Aspektonika

Zaawansowane, alternatywne bądź niepewne teorie
Regulamin forum
UWAGA! To nie jest forum ekspertów. Każdy użytkownik ma prawo do swojego zdania i innego spojrzenia na zagadnienie.
morbsky
Posty: 248
Rejestracja: środa 27 maja 2009, 17:40
Poprzedni login: morbus

Aspektonika

Post autor: morbsky » czwartek 27 sie 2009, 18:32

Aspekty fizycznego świata są podstawa dla zrozumienia teorii socjoniki. Tłumaczą naturę mentalnych funkcji człowieka jak i ludzka percepcje na temat różnych aspektów fizycznego świata.

Aspekt - 1) punkt widzenia człowieka na część świata fizycznego 2)sam jest częścią świata fizycznego

Otaczający nas świat - rzeczywistość, która istnieje niezależnie od nas, aspekty - część jej obiektów i zjawisk, punktu widzenia, za którym jesteśmy uznając je.

Otwarte wymiary materialnego świata i opis ich związku z ludzka psychika opisała założyciel socjoniki Ausra Augustinavichiute

"It turns out the human psyche the world around us differentiate certain parts or aspects. And every type of personality about some of these aspects are very differentiate very well aware the information, but about other aspects of perceived nondifferentiable in compressed form."
(A. Augustinavichiute "The dual nature of man")


Jednak aspekty zostały opisane w bardzo ogólny charakter i pozostały w dużej mierze teorią, nie dają odpowiedzi na pytanie:

"... Dlaczego osiem aspektów świata, dlaczego są utworzone przez bloki, dlaczego jest on taki, a nie inny, a więc dalej i tak dalej ..."
(A. Augustinavichiute "Socion)Koncepcja aspektów materii ,energii, przestrzeni oraz czasu w skocie MEST (matter,energy,space,time)


Wszystkie elementy MEST są nierozerwalnie połączone ze sobą, to znaczy że nie ma przestrzeni bez materii, nie ma materii bez ruchu i nie mogą one istnieć poza czasem.

Materia- substancja z której jest zbudowane wszystko co fizyczne, istnieje niezależnie od naszych poglądów na ten temat. Krótko mówiąc wszystko co obserwujemy poprzez fizyczność. Materia ma masę i spójność zawiera cząstki które tworzą różne struktury, połączone różne rodzaju spojeniem, więzią. Na tej podstawie materia może zostać zidentyfikowana , jeżeli coś można podzielić jest materialne jeżeli nie to nie jest materią.

Energia- jest to jedna z podstawowych właściwości materii – jej ruch, interakcja oraz zmiany zachodzące w obiektach. Wszystkie przedmioty materialne są w ruchu względem siebie. Oscylacje cząstek które tworzą ciało tworzą także ruch. Dlatego możemy zapewnić energie mechaniczna, cieplna, reakcje chemiczna, wiązania jądrowe

Przestrzeń- miejsce istnienia materii o długości i objętości Każde ciało materialnej zajmuje określone miejsce w przestrzeni, czyli mogą być scharakteryzowane przez wielkości, położenie w stosunku do innych obiektów formy. Przestrzeń nie może istnieć bez materii, tak jak materia nie może być umieszczona na zewnątrz każdej przestrzeni.,

Czas – forma istnienia materii która wyraża czas istnienia i kolejne stany wszystkich systemów, materiałów i procesów zachodzących w świecie Czas określa obecność przedmiotów i wydarzeń, ich kolejność w jakiej kolejności mają one miejsce, czas ich trwania.

Obrazek

Ponadto każdy element MEST można ustalić jako sam w sobie oraz w stosunku do innych i do tego samego elementu. np. szmatka leząc na stole, ołówek jako obiekt o masie ,z drewna i grafitu. Ale jest on także powiązany z innymi przedmiotami materialnymi jak stolik tj. jest on na górnej części stołu, na brzegu i znajduje się na stole(nie spada) dzięki wadze i sile tarcia. Tak więc MEST dzieli się na bezwzględne(czarne) i względne(białe).

Absolutny aspekt(bezwzględna)- istnieje, samodzielny, bez żadnych związków, bez zależności od czegoś

Względna - określa w porównaniu, w porównaniu z innymi.

W rezultacie otrzymujemy opis 8 aspektów MEST, to jest cel aspektoniki – sekcji socjoniki na temat rożnych aspektów świata materialnego. Te aspekty są od siebie niezależne, ponieważ powstają i istnieją jednocześnie z elementów


Przykład:
1.tu jest stół - absolutny wymiar
2.ta ściana – tez absolutny wymiar
3.Stół jest postawiony przy ścianie- aspekt proporcji stołu i ściany
Jeżeli pierwsze i drugie znaczą o stole czy ścianie tak jak się prezentują tak w 3 przypadku jest opisana relacja, relacja stołu i ściany ze sobą

Przykład:
Porównanie dwóch zdań „człowiek jest” i „człowiek wolno biega”. Mimo to ze oba zwroty odnoszą się do człowieka i jego działania pierwszy nie mówi nic na temat relacji. Nie mówi z jaka prędkością się porusza. „Człowiek jest” jest absolutna ludzkiego aspektu ruchu. W drugim przypadku przewiduje porównanie z systemem biegania i chodzenia. „Człowiek wolno biega” jest względnym aspektem ludzkiego ruchu.

Przykład:

Porównaj „człowiek w swetrze” oraz „ten człowiek nosi sweter”. Na pierwszy rzut oka nie ma różnicy. Jednak pierwsze zawiera absolutny aspekt, co oznacza sweter jako nieodłączną część ludzkiej egzystencji. Na drugim relacja człowiek i sweter, osoba nosząca sweter ale niekoniecznie ubrana bądź nieubrana w niego.


Bezwzględna- z tym aspektem mamy do czynienia przy rozważaniu zjawiska lub obiektu wyizolowanego, jako sam w sobie. Pogląd ten obejmuje jakość tego zjawiska, jego występowanie, czas trwania, lokalizacje, niezależnie od tego w porównaniu z innymi zjawiskami i ich właściwościami

Względna- ten aspekt dotyczy komunikacji i interakcji między dwoma lub więcej zdarzeniami podjętymi w stosunku do siebie. Indywidualna jakość nie jest brana pod uwagę


Rozpatrując Materie pod względem dwóch aspektów względnego i bezwzględnego

Materia podstawa(substrat), która składa się na ciało fizyczne. Co w naturze materii jest absolutem, istnieje samo z siebie lecz czy posiada relacje? Jeżeli porównamy naturę i strukturę rożnych substancji, wynika z tego, że każda substancja składa się z cząstek .Jeżeli podzielimy je na części bądź elementy okaże się ze zawsze będą obecne w danej substancji niezależnie od cech jakie mogą posiadać czy pozycji w której mogą być. . W tym przypadku cząstki mogą zawierać różną naturę i właściwości substancji ale beda to nadal te same cząstki Właściwości samych cząstek z substancji do innej substancji nie zmienia się.
Jeżeli jednak weźmiemy pewna substancje składającą się z cząstek i porównamy z inna substancja składająca się z tych samych cząstek, ale różniąca się od pierwszej, okaże się ze druga substancja ma inna strukturę łączącą cząstki I właśnie ta struktura będzie tworzyć inne substancje.
Tak więc absolutnym aspektem(bezwzględnym) substancji są cząsteczki bądź elementy a względna struktura która je łączy. Elementy struktury są ze sobą powiązane i razem tworzą całość poprzez dwa aspekty. Materia zawsze składa się z elementów powiązanych ze sobą( w sieci krystalicznej,struktury komórkowej)Czarna Logika
(Elementy bezwzględny aspekt Materii)

Ilość substancji do celu pomiaru liczby jednorodnych elementów, lub cząstek, z których składa się z (masa). Jednorodne cząstki, które składają się ciała lub zjawiska, najmniejszych elementów, które mogą być rozłożonym ciałem bez utraty ich właściwości.
Te- jest to masa cząstki, elementy, które nie zawierają żadnych cech obiektu fizycznego. Te nie ma żadnych właściwości obiektu, ale tylko liczbowo wyrażona za pomocą:
- Liczba cząstek, z których składa się obiekt
- Jego waga i wielkość, liczbowo wyrażonych w jednostkach środków (cm, kg, itp.).
- Liczba samych cząsteczek

W skrócie wszystko, co można policzyć - zawiera aspekt części jako ilości «» numer «numeryczne", czyli innymi słowy, podzielone na jednolite części, widoczne.
Jeśli obiekt lub zjawisko jest rozłożone na dwa lub więcej podobnych elementów, otrzymujemy bezwzględny aspekt Materii. To zawsze wymaga liczenia. Jeśli nie da się policzyć, to nie jest bezwzględnym aspektem materii. Wszystko to co ma więcej niż jeden numer - bezwzględny aspekt materii. Ale nie oznacza to porównanie tych cząstek ze sobą. Absolutny wymiar materii wymaga liczenia obiektów (części, elementy) w ramach systemu pomiaru, niezależnie od ich jakości. Bezwzględny wymiar materii, najprostszy element, ponieważ odnosi się bezpośrednio do materii, widoczne, namacalne, łatwo dostępne dla percepcji.
Te mierzona za pomocą statystyk. Liczba jednorodnych elementów lub cząsteczek. Absolutny wymiar materii jest określony w odpowiedzi na "pytanie ile?»

Biała logika
(Struktura - względny aspekt Materii)

Ti - jest obiektywne, wymierne relacje pomiędzy obiektami i ich częściami, w pierwszej kolejności - stosunek względnej pozycji. Zasadę prawa, zasad lokalizacji elementów względem siebie.
Można sobie wyobrazić Ti jako abstrakcyjne sieci, ale nie płaskiej, tylko jako wielkość przenikającym całą przestrzeń. Pokazuje on jednocześnie komunikacje wszystkich ze wszystkimi. Wszystkie zdarzenia, rzeczy, które często są obecne jednocześnie, a wszystkie połączone ze sobą. Ti - jest ilość ustalona przez statyczną lub stała, stosunków relacji

KONTAKT - 1. Stosunek wzajemnej zależności, współzależności, zbieżności pomiędzy sobą.
Obiekt - to nie tylko rozproszone cząsteczki, są one połączone ze sobą w pewien sposób jest określenie relacji. Zmiana tych postaw i stosunków rodzajów między cząstkami tego samego zestawu cząsteczek mogą tworzyć różne przedmioty. Dwa różne obiekty o tej samej masie, składające się z jednego rodzaju substancji, bezwzględna aspekt materii jest taki sam. Jednakże, struktury, składające się z cząstek w obiekcie będą różne.

BUDOWA - wzajemne położenie części, które tworzą jednostki .
Pod względem struktury obiektu, każda cząstka nie jest ważna sama w sobie, ale tylko w odniesieniu do innej cząsteczki. To co nie zmieniło tej relacji będzie tylko trwało przez określony czas, to tylko cięcia sytuacji istniejącej w chwili obecnej. Na kolejne połączenie punkt może się zmienić. Dlatego w stosunku aspektem materii jest statyczna.
Można powiedzieć, że względny aspekt materii - jest strukturą, zestaw stabilnych relacji z obiektem, zapewnienie jego integralności i tożsamości "ja", tj. zachowanie podstawowych właściwości w różnych zmian zewnętrznych i wewnętrznych.
Konieczne jest rozróżnienie struktury systemu.
Struktura nie oznacza zjednoczenia cząstek w niektórych integralnościach zamkniętych, zadania niektórych klatek, w granicach obiektu, a bierze pod uwagę tylko jej wewnętrzna jakość, rodzaj relacji elementów, z których się składa.
Koncepcja samego systemu obejmuje wszystkie z wielu przejawów obiektu - jego elementy, struktury, kontekstu funkcji, itp. Jeden i ten sam obiekt w ogóle może utrzymać stałą jakość konstrukcji nawet po naruszeniu jego integralności. Jednak jakiekolwiek zmiany w systemie zmieniają to zasadniczo naruszając integralność oryginalnego, przekształcając go w inny system.

SYSTEM (Grecja Systema - całość składa się z części, połączenia) - zestaw elementów w relacjach i połączenia ze sobą, co stwarza pewną jedność.
Jednostki stanowią jedność fizyczną i ułożone są w części wzajemnego połączenia.

ObrazekCzarna Etyka
RUCH - bezwzględny aspekt energii
Energia mierzy się prędkość cząstki.

Prędkość - 1. Relacja, ciało przebiega drogę do odpowiednich odstępach czasu. 3. Stopień szybkości przepływu, dystrybucji, działań, itp. »Słownik

Przy próbie stworzenia skali do pomiaru prędkości cząstek, prędkość pojedynczej cząstki na tej skali jest liczbowym wyrażeniem bezwzględnego aspekt energii cząstek. To jest tylko prędkość cząstki względem siebie, po porównaniu z niczego, z wyjątkiem skali absolutnej. Jeżeli istnieje ruch, to jest absolutny aspekt energii. Brak ruchu, nie ma bezwzględnej wymiaru energii.

Jednostajny przyspieszony prostolinijny ruch jak to zwykle są traktowane w teorii dziedzin fizyki, matematyki, przyrody oczywiście nie istnieje. To abstrakcja. W prawdziwym świecie nie występuje(bądź występuje bardzo rzadko) prosty jednostajny ruch z przyspieszającym tempem.
Zazwyczaj ruch w przyrodzie ma naturę ruchu falistego wahadłowego Trajektoria ruchu w świecie materialnym to huśtawka , kołysząca się w rożnych kierunkach od punktu wyjścia i odniesienia..
Dlatego poprawna natura ruchu lub energii będzie rozpatrywana jako drgania cząstek materii

Zmienność jako pewnego rodzaju ruch falisty. Posiada on dwie cechy – amplitudę (intensywność wahań, odchylenie odległości od początkowego ruchu odniesienia) i częstotliwość( długość fali). Energie charakteryzuje stosunek tych dwóch zmiennych i jest wyrażona w pojęciu intensywności(ilość,liczba zmian w jednostce czasu). W tym wypadku cechy ruchu mogą być traktowane jako oscylacje intensywności- amplitudy i częstości drgań cząsteczki w jednostce czasu.

Do jego pomiaru przy mechanicznym ruchu ciał lub cząstek istnieją różne urządzenia jak prędkościomierze,tachometry itd. Do pomiaru energii elektrycznej(wahania prędkości mikrocząstek), istnieją inne urządzenia na inne rodzaje energii- mają własne Dla każdego rodzaju energii istnieją metody pomiaru co oznacza jedna wspólna cechę – skale do pomiaru częstotliwości i amplitudy drgań,
Bezwzględny aspekt energii- ruch cząsteczek, który jest mierzony za pomocą częstotliwości i amplitudy drgań.


Biała etyka
Przyspieszenie - względny aspekt energii

Czy może być spokrewniona z ruchem cząsteczek?
Korzystamy z podstawową zasadą aspektów edukacyjnych, który stanowi, że stosunkiem aspektów jest porównanie dwóch bezwzględnych. Jeśli porównamy ruchu dwóch cząstek, różnice między nimi musi być wyrażona przez różnice w liczbach - różnice amplitudy i częstości drgań cząsteczek. Różnica w szybkości jest nazywane przyspieszeniem.

«Przyspieszenie - 2. Zmiany wielkości w prędkości na jednostkę czasu. »Słownik

Jeśli bierzemy Fe jako absolutny wymiar energii, ruchu cząstek, ich wahania prędkości, Fi jako względny aspekt - jest to stosunek wahania prędkości cząstek. Różnica w częstotliwości i amplitudy drgań cząstek. Jeśli istnieje różnica drgań, tzn. względny aspekt energii, a nie ma różnicy w szybkości drgań – nie jest to na temat różnych aspektów energetycznych.
Jak widać, i bezwzględne i względne rozmiary są określane przez zmiany prędkości na pewną skalę. Różnica leży w skali. W bezwzględnym aspekcie przy użyciu skali absolutnej, które uważa się za zmianę prędkości na jednostkę czasu. Ta absolutny skala,istnieje ponieważ nie jest związana z mierzonym wymiarem. Znajduje się na zewnątrz. W stosunku aspekty skali pomiaru prędkości cząstki jest porównanie do innych podobnych cząsteczek Tak, jest względna, gdyż jest zależna od mierzonych wymiarów. Sam bezwzględny aspekt jest skalą dla mierzenia względnego aspektu.
Tak więc, w stosunku aspektu energii - jest przyspieszenie, różnica w prędkości cząstek w częstotliwości i amplitudzie ich drgań.

Obrazek

Czarna Sensoryka
(Objętość- bezwzględny aspekt przestrzeni)
Przestrzeń - jest to miejsce, w którym istnieje materia. Bez przestrzeni nie byłoby materii. Nie dlatego, że w zasadzie nie można, ale po prostu nie ma gdzie zaistnieć. Rzeczywistość nie jest wymieszana przestrzenią z materia i integracja z wprowadzeniem stawiając materie na miejscu. Bezwzględny wymiar przestrzeni to jest jego wielkość, ilość, długość ,długość przestrzeni, szerokość i wysokość

«Objętość - 1. Wartości długości, szerokości i wysokości ciała o zamkniętej powierzchni, mierzona w jednostkach sześciennych.
Długość - 1. Odległość (jeden z trzech wymiarach - długość, szerokość, wysokość).
Długość - 1. Długość linii, samoloty, jednostki, itp. w kierunku, w którym dwóch skrajnych punktach są najdalej od siebie.
SZEROKOŚĆ - 1. Długość czegoś. średnicy.
WYSOKOŚĆ - 1. Długość czegoś. oddolne; wysokości. »Słownik
To jest mówiąc w przenośni wartość przestrzeni a nie liczba. Skala pomiaru absolutnego wymiaru przestrzeni służy innym przestrzeniom. Można powiedzieć ze skala przestrzeni nie jest uniwersalna i sytuacyjna. W rzeczywistości nie mierzymy zawsze wszystkiego za pomocą centymetra a oceniamy przybliżony rozmiar do czegoś.
Łatwiej jest porównać z czymś innym, gdzie wymiary są już znane.
Skala do pomiaru jednej przestrzeni służy mierzeniu innej przestrzeni. I pomiar wykonywany jest tylko z trzech wyników -więcej, mniej, równa przestrzeń, która działa jako punkt odniesienia dla pomiaru. Nie jest to porównanie tych obiektów wyrażone w jednostkach miar, jest to porównanie wartości jako takie – dostępność doznań Kryteria te często są bardziej względne niż absolutne- trochę więcej trochę mniej.
Absolutnego wymiaru przestrzeni określa przynależność obiektu do określonego miejsca lub odwrotnie, miejsca należące do danego obiektu.
Dzieli przestrzeń na strony: «przestrzeni jednego obiektu, ten jest inny, granica między nimi.»
Odpowiedzi na "pytanie gdzie?» Dzieli przestrzeń na boisku, a obejmuje przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie "jaka część przestrzeni?". Absolutnego wymiaru granica między częściami przestrzeni.

W ogóle, sama przestrzeń, nie posiada granic których można by uznać. Jest to całościowe, jednolite i niepodzielne, nie ma części, które można porównać pod względem wielkości. Czy można jakoś scharakteryzować przestrzeni zaledwie dzieląc ją na części i porównać z jednej strony z innymi, porównując każdą część z obiektem.
Podczas pomiaru wielkości niezbędne do oceny trzech wymiarach: długość, szerokość i wysokość. Ale jest jedna subtelność. Liczebność słowa będą Te - bezwzględny aspekt materii. Dostajemy go, bo pomiary powierzchni w niektórych jednostek, podzielić ją na dwie części, choć warunkowo. Oraz ich podział na części wymaga fizyczności. Aby temu zapobiec, bezwzględna wymiaru przestrzeni nie powinna być mierzona w liczbach, ale w porównaniu do innych objętości.
Przykład.
Co jest większe - słoń czy Tygrys, samochód lub czołg? W sensie absolutnym przestrzeni więcej czołgów tygrysów słoni i samochodów . Oczywiście, każda z nich może być mierzone w centymetrach, z punktu widzenia Te. Ale widzicie, i tak, że więcej. Jest to absolutny wymiar przestrzeni.
Bezwzględny wymiar przestrzeni - to jego wielkości, ilości wielkości.


Biała sensoryka
Powierzchnia - w stosunku aspektu przestrzeni.

Obiekt - jest częścią istoty, zajmuje przestrzeń ograniczoną przez powierzchnię. Absolutny wymiar przestrzeni dzieli go na części, przeprowadza granice między nimi. Ta granica jest granicą krawędzi powierzchni. To rozróżnienie - względny wymiar przestrzeni. Jeśli porównać pod względem bezwzględnej wymiaru przestrzeni dwóch sąsiadujących obiektów, zajmuje dwie objętości, oddzielone od siebie granicą powierzchni. Jeżeli istnieją powierzchnia i granica, jest to względny wymiar przestrzeni.
«Powierzchni (2) - 1. Granica oddzielającej geometryczne ciała z przestrzeni lub innego organu (w geometrii).

Granica - 1. linia oddzielająca obszary sąsiadujące, własność gruntów, itd., jest limit. terytorium; sekcji funkcji.

SKUTKI - 2. Płaskiej powierzchni obiektu, dzięki czemu kąt z inną o tej samej powierzchni. Skraje utworzone przez dwie przecinające się płaszczyzny. »Słownik
Na przykład, na powierzchni stołu lub szkła okiennego, powierzchni ziemi, skóry, ciała ludzkiego, to wszystko jest granica, która oddziela ciało od otoczenia. Jeden z innego obiektu.
Względna wymiar przestrzeni - tej powierzchni, twarze i ich kombinacji w różnych lokalizacjach. Dzieje się tak powiedzieć "jakość przestrzeni». Każda objętość istnieje samo w sobie, a względna wymiaru przestrzeni pomiędzy nimi. On łączy je razem. Dlatego powierzchnia jest względna.
Mierzona względem przestrzeni ,wymiar za pomocą właściwości powierzchni - stopień wygięcia, wyboista i wklęsłości, tutaj jest to samo kryterium dla gładkość, szorstkość, kolor.
Tak więc, w stosunku wymiar przestrzeni - jest powierzchnią.

Obrazek

Czarna intuicja
Istnienie(wydarzenia) - bezwzględny aspekt czasu
Obecności, obecności lub braku czegoś. Istnienia obiektu, zjawiska lub możliwości takich istnienia poza kontekstem innych zjawisk. Jeśli coś dzieje sie we wszechświecie, czyli przejmuje niektóre miejsca, masa, energia, to sam fakt jego istnienia i jest absolutnym wymiarem czasu - . Absolutny wymiar czasu jest obiektem lub zjawiskiem jako fakt jego obecności lub nieobecności - Fakt, że jest on obecny, występują lub nie.
Momenty istnienia co chwile, przemijają, nie ma czasu trwania. Absolutny wymiar czasu istnieje i natychmiast znika. Podobnie jak błysk światła, krotki czas i zniknął. I tym razem nie powtarzany jak to jest możliwe, aby wejść do tej samej rzeki dwa razy. Absolutna wymiaru czasu potwierdza obecność czegoś na czas, lub odwrotnie potwierdza jego nieobecności. Aby uzyskać absolutną wymiar czasu obiektu, trzeba zwrócić uwagę na fakt istnienia lub potwierdzenia jego nieobecności.
«Exist - 1. Są dostępne, są dostępne.
UCZESTNICZYĆ - 1. Być osobiście, pobyt , w tym czasie miejsce
Jest - . Znajduje się, nie ma gdzie.
Nieobecna – 1. Nie uczestniczyć, nie należy w tym miejscu w tym czasie.
2. Nie są dostępne, nie istnieją.
Nie (2) - 1. Brak czegoś.; Niedostępna, to nie istnieje »Słownik

Jeśli istnieje ślad istnienia obiektu, może on być podzielony na wiele poszczególnych momentów jego istnienia, z których pierwsze są jego narodziny , na początku procesu istnienia na tym stanowisku. I ostatni raz - przed zniszczeniem obiektu. Przed pierwszym punktem, a po ostatnimj Ne tego obiektu jest ujemny, to jest nieobecny, a między nimi - pozytywne, jest ona obecna. Będzie to absolutna wymiarze czasu. Rzeczy, które są zniszczone lub nie zostały jeszcze ustalone, nie maja bezwzględnej aspekt czasu, to nie istnieje.

Socjonika zazwyczaj opisuje Ne jako możliwość lub esencje, ale to tylko wyjątkowych przypadkach. Aby określić Istotę zagadnienia i jego możliwości najpierw musi być on obecny. Jeśli sformułowanie bardziej wąsko, bezwzględna wymiaru czasu - chwili swego istnienia. Ups! A moment minął. Ups! Kolejnym punktem. Każda chwila - to oddzielny aspekt Absolutu czasu. Cały proces życia lub istnienie składa się z tych pojedynczych chwil.
Absolutny wymiaru czasu, gdzie jest wspólne istnienie obiektu i jego nieistnienia. To «porównania -nie» w sensie najbardziej ogólnym. Nie chodzi tutaj o podział niektórych innych cech w obiekcie lub zjawisku, ale sam fakt jego istnienia lub braku. Dlatego też ten aspekt jest bardzo wąsko ukierunkowany. Może być reprezentowane tylko jako punkt, nie związany z miejscem, tylko nieruchomość, która jest tylko, aby potwierdzić lub obalić fakt jego istnienia.
Z tego powodu stężenie może być uznany i dyskusji jedynie sam fakt istnienia obiektu, a jej brak wynagrodzenia, jakby chciała powiedzieć niemożliwe. Co mówimy o nieistnieniu takiego obiektu, oznacza jedynie, że wskazują na możliwość istnienia, wprowadzając nieistnienia jako formę egzystencji. Ale w innych rzeczywistościach istnienia obiektu lub zjawiska nie ma i nie można uznać lub omówić jego jakości.
To samo dotyczy obiektów, które możemy rozważyć tylko w sobie, w oderwaniu od jego właściwości, takie jak czas trwania, szybkość, wagi, itp. Jeśli staramy się jakoś ocenić obiekt poprzez porównanie go z czymś innym, nie będziemy już brać pod uwagę istnienie obiektu i jego właściwości, co sugeruje, że w okresie gdy prowadzimy takie porównania tego instrumentu pozostaje stosunkowo niezmienione. To domyślnie istnieje. Ale w tym okresie będą już zawierać wiele różnych Ne jego istnienia.
Absolutnego wymiaru czasu w skali istnienia, nieistnienia. Tak-nie w obecności obiektu lub zjawiska, czy nie. W ścisłym znaczeniu tego narzędzia pomiaru nie można nazwać skalę, ale raczej jako wskaźnik.
, Bezwzględna wymiaru czasu - jest obecność lub brak czegoś.Biała intuicja
Sekwencja - względny aspekt czasu
Jeśli połączy wszystkie chwile ciała / wydarzenia i organizuje je jedna po drugiej w kolejności, to wynik jest szereg momentów. Życia obiektu kolejnych chwil jego istnienia.
Wśród wielu wydarzeń był proces istnienie takiego organu. Proces ten składa się z chwil istnienia ciała, znajduje się w określonej kolejności. Że ta sekwencja jest względna wymiarem czasu. Ta sekwencja, które są chwile czasu czegoś. Sekwencji, jakie działanie jest po kilka.
«Szeregowy - 1. Ciągle następujących po sobie
PROCEDURA 1 - 4. Niektórych sekwencji, przebieg czegoś. »Słownik

Każde dwa wydarzenia utworzyły kolejność, w jakiej występują. Ni - to takie procedury. Względna wymiar czasu dotyczy tylko kolejność tych chwil, oddzielając je od siebie chwilach. Porównuje on dwie rzeczy ze sobą w zakresie ", że przed, ale później".
Sekwencja sugeruje, że różne chwile przychodzą jedna po drugiej, i nie istnieją jednocześnie. W tej chwili przychodzi po chwili, a następnie wskaż C. Jednak, gdy C jest po czasie, ale nie przed nim. To obiekt pojawia się, następują zmiany, a następnie znika. Ale jako pierwszy pojawiają się i znikają, a następnie zmieniają. Dlatego w stosunku wymiar czasu mierzony jest w skali "przed-po".
Kluczową rolę odgrywa czynnik czasu - w jednym czasie może istnieć tylko jeden element, w następnej chwili - kolejny, itd. nieskończoności. Ale w stosunku wymiaru czasu - to nie jest czas. W odróżnieniu od sekwencji czasowej polega wyłącznie na kolejność wydarzeń w oderwaniu od nich, a długość prób. W tym względem wymiaru czasu nie oznacza ilościowo odstępów czasu, nie odpowiada na pytanie” jak wiele momentów zawiera się w tej sekwencji?". Ta liczba - Te aspekt.
Przykłady. Względna wymiarze czasu - to jest tak bez końca i rozpoczynanie łańcucha coś, pewne rzeczy:
- Dzień w dzień z życia
- Perły w naszyjniku, jeden po drugim
- rejestrowanie przemijających sytuacji
- Ślady na ścieżce
- Oscylacje wahadła
Tak więc, w stosunku wymiaru czasu - to sekwencja, kolejność wydarzeń.

Obrazek


Podsumowanie
Materia:
Te - obiekt i cząsteczki z których jest zbudowany
Ti - struktura i połączenia łączące obiekty i cząsteczki

Energia:
Fe- ruch cząsteczek i obiektów względem siebie
Fi- zmiany ruchu cząsteczek i obiektów względem siebie

Przestrzeń:
Se- przestrzeń i objętość obiektu bądź jego cząsteczek
Si- powierzchnie obiektów i cząsteczek(granice pomiędzy przestrzeniami)

Czas:
Ne- obecność bądź nieobecność obiektów oraz ich właściwości
Ni- sekwencja zdarzeń i działań


źródło: http://psychotype.ru/article/a-4.html
autor artykułu:Духовской Т.А.
Ostatnio zmieniony czwartek 27 sie 2009, 22:56 przez morbsky, łącznie zmieniany 1 raz.
mind of a beast

Awatar użytkownika
SD
Posty: 1649
Rejestracja: piątek 31 paź 2008, 00:24
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: SD

Re: Aspektonika

Post autor: SD » czwartek 27 sie 2009, 22:50

Zajebiste wnioski, choć początkowa forma nieco zakręcona.. No i jakie fajne rysunki :zielonylol:

Może się przydać do zrozumienia podstaw rozpoznawania po gramatyce. :klaszcze:
Motywy: Usatysfakcjonowany samym procesem pracy.
Główny cel: Osiągnięcie wymaganego rezultatu.
Metody: Dowolne, skuteczne.


[ruch]:banan: :bananskok: :banankciuk:[/ruch]

[center]"Czysta logika jest ruiną ducha."
:te: :ni:[/center]

gumi
Posty: 717
Rejestracja: poniedziałek 17 mar 2008, 18:54
Poprzedni login: gumi

Re: Aspektonika

Post autor: gumi » piątek 28 sie 2009, 15:21

Nareszcie aspekty są należycie przedstawione w swym elementarnym znaczeniu. Co ciekawe ja sama swoje silne funkcje już tak kiedyś zdefiniowałam natomiast opisy Fx i Sx były dla mnie rozjaśnieniem, samej wcześniej nie udało mi się ich zdefiniować. Kiedyś też udało mi się w końcu określić co jest u mnie świadome (Ne czy Ni) i gdy napisałam o tym jak postrzegam historię [czyli bardziej jako chwilowe, oddzielne same w sobie w trwaniu (oczywiście powiązania między nimi postrzegam ale świadomie są one również statyczne) zdarzenia a nie coś trwającego, upływ czasu] wytypowałam się na ILE.

Jak napisałam wcześniej podzielenie rzeczywistości w taki sposób nie budzi moich zastrzeżeń ale co do reszty
"dlaczego są utworzone przez bloki, dlaczego jest on taki, a nie inny, a więc dalej i tak dalej ..."
pozostają u mnie wątpliwości

Jest tam coś właśnie w takim stylu na temat psychiki człowieka?

Piotr
Posty: 464
Rejestracja: czwartek 09 lip 2009, 23:14
Socjotyp: LII

Re: Aspektonika

Post autor: Piotr » piątek 28 sie 2009, 16:19

Kolejny (w sensie, że na tej stronie to powszechne) artykuł dla robota. Treść wydaje się ciekawa, wszystko OK jak najbardziej. Ale gramatyka tego tekstu w połączeniu z trudnymi sformułowaniami utrudnia zrozumienie. Trzeba go dekodować z niepoprawnej polszczyzny na poprawną i jeszcze (przynajmniej w moim przypadku) z ogólnych wniosków na konkretne wnioski. Gdybym nie miał własnych przemyśleń w temacie aspektów informacyjnych i z góry nie domyślał się o co chodzi, wielu rzeczy bym nie zrozumiał.

Awatar użytkownika
anaplastyczny
Posty: 381
Rejestracja: czwartek 24 lip 2008, 17:16
Socjotyp: ILE

Re: Aspektonika

Post autor: anaplastyczny » piątek 28 sie 2009, 17:58

Niektóre spostrzeżenia na pewno ciekawe, ale zastanawiam się, czy rozumienie aspektów nie zostało za bardzo nagięte pod MEST. Mam wrażenie, że w tych opisach zgubił się podział dynamika/statyka.
Aby temu zapobiec, bezwzględna wymiaru przestrzeni nie powinna być mierzona w liczbach, ale w porównaniu do innych objętości.
Pewnie to trochę kwestia mechanicznego tłumaczenia, ale nie zgadza mi się z podaną wcześniej definicją względności/bezwzględności:
Absolutny aspekt(bezwzględna)- istnieje, samodzielny, bez żadnych związków, bez zależności od czegoś
Względna - określa w porównaniu, w porównaniu z innymi.
Wypada głębiej się nad tym zastanowić (i ewentualnie poprawić).

morbsky
Posty: 248
Rejestracja: środa 27 maja 2009, 17:40
Poprzedni login: morbus

Re: Aspektonika

Post autor: morbsky » piątek 28 sie 2009, 19:01

Kolejny (w sensie, że na tej stronie to powszechne) artykuł dla robota. Treść wydaje się ciekawa, wszystko OK jak najbardziej. Ale gramatyka tego tekstu w połączeniu z trudnymi sformułowaniami utrudnia zrozumienie. Trzeba go dekodować z niepoprawnej polszczyzny na poprawną i jeszcze (przynajmniej w moim przypadku) z ogólnych wniosków na konkretne wnioski. Gdybym nie miał własnych przemyśleń w temacie aspektów informacyjnych i z góry nie domyślał się o co chodzi, wielu rzeczy bym nie zrozumiał.

Rozumiem ze tekst nie ma odpowiedniej struktury ktora moglbys odpowiednio przyswoic.
anaplastyczny pisze:Niektóre spostrzeżenia na pewno ciekawe, ale zastanawiam się, czy rozumienie aspektów nie zostało za bardzo nagięte pod MEST. Mam wrażenie, że w tych opisach zgubił się podział dynamika/statyka.
Aby temu zapobiec, bezwzględna wymiaru przestrzeni nie powinna być mierzona w liczbach, ale w porównaniu do innych objętości.
Pewnie to trochę kwestia mechanicznego tłumaczenia, ale nie zgadza mi się z podaną wcześniej definicją względności/bezwzględności:
Absolutny aspekt(bezwzględna)- istnieje, samodzielny, bez żadnych związków, bez zależności od czegoś
Względna - określa w porównaniu, w porównaniu z innymi.
Wypada głębiej się nad tym zastanowić (i ewentualnie poprawić).
Przestrzen(jej wymiar/objetosc) sama w sobie jest bezwzgledna ale...
Jak zmierzyc przestrzen(wymiar/objetosc)? Nie zmierzysz jej poki nie ma granic.
Se(wymiar przestrzeni) mozesz zmierzyc tylko za pomoca Si(ktora wyznacza granice przestrzeni). To jest ich korelacja.

Bezwzgledny aspekt nie moze istniec bez wzglednego. I vice versa.

Definicja w oryginale brzmi : Абсолютный аспект – существующий, рассматриваемый, оцениваемый сам по себе, вне связи, зависимости от чего-либо
edycja:
Watpliwosc trafnosci tlumaczenia Se jako Objętość gdzie w oryginale jest jako Объем co tlumaczy na volume/ tom
Ostatnio zmieniony sobota 29 sie 2009, 00:02 przez morbsky, łącznie zmieniany 1 raz.
mind of a beast

Piotr
Posty: 464
Rejestracja: czwartek 09 lip 2009, 23:14
Socjotyp: LII

Re: Aspektonika

Post autor: Piotr » piątek 28 sie 2009, 19:10

' pisze:Rozumiem ze tekst nie ma odpowiedniej struktury ktora moglbys odpowiednio przyswoic.
Co masz na myśli?
Bo mi głównie chodzi o to, że tekst nie jest napisany poprawną polszczyzną.

Awatar użytkownika
SD
Posty: 1649
Rejestracja: piątek 31 paź 2008, 00:24
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: SD

Re: Aspektonika

Post autor: SD » piątek 28 sie 2009, 22:39

..więc na rozgrzewkę EDIT:
"Jak coś masz poprawione to wrzuć - doczepi się." - Marcin. :cool:


Zrozumienie idei ośmiu aspektów fizycznego świata jest podstawą dla zrozumienia teorii socjoniki. Tłumaczy ona naturę świadomych funkcji człowieka jak i różną ludzką percepcję na temat różnych aspektów fizycznego świata.

Aspekt
 • punkt widzenia człowieka na część fizycznego świata, oraz
 • część fizycznego świata
Otaczający nas świat to rzeczywistość, która istnieje niezależnie od nas, zaś
aspekty to części pewnych obiektów i zjawisk świata, punkty widzenia, za którym jesteśmy uznając je.
(...)
 • Oto koncepcje aspektów:
  • Materii,
  • Energii,
  • Przestrzeni, oraz
  • Czasu
w skrócie: MEST (Matter, Energy, Space, Time)
Wszystkie elementy MEST są nierozerwalnie połączone ze sobą, to znaczy że nie ma przestrzeni bez materii, nie ma materii bez ruchu i nie mogą one istnieć poza czasem.

Materia - substancja z której jest zbudowane wszystko co fizyczne, istnieje niezależnie od naszych poglądów na jej temat. Krótko mówiąc wszystko co obserwujemy poprzez fizyczność. Materia ma masę i spójność, zawiera cząstki które tworzą różne struktury połączone różnego rodzaju spojeniem, więzią. Na tej podstawie materia może zostać zidentyfikowana - jeżeli coś można podzielić jest materialne, jeżeli nie to nie jest materią.

Energia - jest to jedna z podstawowych właściwości materii – jej ruch, interakcja oraz zmiany zachodzące w obiektach. Wszystkie przedmioty materialne są w ruchu względem siebie. Oscylacje cząstek które tworzą ciało tworzą także ruch. Dlatego istnieje energia mechaniczna, cieplna, reakcje chemiczne, wiązania jądrowe..

Przestrzeń - miejsce istnienia materii o określonych wymiarach długości, powierzchni, objętości.. Każde ciało materialne zajmuje określone miejsce w przestrzeni, czyli może być scharakteryzowane przez wielkości, położenie w stosunku do innych obiektów formy. Przestrzeń nie może istnieć bez materii, tak jak materia nie może być umieszczona na zewnątrz przestrzeni.

Czas – forma istnienia materii która wyraża czas istnienia i kolejne stany wszystkich systemów, materiałów i procesów zachodzących w świecie. Czas określa obecność przedmiotów i wydarzeń, ich kolejność w jakiej mają one miejsce, czas ich trwania.

Obrazek

Ponadto każdy element MEST można ustalić jako sam w sobie oraz w stosunku do innych i do tego samego elementu.(...)
MEST dzieli aspekty na bezwzględne (czarne) i względne (białe).
 • Absolutny aspekt (bezwzględny, czarny) - jest samodzielny, bez żadnych związków, bez zależności od czegoś.
  Względny aspekt (biały) - jest określony w porównaniu z czymś innym.
W rezultacie otrzymujemy klarowny opis 8 aspektów MEST, a to jest właśnie cel aspektoniki – sekcji socjoniki na temat różnych aspektów świata materialnego.
(...)

 • Przykład:
   • "tu jest stół" - absolutny wymiar
    "ta ściana" – absolutny wymiar
    "stół jest postawiony przy ścianie" - aspekt proporcji stołu i ściany

   Jeżeli pierwsze i drugie mówią o stole czy ścianie i takich jakimi są, tak w ostatnim przypadku jest opisana relacja, relacja stołu i ściany ze sobą.

  Przykład:
  • Porównanie dwóch zdań „człowiek jest” i „człowiek wolno biega”. Mimo to że oba zwroty odnoszą się do człowieka i jego działania pierwszy nie mówi nic na temat relacji. Nie mówi z jaka prędkością się porusza. „Człowiek jest” jest absolutem ludzkiego aspektu ruchu. W drugim przypadku przewidywane jest porównanie z systemem biegania i chodzenia - „Człowiek wolno biega” jest względnym aspektem ludzkiego ruchu.

  Przykład:
  • Porównaj „człowiek w swetrze” oraz „ten człowiek nosi sweter”.
   Na pierwszy rzut oka nie ma różnicy. Jednak pierwsze zawiera absolutny aspekt, co oznacza sweter jako nieodłączną część ludzkiej egzystencji. W drugim jest relacja człowieka i swetra, osoba nosząca sweter, ale niekoniecznie ubrana bądź nieubrana w niego.


 • Aspekt bezwzględny - z tym aspektem mamy do czynienia przy rozważaniu zjawiska lub obiektu jako samego w sobie. Pogląd ten obejmuje jego cechy - jakość, występowanie, czas trwania, lokalizacje, niezależnie innych obiektów, zjawisk i ich właściwości.

  Aspekt względny - ten aspekt dotyczy komunikacji, interakcji między dwoma lub więcej zdarzeniami podjętymi w stosunku do siebie. Indywidualne cechy nie są brane pod uwagę

Rozpatrzmy więc Materię pod względem dwóch aspektów - względnego i bezwzględnego:
Materia podstawa (substrat), która składa się na ciało fizyczne. Co w naturze materii jest absolutem, istnieje samo z siebie i czy posiada relacje? Jeżeli porównamy naturę i strukturę rożnych substancji, wynika z tego, że każda substancja składa się z cząstek. Jeżeli podzielimy je na części bądź elementy okaże się ze zawsze cząstki będą obecne w danej substancji niezależnie od cech jakie mogą posiadać czy pozycji w której mogą być. W tym przypadku cząstki mogą zawierać różną naturę i właściwości substancji ale beda to nadal te same cząstki. Właściwości samych cząstek w różnych substancjach nie zmieniają się.
Jeżeli jednak weźmiemy pewną substancją składającą się z cząstek i porównamy z inną substancją składającą się z tych samych cząstek, ale różniącą się od pierwszej okaże się, że druga substancja ma inna strukturę łączącą cząstki i właśnie ta struktura będzie tworzyć inne substancje.
Tak więc absolutnym aspektem(bezwzględnym) substancji są cząsteczki bądź elementy a względna struktura je łączy. Elementy struktury są ze sobą powiązane i razem tworzą całość poprzez dwa aspekty. Materia zawsze składa się z elementów powiązanych ze sobą (w sieci krystalicznej, strukturze komórkowej, ..)Czarna Logika :te:
(Elementy, bezwzględny aspekt Materii)
 • Ilość substancji zmierzona za pomocą liczby jednorodnych elementów, lub cząstek, z których składa się (coś materialnego). Jednorodne cząstki, które składają się na ciała lub zjawiska, najmniejsze elementy, które mogą być rozłożonym ciałem bez utraty właściwości.
  Masa elementarnej cząstki, elementu. Nie zawiera żadnych cech obiektu fizycznego.
  :te: nie ma żadnych właściwości obiektu, ale jest tylko liczbowo wyrażone za pomocą:
  • - Liczby cząstek, z których składa się obiekt
   - Wagi, wielkości, miar liczbowo wyrażonych w jednostkach środków (cm, kg, itp.).
   - Liczby samych cząsteczek
(...)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazekPodsumowanie:
 • Materia:
  • :te: - obiekt i cząsteczki z których jest zbudowany
   :ti: - struktura i połączenia łączące obiekty i cząsteczki
  Energia:
  • :fe: - ruch cząsteczek i obiektów względem siebie
   :fi: - zmiany ruchu cząsteczek i obiektów względem siebie
  Przestrzeń:
  • :se: - objętość i przestrzeń obiektu bądź jego cząsteczek
   :si: - powierzchnie obiektów i cząsteczek (granice pomiędzy przestrzeniami)
  Czas:
  • :ne: - obecność bądź nieobecność obiektów oraz ich właściwości
   :ni: - sekwencja zdarzeń i działań

źródło: http://psychotype.ru/article/a-4.html
autor artykułu:Духовской Т.А.

Tłumaczenie mieszane, cięto-merdane :czekolada:
Motywy: Usatysfakcjonowany samym procesem pracy.
Główny cel: Osiągnięcie wymaganego rezultatu.
Metody: Dowolne, skuteczne.


[ruch]:banan: :bananskok: :banankciuk:[/ruch]

[center]"Czysta logika jest ruiną ducha."
:te: :ni:[/center]

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Aspektonika

Post autor: kamilri » piątek 28 sie 2009, 23:40

Nie doczytałem do końca, więc może coś jeszcze edytuje, ale:

Moim zdaniem naciągane...

I faktycznie gubi statykę/dynamikę...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

Awatar użytkownika
SD
Posty: 1649
Rejestracja: piątek 31 paź 2008, 00:24
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: SD

Re: Aspektonika

Post autor: SD » piątek 28 sie 2009, 23:47

A gdyby się dało uwzględnić statykę/dynamikę to jak byś ją ujął w tym spojrzeniu?
Motywy: Usatysfakcjonowany samym procesem pracy.
Główny cel: Osiągnięcie wymaganego rezultatu.
Metody: Dowolne, skuteczne.


[ruch]:banan: :bananskok: :banankciuk:[/ruch]

[center]"Czysta logika jest ruiną ducha."
:te: :ni:[/center]

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Aspektonika

Post autor: kamilri » piątek 28 sie 2009, 23:53

Na razie pozwól że doczytam do końca...

Ale generalnie to najbardziej nie podoba mi się to podciąganie (moim zdaniem) na siłę aspektów pod MEST, a reszta to tylko efekt uboczny...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

gumi
Posty: 717
Rejestracja: poniedziałek 17 mar 2008, 18:54
Poprzedni login: gumi

Re: Aspektonika

Post autor: gumi » sobota 29 sie 2009, 14:59

I faktycznie gubi statykę/dynamikę...
rzeczywiście

drobną nieścisłość widzę np. w przedstawieniu różnicy :te: i :ti: bo :te: to również faktyczne oddziaływania między cząsteczkami (charakter dynamiczny wiązań na przykład) a :ti: to połączenia abstrakcyjne np. wszystkie te cząsteczki są takie same, są równo oddalone (proszę teraz nie chwytać za to że są tam również inne aspekty ale mam nadzieję że wyłowicie o co mi chodzi). Z :si: to nie wiem

Generalnie przedstawienie Tx i Nx mi się dosyć zgadza

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Aspektonika

Post autor: kamilri » niedziela 30 sie 2009, 12:48

Ok, przeczytałem... Zmieniam zdanie - to nie jest naciągane, tylko bardzo naciągane...

Po pierwsze nie widzę powodów żeby przedstawiać sposób w jaki człowiek odbiera świat w kontekście tego jak aktualnie nauka go opisuje... Znaczy się sama idea może była by "jakoś" do zrealizowania (choć podejrzewam że F by bruździło) ale jeśli posługujemy się bezpośrednim przełożeniem na tak bardzo związane z tym odbiorem rzeczy jak struktura materii to ja przepraszam :???:...

Dalej wiązanie czegoś bezwzględnego z absolutem, czymś zawsze istniejącym - w tym miejscu przepraszam podwójnie :???:... <W miejscu wyprowadzenia na podstawie tego Te jako cząsteczek potrójnie... />

Dalej był też opis względności z samą dynamiką - widocznie skupiła się tam ta dynamika której brakuje w pozostałych miejscach :D...
gumi pisze:drobną nieścisłość widzę np. w przedstawieniu różnicy :te: i :ti: bo :te: to również faktyczne oddziaływania między cząsteczkami (charakter dynamiczny wiązań na przykład)
Ja tam widzę dużą nieścisłość bo Te to tylko dynamiczne oddziaływania (i rzeczy z nimi związane)... A ograniczenie do cząsteczek uważam za zaciemniające jego obraz...

Więc w powyższym ujęciu Te wchodzi w kompetencje Se, a z siebie nie ma prawie nic...

No i to liczenie - chyba odniesienie do opisów z 0 ich zrozumieniem - Te to np. algorytm liczenia, a nie uzyskane w ten sposób dane...

Przedstawienie Ti na zasadzie struktury może nie jest niepoprawne, ale dowolna inna struktura w tym miejscu pasowała by tak samo...

Do etyki trudno się odnieść, ale na pewno ktoś mógł by sobie przypomnieć takie cechy F jak racjonalność i domniemaność...

Dalej chciał bym przypomnieć że przestrzeń u Augusty dotyczyła T...

(Swoją drogą gdyby zamienić materię do S, a przestrzeń do T było by im łatwiej snuć te wizje :???:...)

No i:
' pisze:Co jest większe (...) Bezwzględny wymiar przestrzeni
Bardzo bezwzględny wymiar mierzenia :D...

Jeśli chodzi o Si to jest to jakieś duże nieporozumienie moim zdaniem... O braku dynamiki nie wspominając...

Natomiast N jest w miarę w porządku (może poza rysunkiem w kontekście przedstawienia Ne)... Co nie zmienia faktu że reszta moim zdaniem bardziej szkodzi niż pomaga w zrozumieniu aspektów informacyjnych...

PS. Te kilka pierwszych komentarzy skutecznie skłoniło mnie do zastanowienia nad poziomem zrozumienia socjoniki na forum :P...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

gumi
Posty: 717
Rejestracja: poniedziałek 17 mar 2008, 18:54
Poprzedni login: gumi

Re: Aspektonika

Post autor: gumi » niedziela 30 sie 2009, 13:42

moim zdaniem to jest bardziej analogiczne przedstawienie sprawy z aspektami, nie biorę tego konkretnie tak jak jest napisane ale ogólnie ta idea mi się podoba ^ ^ wymaga sporego dopracowania

Awatar użytkownika
SD
Posty: 1649
Rejestracja: piątek 31 paź 2008, 00:24
Socjotyp: LIE
Poprzedni login: SD

Re: Aspektonika

Post autor: SD » niedziela 30 sie 2009, 14:29

<potakuje> :P


Kamil - zamiast wyszukiwać i porzucać nieścisłości - może popraw je..?
Motywy: Usatysfakcjonowany samym procesem pracy.
Główny cel: Osiągnięcie wymaganego rezultatu.
Metody: Dowolne, skuteczne.


[ruch]:banan: :bananskok: :banankciuk:[/ruch]

[center]"Czysta logika jest ruiną ducha."
:te: :ni:[/center]

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Aspektonika

Post autor: kamilri » niedziela 30 sie 2009, 15:20

gumi pisze:moim zdaniem to jest bardziej analogiczne przedstawienie sprawy z aspektami, nie biorę tego konkretnie tak jak jest napisane ale ogólnie ta idea mi się podoba ^ ^ wymaga sporego dopracowania
A mnie nie - wręcz boli mnie takie podciąganie czegoś na siłę...

EDIT: Wręcz do tematu o wolności mógłbym dodać przykład wyjaśniania czegoś ograniczonego przez idee która tego nie odzwierciedla jako jedno z najbardziej mnie denerwujących ograniczeń - robienie czegoś w niedopasowany sposób nie wiadomo dlaczego...
Marcin pisze:Kamil - zamiast wyszukiwać i porzucać nieścisłości - może popraw je..?
Jak poprawić? Jeśli staramy się przedstawić z pomocą owego MEST to zamiast opisywać dany aspekt taki jaki jest musimy kombinować żeby pasował do MEST-a... A jeśli chodzi o ujęcia nie MEST-owe to wydaje mi się że kilka moich prób ujęcia elementów jest po forum porozrzucane...

Można oczywiście się bawić, na przykład T jako przestrzeń: Ti - wzajemne położenie obiektów, Te - ruch poszczególnych obiektów... I tak dalej...

Możemy w ogóle przeorganizować to jakoś sensownie na zasadzie Se, Ne - materia, Ti, Fi - przestrzeń, Si, Ni - czas, Te, Fe - ruch, choć to chyba nie da się dalej sensownie różnicować...

Ale tak na moje wyczucie Ne, tego się po prostu nie da zrobić z tej prostej przyczyny że socjonika odzwierciedla również postrzeganie świata "społeczne" i oparte na odczuciach, a MEST nie ma niczego co mogło by to odzwierciedlić... Więc wybaczcie ale pewien LII będący przedstawicielem temperamentu IJ nie będzie się brał za rzeczy które nie mają szansy powodzenia... Przykro mi ale czasy w których bawił bym się czymś takim przez pół dnia dręcząc się że coś się nie zgadza, żeby potem uświadomić sobie powody dla którego tego nie mogę właściwie złożyć mam już za sobą...

PS. Robicie mi "hit" na demonstracyjną :cool:...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

Awatar użytkownika
Emjotka
Posty: 4788
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:48
Socjotyp: SLI
Poprzedni login: Emjotka
Lokalizacja: Kraków (O-c Św.)

Re: Aspektonika

Post autor: Emjotka » niedziela 30 sie 2009, 16:08

kamilri pisze: Można oczywiście się bawić, na przykład T jako przestrzeń: Ti - wzajemne położenie obiektów, Te - ruch poszczególnych obiektów... I tak dalej...
Nie, nie można się bawić w T jako przestrzeń, bo przestrzeń to aspekt, który rozpoznajemy percepcyjnie, postrzegamy (S albo N) a nie analizujemy (T) czy wartościujemy (F)... Mówimy o aspekcie racjonalnym (rozumowym) a więc o czymś, co nie jest właściwością przestrzeni jako takiej...
Więcej na ten temat napiszę później, teraz zmykam do sklepu. Generalnie tekst całkiem niezły - w ogólnych założeniach nawet bardzo dobry (przy czym jestem tu nieobiektywna, bo w pewnej mierze oceniam to tak dlatego, że doszłam sama do takich samych/podobnych wniosków :P). ;)

P.S.: Món, wybacz. W końcu się za to zabiorę. ;)
[center]~~
Wielkość każdego zawodu polega może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi: istnieje tylko jeden luksus prawdziwy - luksus związków ludzkich.
Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się samotni ze złotem rozsypujący się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto byłoby żyć.
~~[/center]

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Aspektonika

Post autor: kamilri » niedziela 30 sie 2009, 16:23

Emjotka pisze:Nie, nie można się bawić w T jako przestrzeń, bo przestrzeń to aspekt, który rozpoznajemy percepcyjnie, postrzegamy (S albo N) a nie analizujemy (T) czy wartościujemy (F)... Mówimy o aspekcie racjonalnym (rozumowym) a więc o czymś, co nie jest właściwością przestrzeni jako takiej...
Generalnie się zgadzam... Dlatego napisałem to "bawić", przez co rozumiałem znajdować (a w tym konkretnym wypadku powoływać się na Augustę, choć możliwe że ona to określała jako analizę położenia i analizę przemieszczania obiektów w przestrzeni) pojedyncze powiązania mimo że nie da się z tego złożyć nic sensownego... Z tym że wątpię żeby materia, energia lub czas jakoś specjalnie bardziej nadawały się do analizy a już zwłaszcza do wartościowania...

A już nawet gdyby któreś się nadawało to problemy będą z pozostałymi DE...
Emjotka pisze:Generalnie tekst całkiem niezły - w ogólnych założeniach nawet bardzo dobry (przy czym jestem tu nieobiektywna, bo w pewnej mierze oceniam to tak dlatego, że doszłam sama do takich samych/podobnych wniosków :P
To miło, może wreszcie będziemy mieli okazję do zweryfikowania swoich wersji :twisted:...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

Awatar użytkownika
Emjotka
Posty: 4788
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:48
Socjotyp: SLI
Poprzedni login: Emjotka
Lokalizacja: Kraków (O-c Św.)

Re: Aspektonika

Post autor: Emjotka » niedziela 30 sie 2009, 17:24

kamilri pisze:
Emjotka pisze:Nie, nie można się bawić w T jako przestrzeń, bo przestrzeń to aspekt, który rozpoznajemy percepcyjnie, postrzegamy (S albo N) a nie analizujemy (T) czy wartościujemy (F)... Mówimy o aspekcie racjonalnym (rozumowym) a więc o czymś, co nie jest właściwością przestrzeni jako takiej...
Generalnie się zgadzam... Dlatego napisałem to "bawić", przez co rozumiałem znajdować (a w tym konkretnym wypadku powoływać się na Augustę, choć możliwe że ona to określała jako analizę położenia i analizę przemieszczania obiektów w przestrzeni) pojedyncze powiązania mimo że nie da się z tego złożyć nic sensownego... Z tym że wątpię żeby materia, energia lub czas jakoś specjalnie bardziej nadawały się do analizy a już zwłaszcza do wartościowania...
Materię możemy analizować (tworząc jej modele w swoim umyśle - układamy sobie plan ich części i wzajemnych między nimi relacji), energii nadajemy wartości (a więc mamy tu Fx z specyficznym ocenianiem) - w tym specjalizują się typy racjonalne, materia i czas są jedynie postrzegalne - przy czym w jednym łatwiej dostrzegać granice (S) i jest mniej dalekosiężne, ale pewniejsze, w drugim granice są zamazane (swoista płynność dynamiki relacji między obiektami - czasu, N), ale kontekst jest szerszy (a może bardziej pasowałoby słowo "wcześniejszy", "późniejszy", etc.) - bazując na postrzeganiu pracują psychiki typów irracjonalnych.
Mam parę ciekawych tekstów nt. typów osobowości/umysłowości, zastanawiam się właśnie, gdzie je wrzucić (i czy złamać prawa autorskie, skanując artykuły ;) ).
[center]~~
Wielkość każdego zawodu polega może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi: istnieje tylko jeden luksus prawdziwy - luksus związków ludzkich.
Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się samotni ze złotem rozsypujący się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto byłoby żyć.
~~[/center]

Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Aspektonika

Post autor: kamilri » niedziela 30 sie 2009, 18:27

Emjotka pisze:Materię możemy analizować (tworząc jej modele w swoim umyśle - układamy sobie plan ich części i wzajemnych między nimi relacji)
Tia, tylko że możemy analizować znacznie więcej rzeczy, nic nie sto na przeszkodzie żeby zrobić sobie model na przykład zachodzenia na siebie przestrzeni...

A co ważniejsze tak naprawdę w takim ujęciu ti powinno być analizowaniem materii w kontekście przestrzeni, a te materii w kontekście energii...

A co więcej samo z siebie nasuwa się skojarzenie takiego obiektowego przedstawienia materii jak było w artykule Se, które zresztą w takim ujęciu jest równie dobre do opisywania owych elementów materii jak Te...

Jak spróbujesz trochę bardziej zbliżyć się do odzwierciedlenia EI to wszystko nagle zaczyna się łączyć i to w dodatku w tym łączeniu nie widać porządku...
Emjotka pisze:energii nadajemy wartości (a więc mamy tu Fx z specyficznym ocenianiem)
Tak, tylko że my ludzie na ile się orientuje mamy w zwyczaju określać energię głównie po efektach jej działania... A potem ewentualnie na podstawie tego przewidywać jaka będzie w przyszłości... Możliwe że w takim ujęciu można faktycznie przedstawić F jako "zgadywanie" tej wartości energii bezpośrednio... Można by było więc twierdzić że owo zgadywanie jest elementem informacyjnym, a sama energia związanym z nim aspektem, ale pojawia się problem w tym że w takim wypadku pozostałe metody jej określenia które mimo wszystko częściej stosujemy nie specjalnie się pokrywają z F...

Innymi słowy pomysł wydaje mi się naciągany... Po co na siłę wiązać tu energię skoro możemy opisać w oparciu o to co o tych rzeczach wiemy?
Emjotka pisze:materia i czas są jedynie postrzegalne - przy czym w jednym łatwiej dostrzegać granice (S) i jest mniej dalekosiężne, ale pewniejsze, w drugim granice są zamazane
Zgaduje że chodziło przestrzeń zamiast materii... Obawiam się jednak że mimo tego z pozoru ładnego rozróżnienia głębiej analogii z przestrzenią nie da się pociągnąć (bo do ujęcia N jak wspomniałem nie mam innych zastrzeżeń poza tym że jest częścią tego modelu :P)...

Nie widzę sposobu żeby odzwierciedlić przestrzeń na S... No chyba że naprawdę potraktujemy to bardzo abstrakcyjnie, ale wtedy równie dobrze można sobie darować wyprowadzanie tego z przestrzeni...


Innymi słowy jak najbardziej widzę tą piękną (no prawie, bo z małym ubytkiem przy F) powierzchniową analogię o której piszesz tylko nie widzę sposobu żeby ją dalej spójnie pociągnąć... Ani nawet nie widzę sposobu żeby z niej rezygnując coś spójnego tu złożyć...
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

ODPOWIEDZ