykuł moim zdaniem nie spójny z formami myślenia.

Statyka/Dynamika i Pozytywizm/Negatywizm co najmniej częściowo zamienione interpretacjami w stosunku do form myślenia.

Z przypisania indukcji/dedukcji zawartej w Formach myślenia wynika dokładnie odwrotne przypisanie myślenia wstecz i w tył do procesu/rezultatu.
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

ODPOWIEDZ