Faktyczna jakość relacji

Zaawansowane, alternatywne bądź niepewne teorie
Regulamin forum
UWAGA! To nie jest forum ekspertów. Każdy użytkownik ma prawo do swojego zdania i innego spojrzenia na zagadnienie.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
diabeu
Posty: 1725
Rejestracja: czwartek 05 sty 2012, 17:40
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: diabeuek

Faktyczna jakość relacji

Post autor: diabeu » niedziela 04 sie 2013, 00:05

Dualizm i Aktywacja na przykładzie pary dualnej LIE - ESI i pary aktywacyjnej ILI - ESI

W modelu uwzględniono podział na dwa główne podtypy: racjonalny i irracjonalny. Każdemu podtypowi dodatkowo przydano siłę w skali 1-3:
1 - słaby podtyp
2 - średnia siła podtypu
3 - mocny podtyp

W ten sposób wyodbrębniono jakość relacji dla wszystkich możliwych kombinacji w parze. W analizie wyników zwrócono uwagę na:
- ogólny poziom relacji
- prymarną, sekundarną i tercjarną relację zachodzącą w parze
- nakładanie się elementów modelu A dla danych dwóch (pod)typów


DUALIZM
Przy pełnej zgodności podtypów kompatybilność pary dualnej wynosi 100%, jakość "doskonała".

Ten poziom kompatybilności zazwyczaj prowadzi do bliskich przyjaźni i długoterminowych relacji romantycznych. Dzieje się tak, ponieważ obie osoby cenią w podobny sposób te same elementy. Dzięki temu, osoby łatwo zgadzają się ze sobą co do danych poglądów życiowych i w odrzucaniu innych. Jeśli pojawią się problemy, to stanie się to głównie przez całkowitą odmienność celów życiowych (np. chęć posiadania wielu dzieci kontra niechęć posiadania jakiegokolwiek). Każda z osób czuje się komfortowo w tej relacji i często czuje się szczęśliwa, że może być sobą bez oceniania czy krytykowania.

Prymarna: Dualna (100%)
Sekundarna: Iluzji (0%)
Tercjarna: Semi-dualna(0%)

Obrazek

W przypadku braku podtypu osoby A, wielkość wzrasta odpowiednio zarówno dla podtypów racjonalnych osoby B, jak i jej podtypów irracjonalnych. Następuje natomiast zamiana relacji sekundarnej z tercjarną w obrębie całego podtypu.

LIE 0 - ESI 1 Fi
98% DOSKONAŁA.
Dualna 85%, Semi-dualna 9%, Iluzja 6%

LIE 0 - ESI 1 Se
98% DOSKONAŁA
Dualna 85%, Iluzji 9%, Semi-dualna 6%

Ogólna jakość natomiast wynosi przy różnicy:

1° 98%
2° 91%
3° 80%
4° 77%
5° 70%
6° 64%

Nieznacznie mogą zmieniać się wartości w obrębie relacji sekundarnej i tercjarnej. Np. przy relacji LIE 0 - ESI 1 Fi wartości dla semi-dualnej i iluzji to odpowiednio 9% i 6%, natomiast przy relacji LIE 2 Te i ESI 3 Fi odpowiednio 13% i 2%,

Począwszy też od progu 77% jakość relacji będzie określana jedynie jako DOBRA.

Wskaźnik kompatybilności psychicznej: Dobra

Ten poziom kompatybilności zazwyczaj prowadzi do formowania przyjaźni. Obie osoby cenią przynajmniej połowę tych samych elementów i te podobieństwa będą podkreślane i uwydatniane w interakcji pomiędzy nimi. Mimo, że przyjaźń ta często będzie na lata, to jednak intymność i bliskość relacji będą ograniczone przez fakt, że cenione elementy nie pokrywają się. Relacja romantyczna, tworzona na tym poziomie, często zaczyna się szybko i tak samo szybko się kończy.

W przypadku przeciwnych podtypów i począwszy od 5° relacja dualna schodzi na dalszy plan, a jej miejsce kolejno zajmują semi-dualna i w końcu iluzji.

LIE 2 Te - ESI 3 Se Iluzja 41%, Semi-dualna 31%, Dualna 28% (77%)
LIE 3 Te - ESI 2 Se semi-dualna 41%, iluzja 31%, dualna 31% (70%)
LIE 3 Te - ESI 3 Se iluzja 44%, semi-dualna 44%, dualna 13% (64%)

Obrazek
AKTYWACJA

Jakość ogólna relacji nigdy nie osiąga 100%. Najwyższy ogólny próg komfortu relacji to 89% - w przypadku takich samych podtypów (lub ich braku). Nadal oczywiście jest to wartość "DOSKONAŁA".

Przy takim progu poszczególne składowe rozbijają się na stuprocentową relację aktywacji oraz zerowe wartości dla relacji prośby (sekundarna i tercjarna).

Same wyliczenia komplikują się ze względu na to, że w skład ogólnego wyniku wchodzi relacja niesymetryczna - prośby - i jej wartości zależą od tego, czy dana osoba stoi po stronie nadawcy czy odbiorcy.

Przykładowo:

dla ILI-0 w relacji ESI-1 Fi wartość ogólna relacji to 82% DOSKONAŁA
w tym prymarna: aktywacji 85%,
sekundarna: nadawca prośby 9%,
tercjarna: odbiorca prośby 6%.
Dla ESI-1 Fi w relacji z ILI-0 te wartości kształtują się już na poziomie 84% DOSKONAŁA
prymarna: aktywacji 85%,
sekundarna: odbiorca prośby 9%,
tercjarna: nadawca prośby 6%.

Obrazek
ObrazekW przypadku bezpodtypowego ILI najniższy komfort relacji wynosi 66% w relacji z ESI 3-Se.
Natomiast wartość 66% otrzymuje Esi 3-Fi dla relacji z ILI-0.

Obrazek
Obrazek
Najniższa w ogóle wartość relacji znajdujemy przy 5° i 6° odległości pomiędzy podtypami. Mimo, że formalnie pozostaje ona relacją aktywacji, to jednak na prowadzenie wysuwa się już prośba.

5° ILI 3-Te + ESI 2-Se 55% DOBRA
prymarna: nadawca prośby 41%
sekundarna: odbiorca prośby 31%
tercjarna: aktywacji 28%

Obrazek6° ILI 3-Te + ESI 3-Se 48% DOBRA
prymarna: odbiorca prośby 44%
sekundara: nadawca prośby 44%
tercjarna: aktywacji 13%

ObrazekPróg relacji z doskonałej na dobrą spada w okolicach różnicy 3° między podtypami.źródło: sociotype.com
oprac. Diabeł
LIE-2Ni

ODPOWIEDZ