Osiem aspektów rzeczywistości wg Augusty

Zbiór zagadnień teoretycznych
Regulamin forum
UWAGA! To nie jest forum ekspertów. Każdy użytkownik ma prawo do swojego zdania i innego spojrzenia na zagadnienie.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
kamilri
Posty: 2696
Rejestracja: wtorek 17 lip 2007, 12:04
Socjotyp: LII
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Osiem aspektów rzeczywistości wg Augusty

Post autor: kamilri » poniedziałek 19 sty 2009, 19:21

Link do całości tekstu "Dualnej natury człowieka" A. Augusty

Opis elementów informacyjnych autorstwa A. Augusty

Cztery elementy percepcyjne ciał:

:se: - Percepcja wyglądu i kształtu obiektu
:ne: - Percepcja wewnętrznej treści i struktury obiektu
:te: - Percepcja zewnętrznej dynamiki obiektu - jego ruchów w przestrzeni
:fe: - Percepcja wewnętrznej dynamiki obiektu - zmian mających miejsce wewnątrz nich

Cztery elementy percepcyjne relacji:

:si: - Percepcja wewnętrznej sytuacji obiektu
:ni: - Percepcja czasu
:ti: - Percepcja położenia obiektów w przestrzeni
:fi: - Percepcja przyciągania i odpychania obiektów


:ne: Czarna intuicja
Postrzega informacje o potencjalnej energii obiektów - np. informacje o fizycznych i mentalnych zdolnościach i potencjale danej osoby. Ten element percepcyjny oznacza zdolność zrozumienia struktury obiektów i zdarzeń oraz zrozumienia ich wewnętrznej istoty. Ten element określa zdolność lub niezdolność osoby do zobaczenia prawdziwego potencjału energii w swoim otoczeniu.

:fe: Czarna etyka
Postrzega informacje o procesach mających miejsce w obiektach - przede wszystkim, emocjonalnych procesach mających miejsce w ludziach, ich pobudzeniach i przytłumieniach oraz ich nastrojach. Ten element percepcyjny oznacza zdolność rozumienia co ekscytuje ludzi i co ich tłumi. Określa on zdolność lub niezdolność osoby do kontrolowania swojego stanu emocjonalnego, a także stanów emocjonalnych innych ludzi.

:se: Czarna sensoryka
Postrzega informacje na temat czegoś co mogło by być nazwane "energią kinetyczną" obiektów - np. informacje na temat tego jak bardzo zorganizowana/zmobilizowana jest dana osoba, jej fizycznej energii i siły oraz jej zdolności wykorzystywania swojej siły woli lub pozycji i wykonywania swojej woli w opozycji do innych. Ta percepcja oznacza zdolność powiedzenia jakie rezerwy "energii" kinetycznej mają ludzie i jak użyteczni mogą być w doprowadzeniu rzeczy do końca. On określa indywidualną zdolność lub niezdolność wykonywania swojej woli i energii w opozycji do woli i energii innych ludzi.

:te: Czarna logika
Postrzega informacje na temat fizycznej aktywności, czynów oraz akcji/aktywności ożywionych i nieożywionych obiektów. Ta percepcja dotyczy zdolności wyczucia co się dzieje. On określa świadomość oraz zdolność lub niezdolność do wymyślania sposobów robienia różnych rzeczy, rozróżniania działań racjonalnych od irracjonalnych oraz zdolność lub niezdolność do kierowania pracą innych.

:ni: Biała intuicja
Wszystkie procesy mają miejsce w czasie; mają swoje korzenie w przeszłości i swoją kontynuacje w przyszłości. Czas jest powiązaniem między zdarzeniami następującymi po sobie. Ten element percepcyjny dostarcza informacji o kolejności zdarzeń i ludzkich uczynków, o ich przyczynach i skutkach relacji, a także postawach uczestników wobec nich, to jest na temat ludzkich odczuć jakie te relacje powodują.

Tak więc osoba postrzega informacje z zewnątrz jako odczucia o przyszłości, przeszłości i teraźniejszości. Na przykład poczucie pośpiechu, spokoju lub ożywienia, poczucie terminowości lub pochopności, poczucie właściwego lub niewłaściwego rytmu życia, poczucie zbliżającego się niebezpieczeństwa lub bezpieczeństwa, przewidywanie, strach przed spóźnieniem, odczucie widzenia przyszłości, lęk przed tym co nastąpi, itd. W każdym momencie swojego życia posiadanie takiego odczucia czasu. Nie może żyć na zewnątrz czasu lub być na niego obojętnym. Tak więc, w pewne odczucie czasu jest integralną częścią indywidualnego stanu psychologicznego w danym momencie. Ten element percepcyjny określa zdolność lub niezdolność osoby do przewidywania i planowania przyszłości, unikania wszelkich kłopotów, unikania podejmowania złych działań i uczenia się z przeszłych doświadczeń.

:si: Biała sensoryka
Stan wewnętrzny obiektu widzimy jako relację między zdarzeniami wpływającymi na siebie. Ten element postrzega informacje jak procesy przenoszą się na czyjś wewnętrzny stan - ludzkie odczucie zdrowia i doznań, które jest wywołane przez procesy mające miejsce. Interakcje w przestrzeni są w istocie odpowiedzią jednego obiektu na drugi. Obiekty odpowiadają na inne obiekty tworząc pewne doznania w sobie na wzajem. Tak więc osoba postrzega informacje z zewnątrz jako doznania związane z tym co się dzieje. Na przykład odczucie bólu jest w istocie odbiciem w mózgu osoby relacji między jej funkcjonującym ciałem i procesem zachodzącym w jakiejś części ciała który utrudnia to funkcjonowanie.

:ti: Biała logika
Będziemy nazywać logicznymi te odczucia, które powstają w procesie porównywania jednego obiektu z drugim na podstawie dowolnego obiektywnego parametru - na przykład odczucie dystansu, wagi, głośności, wartości, siły, jakości itd. Są to odczucia obiektywnej oceny, które w niektórych sytuacjach pomagają aktywować lub zobojętnić osobę ich doświadczającą. Tak więc osoba postrzegają informacje z zewnątrz jako odczucie prawidłowości lub nieprawidłowości korelacji/proporcji obiektów, odczucie równowagi lub nierównowagi między nimi lub jako świadomość lub nieświadomość przewagi jednego obiektu nad innym. Dotyczy to także wszystkich odczuć będących rezultatem znania lub nie znania obiektów i zdarzeń - ciekawość, szacunek, strach i poczucie logiczności lub nielogiczności rzeczy, równie dobrze jak poczucie własnej siły lub bezsilności przed różnymi obiektami.

Wszystkie te odczucia nazywamy logicznymi. Ich suma jest poczuciem logiki osoby. Ludzie mają różnie rozwinięte poczucie logiki. Możemy powiedzieć że logiczne odczucia przekazują informacje na temat wiedzy lub braku wiedzy o obiektach, ich porównywalności lub nieporównywalności oraz ich równowadze lub braku równowagi między nimi, jak również na temat przestrzeni i położeniu obiektów w przestrzeni. Są obiektywne ponieważ nie dotyczą interesów i potrzeb ludzi, ale tylko korelacji obiektywnych własności. Ten element percepcyjny oznacza zdolność lub niezdolność osoby widzenia obiektywnych, logicznych relacji między obiektami i ich komponentami.

:fi: Biała etyka
To jest subiektywna relacja między dwoma nośnikami potencjalnej lub kinetycznej energii pokazująca poziom przyciągania (lub odpychania) między jednym obiektem lub podmiotem a innym obiektem lub podmiotem. Dzięki temu elementowi MI osoby czują które obiekty przyciągają ich lub odpychają ich. Można powiedzieć że ten element percepcyjny przekazuje informacje na temat potrzeby bądź braku potrzeby obiektów sobie na wzajem oraz o obecności lub nieobecności wzajemnych lub jednostronnych potrzeb.

Tak więc osoba postrzega informacje na temat tego aspektu obiektywnej rzeczywistości który osoba postrzega jako potrzebę pewnych obiektów zaspokajających fizyczne życzenia/pragnienia, psychologiczne lub duchowe pragnienia oraz potrzebę innych ludzi - innymi słowy osobiste życzenia/pragnienia i zainteresowania które są skierowane ku ożywionym i nieożywionym obiektom. Włączając w to odczucia lubienia i nielubienia, miłości i nienawiści, pragnienie uzyskania pewnych rzeczy/obiektów, itd., i chciwość lub brak chciwości. Wyższe odczucia tego typu mogą być zwane etycznymi, ponieważ relacje między ludźmi potrzebują być głównie regulowane przez etyczne normy.


Tłumaczenie: kamilri
Źródło: http://www.socionics.us/works/socion2.shtml
Socjonike tworzą nie abstrakcyjne podziały i modele, ale ich nałożenie na prywatne doświadczenie. Bo niezależnie od tego jak bardzo te podziały i modele odzwierciedlają rzeczywistość, to porządkują one owe doświadczenia.

Jero
Posty: 39
Rejestracja: sobota 27 paź 2007, 09:36

Re: Osiem aspektów rzeczywistości

Post autor: Jero » sobota 17 wrz 2011, 21:52

No dobra, jest osiem aspektów rzeczywistości. Ale w takim układzie powinno być 16 aspektów działania ludzkiego umysłu... Zamieściłem temat o podstawach socjoniki, usunięto go, gdyż podobno nie ma nic wspólnego z socjoniką. No jak czytam ten temat, to poniekąd słusznie uczyniono. To co napisałem nijak do tych aspektów nie pasowało. Wzbudziło to u mnie pewną ciekawość. To trochę dziwne, że wśród tych aspektów działania mózgu nie można wyizolować działania na sposób komputerowo/zwierzęcy.

Nikt przecież nie zaprzeczy że część działania ludzkiego bazuje na takiej samej zasadzie jak mniej rozwiniętych gatunków, mimo wszystko coś więcej potrafimy. I co na to socjonika ?

No jakoś nie mogę tego nijak sklasyfikować na tych 8-u aspektach. A dałbym sobie głowę uciąć, że sposób działania emocjonalno/racjonalny bardziej charakterystycznie odbija się w stylu ludzkiego działania, niż te 8 aspektów.

Zwierzaki aby zrobić jakąś konstrukcję, aby wykonać skok, aby polować, aby się jakoś organizować, aby się rozmnażać, muszą potrafić operować na wszystkich tych aspektach. Różnica jest jedynie taka, że robią to ich emocje, robi to chemia. A ludzie w najgorszym przypadku mogę się jeszcze wesprzeć jakąś chłodną kalkulacją, a czesem tylko na tej polegają. Zresztą przeanalizujmy opis.
:ne: Czarna intuicja
Postrzega informacje o potencjalnej energii obiektów - np. informacje o fizycznych i mentalnych zdolnościach i potencjale danej osoby.
Reszta być może nie pasuje, ale to z pewnością zwierzaki potrafią. W taki sposób się dobierają. Częściowo w taki sposób któreś z nich zostaje przywódcą stada. Oczywiście muszą wcześniej widzieć delikwenta w działaniu, ale jak dam samą fotografię jakiemuś Ne, też nie sądzę aby wyprorokował wszystko o danej osobie. I nie pomyliłem się z :se: , gdyż nie wszystkie zwierzaki ze sobą walczą aby dopiero określić swój kinetyczny potencjał. Czasem wiedzą to już zanim dochodzi do konfrontacji.
:fe: Czarna etyka

Postrzega informacje o procesach mających miejsce w obiektach - przede wszystkim, emocjonalnych procesach mających miejsce w ludziach, ich pobudzeniach i przytłumieniach oraz ich nastrojach.
Też. Wystarczy psinę poobserwować jak reaguje na ludzkie nastroje.

:se: Czarna sensoryka

Postrzega informacje na temat czegoś co mogło by być nazwane "energią kinetyczną" obiektów - np. informacje na temat tego jak bardzo zorganizowana/zmobilizowana jest dana osoba, jej fizycznej energii i siły oraz jej zdolności wykorzystywania swojej siły woli lub pozycji i wykonywania swojej woli w opozycji do innych.

Też.
:te: Czarna logika

Postrzega informacje na temat fizycznej aktywności, czynów oraz akcji/aktywności ożywionych i nieożywionych obiektów. Ta percepcja dotyczy zdolności wyczucia co się dzieje.
Po tym co niektóre zwierzaki wyprawiają, mógłbym pomyśleć że są na wyższym poziomie niż ludzie.
:ni: Biała intuicja

Wszystkie procesy mają miejsce w czasie; mają swoje korzenie w przeszłości i swoją kontynuacje w przyszłości. Czas jest powiązaniem między zdarzeniami następującymi po sobie.
No dobra tego chyba nie potrafią. Wydaje mi się że z ogarnięciem czasu bez naturalnych cyklicznych procesów, zwierzaki miałyby definitywny problem.
:si: Biała sensoryka

Stan wewnętrzny obiektu widzimy jako relację między zdarzeniami wpływającymi na siebie. Ten element postrzega informacje jak procesy przenoszą się na czyjś wewnętrzny stan - ludzkie odczucie zdrowia i doznań, które jest wywołane przez procesy mające miejsce.
Wydaje mi się że to też powinny potrafić...
:ti: Biała logika

Stan wewnętrzny obiektu widzimy jako relację między zdarzeniami wpływającymi na siebie. Ten element postrzega informacje jak procesy przenoszą się na czyjś wewnętrzny stan - ludzkie odczucie zdrowia i doznań, które jest wywołane przez procesy mające miejsce. Interakcje w przestrzeni są w istocie odpowiedzią jednego obiektu na drugi.
To potrafią, a nie uważam że potrafią być logiczne :D.
:fi: Biała etyka

To jest subiektywna relacja między dwoma nośnikami potencjalnej lub kinetycznej energii pokazująca poziom przyciągania (lub odpychania) między jednym obiektem lub podmiotem a innym obiektem lub podmiotem. Dzięki temu elementowi MI osoby czują które obiekty przyciągają ich lub odpychają ich. Można powiedzieć że ten element percepcyjny przekazuje informacje na temat potrzeby bądź braku potrzeby obiektów sobie na wzajem oraz o obecności lub nieobecności wzajemnych lub jednostronnych potrzeb.
Zdecydowanie to potrafią.

Czyli co ? Socjoanka nie jest w stanie wyizolować tej szczególnej zdolności ludzkiej, że oprócz tej emocjonalnej zdolności mają jakby alternatywną zdolność odbierania i analizowania rzeczywistości, tak jak robiłby to komputer ?

Chyba że zwierzęta też mogą mieć typy w socjonice i niedługo pójdziemy do sklepu zoologicznego i będzie: poproszę tego kotka ENTp-a, bo jestem ISFp i potrzebuję duala :D .

Awatar użytkownika
NoMatter
δ
Posty: 3847
Rejestracja: czwartek 12 cze 2008, 00:02
Socjotyp: IEE
Poprzedni login: nm
Kontakt:

Re: Osiem aspektów rzeczywistości

Post autor: NoMatter » wtorek 20 wrz 2011, 12:42

Ja nawet nie wiem co mam na to odpisać. Doedukuj się, przeczytaj parę wątków plox.

W prezencie linkuś.

http://socjonika.pl/forum/viewtopic.php ... =18#p74543
Pre-apocalyptic open-world survival horror.

Jero
Posty: 39
Rejestracja: sobota 27 paź 2007, 09:36

Re: Osiem aspektów rzeczywistości

Post autor: Jero » piątek 23 wrz 2011, 22:07

Po co mam czytać całe tomy, skoro ta teoria z tak zdefiniowaną podstawą wykłada się na prostych spostrzeżeniach.

Ale dobra, może czegoś nie ogarniam.

To zwierzęta mają socjotypy czy nie ?

Oczywiście możesz szperać, po zagranicznych opisach, ale możesz też podać swoją aktualną wiedzę.

Awatar użytkownika
NoMatter
δ
Posty: 3847
Rejestracja: czwartek 12 cze 2008, 00:02
Socjotyp: IEE
Poprzedni login: nm
Kontakt:

Re: Osiem aspektów rzeczywistości

Post autor: NoMatter » sobota 24 wrz 2011, 10:13

One nie są wcale proste. A dodatkowo Twoje podejście jest ostro przeterminowane jak widzę.

To zwierzęta mają socjotypy czy nie ?
Jest kilka szkół socjoniki. Jedne mówią że tak, inne się nie wypowiadają.
Pre-apocalyptic open-world survival horror.

Jero
Posty: 39
Rejestracja: sobota 27 paź 2007, 09:36

Re: Osiem aspektów rzeczywistości

Post autor: Jero » wtorek 27 wrz 2011, 02:18

Jest kilka szkół socjoniki. Jedne mówią że tak, inne się nie wypowiadają.
Skoro niektóre uznały, to nawet lepiej. Można ruszyć dalej. Możemy wniknąć głębiej. Nie będę się musiał czepiać na podstawowym poziomie.

Czy możesz sięgnąć do swojego źródła informacji, albo na miarę swoich spostrzeżeń określić, które ze zdefiniowanych aspektów, zwierzaki używają najczęściej? Oczywiście o ile uważasz/(dysponujesz informacjami) że można dokonać takiego rozróżnienia.

Awatar użytkownika
Gumofilc
Posty: 1050
Rejestracja: sobota 27 paź 2007, 09:36
Socjotyp: IEI
Poprzedni login: Gumofilc

Re: Osiem aspektów rzeczywistości

Post autor: Gumofilc » czwartek 02 maja 2013, 22:29

Troche z epoki przedsocjonicznej:

Jung wyróżnia dwa zasadnicze nastawienia osobowości: ekstrawersji i introwersji;
  • ekstrawersja- ukierunkowanie aktywności jednostki na obiektywny świat zewnętrzny
  • introwersja- ukierunkowanie aktywności jednostki na subiektywny świat wewnętrzny.
Osobowość każdego zawiera obie te sprzeczne postawy, jednakże jedna (o charakterze dominującym) jest uświadamiana, druga jest stłumiona i nieświadoma. Jeśli ego w swoich relacjach ze światem nastawione jest introwertywnie, to nieświadomość osobowa będzie miała nastawienie ekstrawertywne.

Prócz orientacji ogólnej Jung wprowadził pojęcie dwóch par funkcji, odpowiedzialnych za zróżnicowanie strategii stosowanych przez ludzi w celu zdobywania i przetwarzania informacji. Istnieją cztery podstawowe funkcje psychologiczne:
  • Myślenie - ma charakter pojęciowy i intelektualny. Ma pomóc w zrozumieniu świata i siebie samego.
  • Uczucie – nadaje rzeczom wartość pozytywną lub negatywną dla podmiotu. Dostarcza subiektywnych odczuć przyjemności, bólu, złości, strachu, smutku, radości i miłości.
  • Doznanie – jest percepcją rzeczywistości. Dzięki niemu odbierane są konkretne fakty i tworzy się reprezentacja otaczającego świata.
  • Intuicja- jest również percepcją , lecz percepcją za pośrednictwem procesów nieświadomych, obejmującą treści podprogowe. Osoba kierująca się intuicją w swym poszukiwaniu istoty rzeczy wykracza poza fakty, uczucia i pojęcia.
Przykład:
Przypuśćmy, że ktoś stoi na brzegiem Kanionu rzeki Kolorado:
  • osoba u której dominuje uczucie, będzie doświadczać poczucia grozy, majestatu, zapierającego dech w piersiach piękna
  • osoba u której dominuje doznanie, będzie postrzegać Kanion jakby był przedstawiony na fotografii.
  • osoba u której dominuje myślenie, będzie próbować zrozumieć Kanion w kategoriach teorii geologicznych.
  • osoba u której dominuje intuicja, będzie odbierać Kanion jako tajemnicę natury, posiadającą głęboki znaczenie i sens odczuwane w doświadczeniu mistycznym.
Atlantyda na podstawie
C.S. Hall, G. Lindzey, J.B. Campbell (2004). Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN
Nic nie będzie choć powstanie.
IEI Ni / ILE Ne

http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_horoskopowy

"Bez jedzenia można żyć kilkanaście dni, a bez sensu całe życie."
Wielka Księga Mądrości Gumofilca, Akt V: "Si vs Ni"

inv
Posty: 2484
Rejestracja: czwartek 21 kwie 2011, 10:32
Socjotyp: ILE
Poprzedni login: Inv
Lokalizacja: w pracy

Re: Osiem aspektów rzeczywistości

Post autor: inv » piątek 03 maja 2013, 07:42

Fajny post. Na tej podstawie rzeczywiście przeważa u mnie myślenie i intuicja. Tylko nie mogę się zdecydować, czy dominuje u mnie jungowska ekstra, czy może introwersja...
tutaj się pisze mądre bzdury

Awatar użytkownika
Gumofilc
Posty: 1050
Rejestracja: sobota 27 paź 2007, 09:36
Socjotyp: IEI
Poprzedni login: Gumofilc

Re: Osiem aspektów rzeczywistości

Post autor: Gumofilc » piątek 03 maja 2013, 11:38

Możesz się o tym przekonać. Istnieje wiele testów / kwestionariuszy zgodnych z metodologią naukową badających ten temat. Najbardziej popularny na tym forum zdaje się MBTI, który bardzo mocno wzoruje się na Jungu. Takiego testu raczej nie będziesz w stanie znaleźć w internecie, ale jestem pewien, że jak dobrze poszukasz to gdzieś na jakieś uczelni ktoś w ramach badań będzie szukał chetnych do badan i zinterpretuje wynik zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.
Nic nie będzie choć powstanie.
IEI Ni / ILE Ne

http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_horoskopowy

"Bez jedzenia można żyć kilkanaście dni, a bez sensu całe życie."
Wielka Księga Mądrości Gumofilca, Akt V: "Si vs Ni"

Awatar użytkownika
carlos
α
Posty: 2460
Rejestracja: środa 03 cze 2009, 20:36
Socjotyp: SEI
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Osiem aspektów rzeczywistości wg Augusty

Post autor: carlos » wtorek 12 gru 2017, 15:10

W swojej koncepcji Auszra Augustynowicz połączyła model Antoniego Kępińskiego z modelem funkcjonalnym Junga. Konsekwencją tego było podanie przez nią, jako jednego z możliwych opisów elementów informacyjnych, opisu opartego na analizie aktywności żywego organizmu. Żywe organizmy muszą umieć odbierać i interpretować informacje o świecie zewnętrznym, a także o tym co się dzieje w nich samych, oraz odpowiednio na te informacje reagować. Dzięki temu są w stanie chronić własne życie i przeciwstawiać się zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym.

W przypadku człowieka i innych ssaków, układem odbierającym i przetwarzającym informacje jest układ nerwowy. Odbiór informacji odbywa się poprzez receptory. Generują one analogowy sygnał elektryczny zależny od energii bodźca, który następnie jest tłumaczony na ciągi impulsów nerwowych i przetwarzany w dalszej części układu nerwowego. Ogół odbieranych w ten sposób bodźców ze świata wewnętrznego i zewnętrznego organizmu musi mu posłużyć do zorientowania się we własnej sytuacji. Zwróćmy uwagę, że bezpośrednie zagrożenia mają zwykle postać zlokalizowaną w czasie i przestrzeni tj. zajmują konkretny wycinek zarówno przestrzeni jak i czasu. Takim zagrożeniem może być np. inny organizm, który chce naruszyć naszą integralność tj. zaatakować. Można przypuszczać, że ograniczenie źródła bodźców w czasie i przestrzeni jest w jakiś sposób reprezentowane w mechanizmie i procesie ich przetwarzania w układzie nerwowym. Ten aspekt przetwarzania informacji nazwywamy w socjonice grupowaniem informacji wokół konkretnych punktów skupienia, czyli obiektów.

Obiekty martwe, takie jak kamień, nie zachowują się w sposób skomplikowany. Można powiedzieć, że żywy obiekt jest kategorią szerszą, gdyż poza cechami charakterystycznymi dla obiektów martwych, tj. zajmowanie określonej przestrzeni i czasu lub posiadanie określonej bezwładności, ma on szereg innych jakościowo cech. W przypadku zwierząt te cechy to m. in. możliwość autonomicznego ruchu, posiadanie wewnętrznej dynamiki życiowej, umiejętność reagowania na bodźce i mowa ciała. Ssaki znane są dodatkowo m. in. z posiadania życia emocjonalnego.

Fazy aktywności organizmu, a elementy informacyjne

Jeżeli rozważymy pełną informację generowaną przez obiekty ożywione, to będzie ona uwzględniała także informację typową dla obiektów nieożywionych ze względu na to, że te pierwsze są kategorią szerszą. Przeanalizujmy więc rodzaje informacji jakie generuje podczas swojej aktywności obiekt ożywiony. Taki obiekt jest z punktu widzenia fizyki mechanizmem analogicznym do maszyny cieplnej, bowiem występują w nim przemiany energii. Energia dostarczana jest do organizmu w postaci pożywienia (lipidy, białka, węglowodany), które jest swoistym paliwem. Kiedy organizm jest w spoczynku, jego stan energetyczny można określić jako posiadanie energii potencjalnej, czyli takiej którą dopiero można użyć do jakichś widocznych działań. W tym stanie organizm nic nie robi, jednak inne organizmy mogą obserwować go z zewnątrz i on sam może także siebie doświadczać. Jako, że nie działa w przestrzeni (nie ma widocznych skutków jego działania), to możemy jedynie domniemywać na temat tego do czego jest zdolny, jakie są jego możliwości. Zatem pierwsza faza aktywności organizmu - spoczynek - jest związana z elementem Ne.

Kolejna faza aktywności organizmu rozpoczyna się, kiedy dostrzeże on jakąś zmianę w swoim środowisku wewnętrznym lub zewnętrznym. Wówczas zmiana ta jest instynktownie oceniana jako pozytywna lub negatywna. Organizm zajmuje postawę "do" lub "od" otoczenia (obronna, bądź otwarta). Ocena odebranej zmiany uruchamia proces mobilizacji energii. Jest to mobilizacja ukierunkowana na podjęcie adekwatnej reakcji - np. ucieczki lub zbliżenia się do źródła zmiany (obiektu). Przy okazji tej mobilizacji energii, w organizmie zachodzą zmiany wewnętrzne o charakterze metabolicznym i sterownicznym np. endokrynnym. Zmiany te nie są bezpośrednio widoczne. Można jedynie o nich domniemywać na podstawie oznak zewnętrznych np. mowy ciała. Informację generowaną przy okazji tego typu zmian nazwano w socjonice domniemaną dynamiką obiektu (Fe). Jeżeli zastosujemy analogię organizmu i maszyny cieplnej, ta faza przemian energetycznych może być określona jako zamiana energii potencjalnej w kinetyczną.

Podjęcie widocznej reakcji na zmianę jest poprzedzone momentem posiadania maksymalnej energii kinetycznej (na początku ruchu). W trakcie samego ruchu ta energia kinetyczna jest stopniowo tracona (zamieniana na pracę). Statyczna (tj. dotycząca jednego momentu) informacja o maksymalnej energii kinetycznej obiektu, czyli jego ewidentnej zdolności do wywołania konkretnych zmian w otoczeniu została nazwana ewidentną statyką obiektu (Se). Ten element informacyjny jest informacją o jawnej sile obiektu. Może być ona wnioskowana dla przykładu na podstawie jego wyglądu zewnętrznego.

Podczas widocznej akytwności, organizm działa w świecie otaczającym tj. wpływa na obiekty w nim występujące. Może dla przykładu podjąć ucieczkę, bądź użyć narzędzia w celu obrony własnej. Informacje o jego działaniach w świecie zewnętrznym mogą być odbierane przezeń lub przez inne orgnizmy. Informację generowaną w tej fazie wydaktowania energii organizmu przyporządkowano do elementu Te czyli ewidentnej dynamiki obiektu. W analogii do maszyny cieplnej odpowiada to wykorzystaniu kinetycznej energii.

Elementy relacyjne

Do wprowadzonych w ten sposób obiektowych elementów informacyjnych można dodać elementy relacyjne, tj. powstałe na skutek porównywania ze sobą informacji dotyczących obiektów. Jeżeli porównamy statyczną informację (tj. Se lub Ne) o dwóch lub więcej obiektach, to w ten sposób otrzymujemy informację o statyce ich relacji (tj. Fi lub Ti). Ti będzie dotyczyć relacji ewidentnych, a Fi domniemanych. Jeżeli porównamy ze sobą informacje o dynamice dwóch lub więcej obiektów, otrzymujemy dynamikę relacji, odpowiednio ewidentną lub domniemaną.

Uogólnienie pojęcia obiektu i relacji w przypadku ludzi

Zauważmy, że początkowo organizmy nie miały zdolności tworzenia abstrakcji tj. myślenia w kategoriach pojęć ogólnych (tzw. powszechników). Myślenie w kategoriach pojęć ogólnych jest charakterystyczne dla ludzi. Powoduje to uogólnienie pojęcia obiektu wprowadzonego powyżej. W myśleniu człowieka obiekty nie muszą mieć konkretnych odpowiedników. Mogą być one także abstrakcyjne, co prawdopodobnie nie ma swojego odpowiednika w myśleniu zwierząt (lub odpowiednik ten jest bardzo słabo rozwinięty). Takim abstrakcyjnym obiektem może być np. jakaś teoria fizyczna, liczba, koncepcja itp. Analogicznie, w myśleniu ludzi oprócz konkretnych relacji (relacji pomiędzy konkretnymi obiektami) możemy także wyróżnić relacje w ogóle (w oderwaniu od konkretnych obiektów), np. "na prawo od", "większy niż", "gorszy niż" itp. Wygląda na to, że myślenie ludzkie zawiera dodatkową warstwę w stosunku do myślenia innych organizmów.
"Ostateczne [i największe] szczęście człowieka zasadza się na czołowym i zarazem najbardziej istotnym działaniu człowieka; jak wiadomo, jest nim działanie władzy myślenia, czyli myśli." --św Tomasz z Akwinu

ODPOWIEDZ