Formy myślenia (Gulenko)

Zaawansowane, alternatywne bądź niepewne teorie
Regulamin forum
UWAGA! To nie jest forum ekspertów. Każdy użytkownik ma prawo do swojego zdania i innego spojrzenia na zagadnienie.
Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Formy myślenia (Gulenko)

Post autor: kamilri » wtorek 20 paź 2009, 16:49

Wersja poprawiona przez Marcina
Moja Ti-owa analiza artykułu


1. Polarność statyka - dynamika

W ogólnym znaczeniu owa polaryzacja oznacza skupienie na przestrzeni - biegun statyki lub czasie - biegun dynamiki. Kategorie czasu i przestrzeni są najważniejszymi formami myślenia a priori szczegółowo zbadanymi jeszcze w "Krytyce czystego rozumu". W nich zawiera się zakres i czas trwania. Faktem jest że statyka bardziej zależy od miejsca niż od czasu, dynamika odwrotnie. Wypełnienie obiektami przestrzeni charakteryzuje zachowanie statyków, tak jak dynamików nasycenie zdarzeniami chwili. Statycy nie cierpią wokół siebie pustej przestrzeni, wypełniają ją istniejącymi wokół przedmiotami. Dynamicy nie znoszą pustego czasu - nudy, trudnych czasów, przebywania cały czas w ty samym stanie. W pewnym sensie można nazwać statyków ludźmi miejsca, a dynamików ludźmi czasu. A teraz przyjrzyjmy się tej polaryzacji na dyskretnych poziomach komunikacji.

1.1 Poziom intelektualny

Tutaj statyka tak się ma do dynamiki jak myślenie fragmentami - analityczne, do myślenia łącznego - syntetycznego. Analiza, jako że tak jak jest traktowana w większości źródeł, dotyczy podziału całości na fragmenty, jasno oddzielonych jeden od drugiego. Poczucie analitycznej działalności w wytyczaniu granic. Natomiast synteza przypomina łączenie własności, przez które rozumie się łączność to jest związek dwóch lub więcej koncepcji poprzez nieczytelną, ale bardzo szybką usługę, gdy pojawienie się jednego z nich natychmiast powoduje świadomość innych. W rezultacie powstaje wewnętrzna synteza oznaczająca zamazanie wewnętrznych granic. Absolutyzowanie dynamicznego bieguna myślenia stało się podstawą wyjaśnienia natury procesów myślowych w teorii asocjacyjnej (?). Pierwsza zaawansowana idea Arystotelesa twierdziła, że spontaniczne znaczenia w podświadomości mogą tak silnie się zbiegać między sobą, że w oparciu o sąsiedztwo, podobieństwo lub kontrast tworzą wiele związków. Następnie J. Locke twierdził, że idee o różnym stopniu złożoności pojawia się w procesie kojarzenia zwykłych odczuć. W tym wypadku skojarzenia pomiędzy ideami są niezależne od czysto znaczeniowego kontekstu, który jest jego zdaniem drugorzędny. I rzeczywiście udowodniono, że za pomocą wizualnych asocjacji można skojarzyć cokolwiek z czymkolwiek. Oto kilka z takich technik zapamiętywania, które weszły do użytku jeszcze w czasach starożytności. Starożytny Rzymianin, mówca Cyceron, w celu zapamiętywania swoich mów stosował metodę "przywiązania do miejsca". Wyobrażał sobie rozkładanie informacji po katach pokoju, a następnie w myślach wracał do jednego lub drugiego kata by wybrać to co było mu potrzebne. Średniowieczni mnisi (dominikanie) uczący się retoryki stosowali tę samą metodę; rozrzucali notatki na drodze i później myślowo ją przemierzając zbierali je zgodnie z kolejnością w jakiej mieli je zapamiętać, bądź ostatecznie zbierali je również wg wcześniej rozłożonych kluczowych pojęć.
Na dynamiczny biegun ludzkiego myślenie skutecznie wpływa nowoczesna reklama, która opiera się głównie na skojarzeniach polegających na sąsiedztwie symboli (odważny kowboj obok paczki papierosów) lub kontrastów (zwykły proszek do prania i ten reklamowany). W związku z tym, jeśliby oceniać po tym stan reklamy w dzisiejszych czasach, to wpływa ona znacznie bardziej na dynamików niż na statyków. Statycy lepiej zapamiętują materiał skonstruowany z bardziej rzetelnych znaczeniowych powiązań. W tym przypadku każde pojęcie jest ustalona w komórce pamięci, jak w komputerze. Dlatego dynamicy są lepsi w procesie syntezy (nie prostych połączeniach, ale zbieganiu poprzez mieszanie), a statycy analizie (nie żadnym rozkładaniu, a stabilnym, jasnym przedstawieniu). Znane pary sprzecznych poglądów bardziej związane są z polarnością statyka/dynamika niż jak potocznie się uznaje racjonalnością/irracjonalnością. Ale jeśli tak to co jest takiego specjalnego w ostatniej dychotomii? Irracjonalność wskazuje sytuacyjność (przewaga kontekstu nad urządzeniem), racjonalność regularność (przewaga urządzenia nad kontekstem).


1.2 Poziom społeczny
1.3 Poziom psychologiczny
1.4 Poziom fizyczny

(...)

2. Polarność pozytywizm - negatywizm

Przez sedno pozytywizmu jako takiego rozumiemy tendencje do maksymalizowania pozytywnego i tak samo przez negatywizm minimalizowanie negatywnego. Pozytywiści zwracają uwagę przede wszystkim na pozytywne aspekty danego zjawiska i często zamykają oczy na negatywne, negatywiści nie ominą problemów, jednocześnie rozumiejąc pozytywne strony sytuacji którą są zainteresowani.

2.1 Poziom intelektualny

Na tym poziomie polarność negatywna i pozytywna objawia się poprzez rozwój różnic lub podobieństw przy porównywaniu różnych obiektów. W procesie poznawczym u negatywistów przeważa kontrast, natomiast u pozytywistów podobieństwo. Oznacza to że pozytywiści czują się dobrze w dziedzinach gdzie ich uwagi wymaga pojedynczy obiekt, wyodrębniony bez momentu zawahania nad faktem że posiada alternatywy. U negatywistów natomiast przy wyróżnianiu danego obiektu o którym myślą występuje odwrotne podejście. Polarność ta znana w psychologii poznawczej odnosi się do pytania czy interesuje nas konwergencyjne/dywergencyjne myślenie. Odkrywca tej polaryzacji jest J. Gilford. W jego opinii dywergencyjne myślenie na podstawie jednoznacznych początkowych danych znajduje wiele rozwiązań jednego i tego samego problemu. Ta cecha zmiennego charakteru jest bardziej charakterystyczna dla negatywistów. W drugą stronę konwergencyjne myślenie prowadzi do znalezienia jednego właściwego wyniku. Więc to jest szybciej myślenie pozytywistów. Dla nich problem zostanie rozwiązany jak jedna wersja z wielu alternatyw zostanie udowodniona.

2.2 Poziom społeczny
2.3 Poziom psychologiczny
2.4 Poziom fizyczny

(...)

3. Polarność ewolucja/inwolucja

Generalnie rozumiem ową polarność jako kontrast pomiędzy procesem rozwoju/krzepnięcia. Konkretnie, to semantyka jest umieszczona w wykorzystywanych przeze mnie postaci łacińskich słów evolutio i involutio. Spotykana jest też inna mniej formalna nazwa tej polarności - prawe i lewe typy.

3.1 Poziom intelektualny

W pierwszym przybliżeniu, dla opisu różnic na tym poziomie posłużymy się kontrastem pomiędzy dedukcyjnym a indukcyjnym myśleniem. Problem w tym że ta polarność jest przedstawiana w literaturze na co najmniej dwa sposoby. W pierwszym podejściu dedukcyjność oznacza ścisłą kolejność brania pod uwagę myśli jak w u typów racjonalnych, a indukcyjność opieranie się na praktycznym doświadczeniu czyli irracjonalność. Ja rozumiem to w drugim znaczeniu czyli jako uproszczenie lub komplikacja struktury myśli. To oznaczy że podejście dedukcyjne z prostych i oczywistych twierdzeń (aksjomaty i postulaty) konsekwentnie są wyciągane ważne i skomplikowane konsekwencje. Ocena dąży od prostego do skomplikowanego. Ewolucyjne typy więc psychicznie komplikują sytuacje. W czasie indukcyjnego myślenia wszystko przebiega w drugą stronę. Obserwacja i zrozumienie obserwowanych zjawisk jest przez mózg indukcyjnie uproszczana do prostych, pozbawionych szczegółów diagramów i modeli. Dlatego typy inwolucyjne w celu rozgryzienia sytuacji, uproszczą ją. Dla nich typowe są oceny w odwrotnym kierunku - od skomplikowanego do prostego. Polarność ewolucja/inwolucja pokazuje inne strony danego problemu. Ewolucyjne typy widzą małe poprzez duże. Komponenty są różne. Skala jest mała jak na szczegółowej mapie geograficznej. Inwolucyjne typy, jako przeciwny sposób myślenia duże widzą przez małe. Komponenty są niejasne. Skala jest duża. U negatywistów jako że myślą bardziej alternatywami, skala będzie się zmieniać, ale priorytet będzie zachowany. Nie należy zwracać uwagi że dedukcyjne myślenie ma w nauce zawsze priorytet nad indukcyjnym. Żeby wyjaśnić ten fenomen należy zwrócić uwagę że stworzenie niesprzecznej dedukcyjnej teorii jest postrzegane jako punkt honoru naukowca.

3.2 Poziom społeczny
3.3 Poziom psychologiczny
3.4 Poziom fizyczny

(...)

4. Myślenie przyczynowo-skutkowe

Przeegzaminujmy pierwszy styl poznawczy: myślenie jest analityczne, pozytywne i dedukcyjne. Nazwiemy go przyczynowo skutkowym. Dotyczy socjonicznych typów ILE, LSI, SEE i EII. Jako statycy są pewni i czytelni w swoim procesie poznawczym, jako ewolucyjni myślą procesowo bez przechodzenia komponentów i pośrednich sekcji, jako pozytywiści bezwzględnie dążą do jednego właściwego rozwiązania.

4.1

Intelekt przyczynowo-skutkowy jest znany pod równoznacznymi nazwami formalno logiczny lub deterministyczne myślenie. W obydwu przypadkach jego naturą jest uwydatnianie. Mowa podczas takiego myślenia wyraża się przy pomocy formy łączności (unii znaczeniowych) "od", "ponieważ", "w konsekwencji". Proces mentalny składa się z budowy łańcuchów przyczynowo skutkowych. Redukują oni rozwiązania do pokazania tworzących go przyczyn. Jeśli posłużymy się przykładem Arystotelesa, jego czterech metod objaśniania zjawisk, wtedy rzeźbiarz, który dokładnie ją modeluje, jest powodem istnienia rzeźby. Więc w naukowej sferze tak myślą ILE, w sferze techniczno administracyjnej metodyczni LSI, w socjalnej sferze sprawdzają sieć materialnych interesów SEE, w międzyludzkiej sferze podporządkowany kategorycznym imperatywom EII.

(...)

5. Myślenie dialektyczno-algorytmiczne

Drugą forma poznawczą jest wyjątkowo ciekawa: myślenie jest syntetyczne, negatywne, dedukcyjne. Robocza nazwa teg myślenia - dialektyczno-algorytmiczne. Reprezentantami tego stylu myślenia są EIE, ILI, LSE i SEI. Jako dynamiczne te typy dobrze syntezują wewnętrzne znaczenia, jako że myślą w coraz bardziej skomplikowany sposób i jako negatywiści dobrze radzą sobie z sprzecznościami i paradoksami.

5.1

Istotną wyróżniająca cecha dialektycznego stylu - refleksja o pokoju jako jedności i starciu przeciwieństw. W mowie używa konstrukcji składniowej "jeśli - to - w przeciwnym wypadku", która wyraża wersje rozwoju procesu. W swoich ograniczeniach dialektyka próbuje szukać po omacku punktu przejściowego pomiędzy skrajnościami. Dialektyczny intelekt rodzi się z kolizji przepływu i przeciwprądu, świadomości i nieświadomości. Myśliciele tego rodzaju charakteryzują się tendencją łączenia przeciwności, usuwania sprzeczności które dotkliwie dostają. Jego zaleta jest oczywista: to najbardziej elastyczne i rozmyte myślenie. Jego tendencja do miotania rzucania się w przeciwne kierunki jest wręcz przewidywalna. Towarzyszy temu skuteczna pamięć asocjacyjna. Algorytmiczne myślenie rozwiązuje także problemy klasyfikacji, jako że ma dar rozpoznawania skomplikowanych znaczeń. Po warunkach zadnia postrzega typowy algorytm jego rozwiązania. U Arystotelesa dialektyczno-algorytmiczne myślenie pokój w podstawowych rozmyślnych przyczynach. Na przykład przyczyną wyglądu rzeźby jest jej idea w głowie rzeźbiarza. Główną role gra intencja, zamysł autora. Dlatego możliwe jest rozważanie teologii i jej znaczeń, w tym najbardziej religijnym w swej istocie myśleniu. Wielu naukowców z tym typem szybciej lub wolniej dochodzi do wiary.

(...)

6. Myślenie holograficzne

W teorii intelektu trzecia poznawcza forma jest najsłabiej zbadana: myślenie analityczne, negatywne, indukcyjne. Odpowiada socjonicznym typom SLE, LII, IEE i ESI. Nazwa kodowa tego stylu to myślenie holograficzne. Pojęcie pochodzi z starogreckich słów holos - cały i grapho - piszę. Za podstawę tego określenia służy zdolność holografików do bardzo ścisłego upakowania informacji na zasadzie "podobne z podobnym". Jako statycy holograficy osiągają duży wzrost jasności myśli, jako negatywiści ciągle oglądają obiekt myśli z różnych stron a jako inwolucyjni kurczowo zmieniają ujęcie perspektywy - zasięg badań lub kryteria ocen.

6.1

Ta intelektualna technologia ma wiele wspólnego z holograficznymi zasadami w fizyce. Hologram (optyczny) jest to stały obraz stworzony z dwóch nakładających się wiązek światła - wspierającego i odbitego pochodzących z tego samego źródła. Technologia holograficzna pozwala na uzyskanie obrazu objętości obiektu. Hologram sam w sobie jest w całości tylko paskami i plamami w żaden sposób nie podobnymi do odwzorowanego obiektu. Potrzeba nałożenia dwóch odrębnych promieni świetlnych żeby okazało się że każda część hologramu posiada informacje na temat całej objętości. Tak więc, za pomocą mentalnego nałożenia wielu projekcji jednego i tego samego obiektu hologaficy uzyskują efekt pojemności. Dlatego patrząc przez obraz wybierają potrzebne odległości badania. Holograficzne myślenie jest związane z następującymi formami gramatycznymi "albo - albo", "z jednej strony, z drugiej strony". Aktywnie wykorzystują zasadę menu, wolny wybór punktu widzenia. Holograficzne przybliżenia - to ciągłe zbliżanie lub oddalanie się od celu, związane z zmianą perspektywy. W pocesie holograficznym aż ostry obraz zostanie osiągnięty. Myślenie holograficzne ma charakterystyczny szkielet - chwytanie, przenikanie, naturę rentgena. Bez problemu wychwytuje detale, niuanse. Daje ogólne, złożone pojecie o obiekcie. Weźmy na przykład dwie prostopadłe części cylindra. Sekcji poziomej wygląda jak koło i pionowe - jako prostokąt. Dwie odrębne manifestacje połączone w umyśle dają wysoki logiczny poziom zrozumienia obiektu. Tak myśli SLE w walce. Analizując sytuacje, upraszcza ją do trzech projekcji (z przodu, z flanki, z tyłu), ale szybko przechodzi na wyższy poziom zrozumienia. LII konwertuje sytuacje uwypukla alternatywne strony danego problemu, obracając go wokół jego osi znaczeniowej. ESI to zbliża się to oddala od człowieka, ciągle wypróbowując z różnych stron, sprawdzając do czego są zdolni. IEE odkrywa ukryte, alternatywne motywy ludzi, ciągle budując ich psychologiczne hologramy. Główne zalety holograficznego myślenia są następujące. Po pierwsze, wielostronność. Jak zostało już powiedziane, jest osiągane uwypuklenie, kompletność opisu, całościowość. Po drugie ceniona jest prostota i jasność. Unika się pretensjonalności, nadmiaru. Holograficy są szczególnie efektywni w kryzysowych sytuacjach gdzie trzeba błyskawicznie podjąć decyzję i nie ma czasu na rozważanie wszystkich komponentów. Wyraźnym brakiem w tym stylu myślenia jest nie zwracanie wystarczającej uwagi na szczegóły, które mogą być istotne, kiedy proces przebiega jak należy. Trudno rozpakować ich produkt informacyjny. Wydaje się że obce w nich są pośrednie komponenty, które muszą zapewniać łączność. U Arystotelesa myślenie holograficzne łączy się z potrzebą struktury i kształtu. Arystoteles nazywa je strukturą formy. Jeśli zwrócimy się do jego przykładu rzeźbiarza, to sedno rzeźby występuje ukryte w niej i rzeźbiarz ja tylko wyzwala, pozbywając się zbędnych kawałków marmuru.

(...)

7. Myślenie wirowe

Czwarty styl poznawczy: myślenie syntetyczne, pozytywne, indukcyjne. W ten sposób przebiega myślenie ESE, SLI, LIE i IEI. Najbardziej odpowiednie nazwy tego typu myślenia to wir i "synergia". Synergetyka jest nauką o tym jak porządek rodzi się z chaosu. Słowo "synergia" pochodzi z starożytnej Grecji i oznacza dopasowane działania. W chwili obecnej pojęcie synergii jest dyskusyjne. W zachodnich źródłach nazywa się ją teoria chaosu lub nieliniową dynamiką. Dla naszych celów wystarczy wiedzieć że zajmuje się tzw. strukturami rozproszonymi - niezrównoważonymi, nieliniowymi, niepewnymi. Jako dynamicy synergetycy myślą mobilnie z odcieniami jednej myśli w drugiej, jako pozytywiści dążą do jednego interesującego ich punktu, jako inwolucyjnie często cofają się, skaczą na poprzedni poziom, co przekłada się na kształt ich myśli przypominający wir lub ciągle się zmieniającą chmurę. IEI jak w kalejdoskopie widzi kapryśne, rozmazane zdjęcia - najpierw przepływające, potem oddalające się. LIE myśli bardzo eksperymentalnie: wiele wersji jest sortowanych w umyśle, a potem badana jest ich przydatność praktyczna. ESE inicjuje procesy społeczne pozostawiając po sobie ciąg małych emocjonalnych zawirowań. SLI dryfuje i czeka na wiatr w rufę. Ale jak tylko sytuacja staje się korzystna, samoorganizacja się zaczyna - myślenie gwałtownie zaczyna kręcić napływającymi informacjami, rozdzielając najbardziej i najmniej udane wersje działań.

7.1

Charakterystyczny "wir" wskazuje na samoorganizacje, która porusza się podobnie do wiru. Właściwie przepływa jako szybkie sortowanie wersji, ich zatwierdzenie i późniejsze odsiewanie tych które nie dają rezultatu. Na tej podstawie - przez testy lub błędy. Można to w pewnym sensie porównać do eksperymentu w laboratorium, którym jest mózg człowieka. Pierwsza zaleta myślenia wirowego - żywiołowość i naturalność. Pozornie imituje procesy które przebiegają w przyrodzie. Kolejną zaletą - wiara w sukces. Synergetyków nie zrażają tymczasowe awarie lub braki. Podejmują próbę za próbą, póki nie osiągną sukcesu. Największą wadą tego procesu jest to że intelektualne poszukiwania odbywają się na ślepo, nieekonomicznie. Dodatkowa trudność - jego chaos, spontaniczność. Synergetyczny intelekt przypomina reakcje łańcuchowa która się rozkręca. W tym wypadku działa pozytywne sprzężenie zwrotne: jeśli na czas się nie zatrzyma,doprowadzi do wybuchu, a następnie powolnego stygnięcia. Synergetyczny intelekt wyjaśnia zjawiska z pomocą merytorycznych powodów. Sama substancja (substancja, podłoże) w związku z naturalnym ruchem generuje zjawiska. Opierając się na przykładzie Arystotelesa - dlatego materiałem na rzeźbę jest kawał marmuru z którego powstała.

(...)


Tłumaczenie: kamilri
Źródło: http://socionic.info/t/gul-402.html
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

Awatar użytkownika
NoMatter
δ
Posty: 3847
Rejestracja: czwartek 12 cze 2008, 00:02
Socjotyp: IEE
Poprzedni login: nm
Kontakt:

Re: Formy myślenia

Post autor: NoMatter » wtorek 20 paź 2009, 17:42

Fajny artykuł, czekam na resztę.
W związku z tym jeśli sądzić po tym w dzisiejszych czasach reklama wpływa znacznie mniej na statyków niż dynamików.
Ostatnio dyskutowaliśmy z Filipem na temat dynamików i statyków właśnie i doszliśmy do identycznych wniosków.
Pre-apocalyptic open-world survival horror.

Awatar użytkownika
SD
Posty: 1649
Rejestracja: piątek 31 paź 2008, 00:24
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: SD

Re: Formy myślenia

Post autor: SD » środa 21 paź 2009, 12:56

To:
"Przez sedno pozytywizmu jako takiego rozumiemy tendencje do maksymalizowania pozytywnego i tak samo przez negatywizm minimalizowanie negatywnego"..
jest na pewno OK?
Motywy: Usatysfakcjonowany samym procesem pracy.
Główny cel: Osiągnięcie wymaganego rezultatu.
Metody: Dowolne, skuteczne.


[ruch]:banan: :bananskok: :banankciuk:[/ruch]

[center]"Czysta logika jest ruiną ducha."
:te: :ni:[/center]

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Formy myślenia

Post autor: kamilri » środa 21 paź 2009, 13:01

Wydaje mi się że tak, a przy najmniej tak było w oryginale... Co ci nie pasuje?

Chmm, chyba że chodzi ci o to że tam chodzi o minimalizowanie negatywnego, a nie minimalizowanie myślenia o negatywnym, a można było zrozumieć inaczej...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

Awatar użytkownika
SD
Posty: 1649
Rejestracja: piątek 31 paź 2008, 00:24
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: SD

Re: Formy myślenia

Post autor: SD » środa 21 paź 2009, 13:19

Jest napisane "negatywnego", nie "myślenia o negatywnym".
Poza tym myślę, że właściwszym określeniem (można podciągnąć to pod "tłumaczenie z zachowaniem sensu") byłoby "..tendecję raczej do rozwiajania wpływu pozytywów, a przez negatywizm tendencję raczej do ograniczania wpływu negatywów"
Motywy: Usatysfakcjonowany samym procesem pracy.
Główny cel: Osiągnięcie wymaganego rezultatu.
Metody: Dowolne, skuteczne.


[ruch]:banan: :bananskok: :banankciuk:[/ruch]

[center]"Czysta logika jest ruiną ducha."
:te: :ni:[/center]

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Formy myślenia

Post autor: kamilri » środa 21 paź 2009, 15:43

Marcin pisze:Poza tym myślę, że właściwszym określeniem (można podciągnąć to pod "tłumaczenie z zachowaniem sensu") byłoby "..tendecję raczej do rozwiajania wpływu pozytywów, a przez negatywizm tendencję raczej do ograniczania wpływu negatywów"
Wiesz, ja nie widzę różnicy pomiędzy formą Gulenki a twoja :shrug:...

No dobra minimalną - twoja jest bardziej precyzyjna, Gulenki pozostawia więcej pola do interpretacji, ale nie uważam żeby któraś była tutaj jakość szczególnie lepsza (możliwe że to kwestia końcówki pierwszego podpunktu tego o czym teraz rozmawiamy :zielonylol:)...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

gumi
Posty: 717
Rejestracja: poniedziałek 17 mar 2008, 18:54
Poprzedni login: gumi

Re: Formy myślenia

Post autor: gumi » środa 21 paź 2009, 16:03

chyba można by było połączyć jakoś z tym tematem Analogia nadzoru i inferencji

czy ta trzecia dychotomia ewolucja/inwolucja powiązana jest jakoś z proces/rezultat?

najjaśniej widzę u siebie pozytywizm no i stwierdzenie "małe przez duże", pomijając że prawie zawsze skupiam się na ogółach i jeśli już muszę się skupić to widzę poszczególne komplikację jako z tego ogółu wynikające. edit: źle wtedy zinterpretowałam swoje ciągoty do uogólnień, są one moim naturalnym p. wyjścia
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 mar 2010, 16:51 przez gumi, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Formy myślenia

Post autor: kamilri » środa 21 paź 2009, 18:19

gumi pisze:chyba można by było połączyć jakoś z tym tematem Analogia nadzoru i inferencji
Tamten temat powstał na podstawie tej pracy Gulenki (choć bardziej na podstawie jeszcze nie przetłumaczonych części)...
gumi pisze:czy ta trzecia dychotomia ewolucja/inwolucja powiązana jest jakoś z proces/rezultat?
Tak - to ta sama dychotomia...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

gumi
Posty: 717
Rejestracja: poniedziałek 17 mar 2008, 18:54
Poprzedni login: gumi

Re: Formy myślenia

Post autor: gumi » środa 21 paź 2009, 19:49

Tak - to ta sama dychotomia...
tak mi się również nasuwało ale z tą nazwą (ewolucja/inwolucja) zetknęłam się po raz pierwszy

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Formy myślenia

Post autor: kamilri » piątek 23 paź 2009, 20:07

gumi pisze:tak mi się również nasuwało ale z tą nazwą (ewolucja/inwolucja) zetknęłam się po raz pierwszy
Ja też po raz pierwszy, ale określenie prawy/lewy było często używane, a tu było o nim wspomnienie...

EDIT: Update...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

Awatar użytkownika
anaplastyczny
Posty: 381
Rejestracja: czwartek 24 lip 2008, 17:16
Socjotyp: ILE

Re: Formy myślenia

Post autor: anaplastyczny » piątek 23 paź 2009, 22:00

Jako statycy są pewni i różańcowi (?) w swoim procesie poznawczym [...]
Sprawdziłem, w oryginalnym artykule (http://www.socionics.ibc.com.ua/t/gul-402.html) jest:
Как статики они устойчивы и четки в своей мыслительной деятельности
,,четки'' jest przez elektroniczne translatory tłumaczony jako ,,różaniec'' lub ,,ciąg paciorków'', ale nieodmieniona forma przymiotnika to ,, четкий'' czyli ,,czytelny''.

Gratuluję tłumaczenia trudnego tekstu (po przepuszczeniu przez automatycznego translatora podwójnie trudnego). Doprowadzenie stylu do porządku pewnie będzie wymagało kolektywnego wysiłku, ale według mnie artykuł jest tego warty.

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Formy myślenia

Post autor: kamilri » piątek 23 paź 2009, 23:23

Dzięki, poprawiłem...

Niestety jeszcze nie jest skończony - chciałem na początek przetłumaczyć tylko sferę mentalną, a resztę zostawić ewentualnie na przyszłość, ale chyba opisy poszczególnych stylów nie dzielą się w ten sposób, więc jeszcze co najmniej je skończę...
anaplastyczny pisze:Doprowadzenie stylu do porządku pewnie będzie wymagało kolektywnego wysiłku, ale według mnie artykuł jest tego warty.
<apel do użyszkodników forum>Liczę na wsparcie w tej materii :D...</apel do użyszkodników forum>
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

Awatar użytkownika
SD
Posty: 1649
Rejestracja: piątek 31 paź 2008, 00:24
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: SD

Re: Formy myślenia

Post autor: SD » sobota 24 paź 2009, 00:18

Mogę poprawić stylistykę. Wstępnie, bo jak to po odkurzeniu wirem - zawsze coś można poprawić ;)
Zacząć już, czy poczekać aż będzie wszystko?
Motywy: Usatysfakcjonowany samym procesem pracy.
Główny cel: Osiągnięcie wymaganego rezultatu.
Metody: Dowolne, skuteczne.


[ruch]:banan: :bananskok: :banankciuk:[/ruch]

[center]"Czysta logika jest ruiną ducha."
:te: :ni:[/center]

Awatar użytkownika
Nef
Posty: 770
Rejestracja: piątek 26 paź 2007, 10:21
Socjotyp: SEE
Poprzedni login: Nefiv
Lokalizacja: południowy zachód

Re: Formy myślenia

Post autor: Nef » sobota 24 paź 2009, 11:23

Ciekawe, że "kręgi nadzoru" dzielą ten sam rodzaj myślenia :hm:

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Formy myślenia

Post autor: kamilri » sobota 24 paź 2009, 11:51

Marcin pisze:Zacząć już, czy poczekać aż będzie wszystko?
Nie krępuj się...
;o pisze:Ciekawe, że "kręgi nadzoru" dzielą ten sam rodzaj myślenia :hm:
Nie wiem czy ciekawe ale na pewno ładnie obrazuje to naturę zawartych w nim relacji. Podobnie jak w kręgach prośby.

Zresztą swoją drogą chyba patrzenie na relacje jako złożenie elementów cenionych i stylów myślenia jest jednym z wygodniejszych podejść.
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

Awatar użytkownika
SD
Posty: 1649
Rejestracja: piątek 31 paź 2008, 00:24
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: SD

Re: Formy myślenia

Post autor: SD » sobota 24 paź 2009, 12:50

Zapomniałem już jak to jest czuć się skrępowanym :P
Na poniedziałek powinno być.
kamilri pisze:..patrzenie na relacje jako złożenie elementów cenionych i stylów myślenia jest jednym z wygodniejszych podejść.
Zapiszesz to gdzieś w teorii, we wstępie do relacji? To ważne zdanie - brakowało mi tego baardzo dłuugo..
Motywy: Usatysfakcjonowany samym procesem pracy.
Główny cel: Osiągnięcie wymaganego rezultatu.
Metody: Dowolne, skuteczne.


[ruch]:banan: :bananskok: :banankciuk:[/ruch]

[center]"Czysta logika jest ruiną ducha."
:te: :ni:[/center]

Awatar użytkownika
Emjotka
Posty: 4788
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:48
Socjotyp: SLI
Poprzedni login: Emjotka
Lokalizacja: Kraków (O-c Św.)

Re: Formy myślenia

Post autor: Emjotka » sobota 24 paź 2009, 16:37

2. Polarność pozytywizm - negatywizm

Przez sedno pozytywizmu jako takiego rozumiemy tendencje do maksymalizowania pozytywnego i tak samo przez negatywizm minimalizowanie negatywnego. Pozytywiści zwracają uwagę przede wszystkim na pozytywne aspekty danego zjawiska i często zamykają oczy na negatywne, negatywiści nie ominą problemów, jednocześnie rozumiejąc pozytywne strony sytuacji którą są zainteresowani.
Dobra - przy takim opisie - gdzie tu polarność? :hm:
[center]~~
Wielkość każdego zawodu polega może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi: istnieje tylko jeden luksus prawdziwy - luksus związków ludzkich.
Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się samotni ze złotem rozsypujący się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto byłoby żyć.
~~[/center]

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Formy myślenia

Post autor: kamilri » sobota 24 paź 2009, 17:19

Marcin pisze:Zapiszesz to gdzieś w teorii, we wstępie do relacji? To ważne zdanie - brakowało mi tego baardzo dłuugo..
Ok, zapiszę - w kolejnej wersji, bo się powoli bawię z kolejną poprawka poprzedniej (ale najpierw skończę z tym, bo może się coś jeszcze ważnego pod wpływem tego pojawi)...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

Awatar użytkownika
Emjotka
Posty: 4788
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:48
Socjotyp: SLI
Poprzedni login: Emjotka
Lokalizacja: Kraków (O-c Św.)

Re: Formy myślenia

Post autor: Emjotka » sobota 24 paź 2009, 19:00

Błędne Koło pisze:(...)
Justi, ja łapię dwudzielność pozytywizm-negatywizm, tylko w zacytowanym opisie nie mogę znaleźć biegunowości (jak dla mnie to jest to semantycznie przesunięte w jednym przypadków, co generalnie burzy mi całą wizję polaryzacji, symetryczność umiera).
[center]~~
Wielkość każdego zawodu polega może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi: istnieje tylko jeden luksus prawdziwy - luksus związków ludzkich.
Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się samotni ze złotem rozsypujący się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto byłoby żyć.
~~[/center]

Awatar użytkownika
aniani
Posty: 1402
Rejestracja: wtorek 12 sie 2008, 11:31
Socjotyp: SEE
Poprzedni login: aniani

Re: Formy myślenia

Post autor: aniani » sobota 24 paź 2009, 22:43

10000. post w Ogólnych oficjalnie należy do...
SpoilerShow
Yusti! :bukiet:
niebo moralne nade mną, ład gwiaździsty we mnie

:Show
Obrazek

ODPOWIEDZ